STRONA GŁÓWNA / WSPÓLNOTY I DUSZPASTERSTWA

WSPÓLNOTY I DUSZPASTERSTWA

WSPÓLNOTY I DUSZPASTERSTWA

Informacja
Czym jest Kościół? Zwięźle mówiąc, Kościół jest zorganizowaną przez Chrystusa wspólnotą ludzi wierzących, którzy chcą żyć wartościami duchowymi. Coś z tajemnicy Kościoła możemy spotkać w szczęśliwym rodzinnym domu. Kochająca się wspólnota domowa jest na ziemi pierwszym znakiem, który może pomóc w rozpoznaniu tajemnicy Kościoła. Chcąc w wieku dojrzałym doświadczyć Kościoła jako rzeczywistości duchowej, trzeba spotkać się z człowiekiem o bogatym sercu, z człowiekiem, który promieniuje dobrocią, miłosierdziem, przebaczeniem i prawdziwą mądrością. Spotykając takie wielkie serce, chciałoby się do niego podłączyć swoje, by na zasadzie naczyń połączonych bogactwo tamtego przepłynęło do naszego serca. Bliższe spotkanie z takim człowiekiem prowadzi do odkrycia, że bogactwo jego serca nie jest jego, to bogactwo jest zaczerpnięte z innych serc, a te są połączone z Sercem Chrystusa. Kościół zatem to sieć serc zjednoczonych na zasadzie naczyń połączonych. Z jednego najbogatszego Serca Jezusa, doskonałego Człowieka -- w którym dobroć, miłość, mądrość, przebaczenie mają stopień najwyższy, bo Boski -- przepływa to bogactwo do serc innych, którzy zechcieli się do niego podłączyć. (ks. Edward Staniek)

WSPÓLNOTY

 

ALPHA POLSKA

  ul. Lea 55, Kraków
osoba odpowiedzialna: Antoni Tompolski
  a.tompolski@gmail.com
  www.kursalpha.pl

DROGA NEOKATECHUMENALNA

ul. Polna 3c, Miechów
ekipa odpowiedzialna:
Jacek i Zofia Jędrzejewscy
jac.jedrzejewski@gmail.com

Andrzej i Maria Porębscy
amporebski@gmail.com

Stanisław i Beata Cieśliccy
 st.cieslicki@gmail.com

prezbiter ekipy: o. Niward Karsznia OCist
 www.katechezyneo.pl
www.camminoneocatecumenale.org/public/file/pl_Statut_2008-05-11.pdf

DZIEŁO OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU

  ul. Kopernika 26, Kraków
opiekun duchowy: ks. Janusz Mółka SJ
   www.nspj.jezuici.pl

 

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

  ul. Wiślna 12/6, Kraków
osoba odpowiedzialna: Piotr Kuzera
opiekun duchowy: ks. Artur Czepiel
  jserwin@diecezja.krakow.pl
   www.nszafarze.pl/

 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

  Kraków
osoba odpowiedzialna:
Wojciech Kurzyński
  jaxa@kr.onet.pl
opiekun duchowy: ks. Leszek Harasz
  harasz@rubikon.pl
   http://krakow.odnowa.org

 

PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA

 ul. Konfederacka 6, Kraków
osoba odpowiedzialna: Izabela Tryba,
opiekuni duchowi: ks. Mateusz Koziołek SDB, o. Wawrzyniec Pryczkowski LC
  krakow@przmierzemilosierdzia.pl
https://przymierzemilosierdzia.pl/grupa/krakow/
https://www.facebook.com/przymierzemilosierdziakrakow/

 

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY “MŁODZI ŚWIATU”

  ul. Tyniecka 39, Kraków
opiekun duchowy: Adam Parszywka SDB
  www.swm.pl

 

WSPÓLNOTA “GAUDETE”

  ul. Bulwarowa 15a, Kraków
osoba odpowiedzialna: Tomasz Filipek
  tomfil3@gmail.com
opiekun duchowy:
Wiesław Wilmański SAC

WSPÓLNOTA “NAMARKA”

osoba odpowiedzialna: Jarosław Kotyza

  www.namarka.pl

 

WSPÓLNOTA “GŁOS NA PUSTYNI”

ul. Łokietka 79, Kraków
osoba odpowiedzialna: Karol i Małgorzata Sobczyk
  wspolnota@glosnapustyni.pl
opiekun duchowy: Mariusz Orczykowski OFM Conv
  www.glosnapustyni.pl

 

WSPÓLNOTA “GÓRA OLIWNA”

  ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków

osoba odpowiedzialna: Antoni Tompolski

  www.goraoliwna.org

 

 WSPÓLNOTA “SALA NA GÓRZE”

   Bazylika Mariacka, Kraków
osoba odpowiedzialna: Anna Wojna
   salanagorze@gmail.com
   www.salanagorze.pl

 

WSPÓLNOTA “ZIEMIA BOGA”

  ul. Tyniecka 39, Kraków
opiekun duchowy: Robert Bieleń SDB
www.ziemiaboga.pl

 

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO “GALILEA”

   Stryszawa 589, Stryszawa
opiekun duchowy: Krzysztof Czerwionka CR
o.krzysztof@galilea.pl
www.galilea.pl/

 

WSPÓLNOTA “EMMANUEL”

   ul. Żbicka 28a, Krzeszowice
osoby odpowiedzialne: Elżbieta i Sylwester Szefer
szeferes@poczta.onet.pl
www.emmanuel.info.pl/

 

WSPÓLNOTA KERYGMATYCZNO-EWANGELIZACYJNA “KOINONIA”

   ul. Stańczyka, Kraków
osoba odpowiedzialna: Beata Wójtowicz
sne@koinoniagb.pl

 

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN „MAMRE”

  ul. Rakowicka 18, Kraków
osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik
piwojcik@kr.onet.pl
Piotr Wieczorek
www.krakow.mamre.pl/

 

WSPÓLNOTA “SHALOM”

  ul. Pamiętna 6, Kraków
osoba odpowiedzialna: Michele Magalhães
Facebook: shalom kraków
+48 537 504 166
www.comshalom.org/pl/krakow/

Wieczór Uwielbienia: wtorek 19:30 (ul. Wiślna 12, Kraków)
DUSZPASTERSTWA

ARCHIDIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY

ks. Marcin Filar

 duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

   ul. Franciszkańska 3, 31 004 Kraków

 

 

ARCHIDIECEZJALNY DUSZPASTERZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ

ks. Artur Czepiel

 ddsl@diecezja.pl

   ul. Franciszkańska 3, 31 004 Kraków

 

CENTRALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO PRZY KOLEGIACIE ŚW. ANNY

   Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 11, Kraków
Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki: ks. Krzysztof Porosło
krzysztof.poroslo@upjp2.edu.pl
+48 690 333 553
krakow.da@gmail.com
www.da-krakow.pl
FB: https://www.facebook.com/swanna.kr
Niedzielna Msza Akademicka: 19:30

 

DOMINIKAŃSKIE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE „BECZKA”

   Klasztor oo. dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków
Duszpasterz:  o. Paweł Szylak OP
 pszylak@dominikanie.pl
www.beczka.krakow.dominikanie.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 20:20

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE KSIĘŻY MISJONARZY „NA MIASTECZKU”

   ul. Misjonarska 37, Kraków
+48 12 622 59 12, fax. +48 12 622 59 17
Duszpasterze: ks. Andrzej Telus CM
oazatelus@wp.pl
www.namiasteczku.org

Niedzielna Msza Akademicka: 20:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PIJARÓW – DAP

   ul. Meissnera 20, Kraków-Wieczysta
+48 12 411 28 51 w. 106
Duszpasterz: o. Jacek Wolan SchP
wolan@pijarzy.pl
www.dap-wieczysta.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 19:15

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OJCÓW JEZUITÓW – WSPÓLNOTA STUDENCKA „WAJ”

   ul. Kopernika 26, 31-510 Kraków
. +48 12 629 33 00
Duszpasterz: o. Waldek P. Los SJ
da.waj@jezuici.pl
www.waj.jezuici.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 18:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OJCÓW REDEMPTORYSTÓW “NA GÓRCE”

   ul. Zamoyskiego 56, Kraków
+48 12 260 97 33
+48 798 765 113
Duszpasterz: o. Ireneusz Byczkiewicz CSsR
  irekb@poczta.fm

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OJCÓW KARMELITÓW BOSYCH „KARMEL”

   ul. Rakowicka 18, Kraków
+48 12 424 04 10
Duszpasterz: o. Piotr Zerzucha OCD
 piotr.zerzucha@gmail.com
Niedzielna Msza Akademicka: 18:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PRZY PARAFII PJ DOBREGO PASTERZA „U DOBREGO”

   ul. Dobrego Pasterza 4, Kraków
+48 12 411 61 28 w. 27
Duszpasterz:
duszpasterstwo@udobrego.pl
www.udobrego.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 19:15

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OO. FRANCISZKANÓW „MROWISKO”

   Pl. Wszystkich Świętych 5, Kraków
+48 12 422 53 76
Duszpasterz: o. Łukasz Mężyk OFMConv
br.lukasz.mezyk@gmail.com
Niedzielna Msza Akademicka: 19:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PRZY PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA „U BRATA”

   os. Dywizjonu 303 nr 63, Kraków
Duszpasterz: ks. Dominik Popielarczyk
 montanegro@icloud.com
www.ubrata.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 19:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PRZY PARAFII ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO „DAR”

   ul. Rostworowskiego 13, Kraków
Duszpasterz: ks. Leszek Harasz
 harasz@rubikon.pl
www.ruczaj.diecezja.pl/dar
Niedzielna Msza Akademicka: 19:30

 

 

ZOBACZ TAKŻE