STRONA GŁÓWNA / WSPÓLNOTY I DUSZPASTERSTWA

WSPÓLNOTY I DUSZPASTERSTWA

WSPÓLNOTY I DUSZPASTERSTWA

Informacja
Czym jest Kościół? Zwięźle mówiąc, Kościół jest zorganizowaną przez Chrystusa wspólnotą ludzi wierzących, którzy chcą żyć wartościami duchowymi. Coś z tajemnicy Kościoła możemy spotkać w szczęśliwym rodzinnym domu. Kochająca się wspólnota domowa jest na ziemi pierwszym znakiem, który może pomóc w rozpoznaniu tajemnicy Kościoła. Chcąc w wieku dojrzałym doświadczyć Kościoła jako rzeczywistości duchowej, trzeba spotkać się z człowiekiem o bogatym sercu, z człowiekiem, który promieniuje dobrocią, miłosierdziem, przebaczeniem i prawdziwą mądrością. Spotykając takie wielkie serce, chciałoby się do niego podłączyć swoje, by na zasadzie naczyń połączonych bogactwo tamtego przepłynęło do naszego serca. Bliższe spotkanie z takim człowiekiem prowadzi do odkrycia, że bogactwo jego serca nie jest jego, to bogactwo jest zaczerpnięte z innych serc, a te są połączone z Sercem Chrystusa. Kościół zatem to sieć serc zjednoczonych na zasadzie naczyń połączonych. Z jednego najbogatszego Serca Jezusa, doskonałego Człowieka -- w którym dobroć, miłość, mądrość, przebaczenie mają stopień najwyższy, bo Boski -- przepływa to bogactwo do serc innych, którzy zechcieli się do niego podłączyć. (ks. Edward Staniek)

WSPÓLNOTY

 

ALPHA POLSKA

  ul. Lea 55, Kraków
osoba odpowiedzialna: Antoni Tompolski
  a.tompolski@gmail.com
  www.kursalpha.pl

DROGA NEOKATECHUMENALNA

ul. Polna 3c, Miechów
ekipa odpowiedzialna:
Jacek i Zofia Jędrzejewscy
jac.jedrzejewski@gmail.com

Andrzej i Maria Porębscy
amporebski@gmail.com

Stanisław i Beata Cieśliccy
 st.cieslicki@gmail.com

prezbiter ekipy: o. Niward Karsznia OCist
 www.katechezyneo.pl
www.camminoneocatecumenale.org/public/file/pl_Statut_2008-05-11.pdf

DZIEŁO OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU

  ul. Kopernika 26, Kraków
opiekun duchowy: ks. Janusz Mółka SJ
   www.nspj.jezuici.pl

 

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

  ul. Wiślna 12/6, Kraków
osoba odpowiedzialna: Piotr Kuzera
opiekun duchowy: ks. Jerzy Serwin
  jserwin@diecezja.krakow.pl
   www.nszafarze.pl/

 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

  Kraków
osoba odpowiedzialna:
Wojciech Kurzyński
  jaxa@kr.onet.pl
opiekun duchowy: ks. Leszek Harasz
  harasz@rubikon.pl
   http://krakow.odnowa.org

 

PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA

 ul. Konfederacka 6, Kraków
osoba odpowiedzialna: Izabela Tryba,
opiekuni duchowi: ks. Mateusz Koziołek SDB, o. Wawrzyniec Pryczkowski LC
  krakow@przmierzemilosierdzia.pl
https://przymierzemilosierdzia.pl/grupa/krakow/
https://www.facebook.com/przymierzemilosierdziakrakow/

 

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY “MŁODZI ŚWIATU”

  ul. Tyniecka 39, Kraków
opiekun duchowy: Adam Parszywka SDB
  www.swm.pl

 

WSPÓLNOTA “GAUDETE”

  ul. Bulwarowa 15a, Kraków
osoba odpowiedzialna: Tomasz Filipek
  tomfil3@gmail.com
opiekun duchowy:
Wiesław Wilmański SAC

WSPÓLNOTA “NAMARKA”

osoba odpowiedzialna: Jarosław Kotyza

  www.namarka.pl

 

WSPÓLNOTA “GŁOS NA PUSTYNI”

ul. Łokietka 79, Kraków
osoba odpowiedzialna: Karol i Małgorzata Sobczyk
  wspolnota@glosnapustyni.pl
opiekun duchowy: Mariusz Orczykowski OFM Conv
  www.glosnapustyni.pl

 

WSPÓLNOTA “GÓRA OLIWNA”

  ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków

osoba odpowiedzialna: Antoni Tompolski

  www.goraoliwna.org

 

 WSPÓLNOTA “SALA NA GÓRZE”

   Bazylika Mariacka, Kraków
osoba odpowiedzialna: Anna Wojna
   salanagorze@gmail.com
   www.salanagorze.pl

 

WSPÓLNOTA “ZIEMIA BOGA”

  ul. Tyniecka 39, Kraków
opiekun duchowy: Robert Bieleń SDB
www.ziemiaboga.pl

 

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO “GALILEA”

   Stryszawa 589, Stryszawa
opiekun duchowy: Krzysztof Czerwionka CR
o.krzysztof@galilea.pl
www.galilea.pl/

 

WSPÓLNOTA “EMMANUEL”

   ul. Żbicka 28a, Krzeszowice
osoby odpowiedzialne: Elżbieta i Sylwester Szefer
szeferes@poczta.onet.pl
www.emmanuel.info.pl/

 

WSPÓLNOTA KERYGMATYCZNO-EWANGELIZACYJNA “KOINONIA”

   ul. Stańczyka, Kraków
osoba odpowiedzialna: Beata Wójtowicz
sne@koinoniagb.pl

 

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN „MAMRE”

  ul. Rakowicka 18, Kraków
osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik
piwojcik@kr.onet.pl
Piotr Wieczorek
www.krakow.mamre.pl/

 

WSPÓLNOTA “SHALOM”

  ul. Pamiętna 6, Kraków
osoba odpowiedzialna: Michele Magalhães
Facebook: shalom kraków
+48 537 504 166
www.comshalom.org/pl/krakow/

Wieczór Uwielbienia: wtorek 19:30 (ul. Wiślna 12, Kraków)
DUSZPASTERSTWA

ARCHIDIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY

   ul. Franciszkańska 3, 31 004 Kraków

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl
ks. Marcin Filar

 

ARCHIDIECEZJALNY DUSZPASTERZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ

   ul. Franciszkańska 3, 31 004 Kraków
ks. mgr Ryszard Kilanowicz

 

CENTRALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO PRZY KOLEGIACIE ŚW. ANNY

   Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 11, Kraków
Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki: ks. Krzysztof Porosło
krzysztof.poroslo@upjp2.edu.pl
+48 690 333 553
krakow.da@gmail.com
www.da-krakow.pl
FB: https://www.facebook.com/swanna.kr
Niedzielna Msza Akademicka: 19:30

 

DOMINIKAŃSKIE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE „BECZKA”

   Klasztor oo. dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków
Duszpasterz:  o. Paweł Szylak OP
 pszylak@dominikanie.pl
www.beczka.krakow.dominikanie.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 20:20

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE KSIĘŻY MISJONARZY „NA MIASTECZKU”

   ul. Misjonarska 37, Kraków
+48 12 622 59 12, fax. +48 12 622 59 17
Duszpasterze: ks. Andrzej Telus CM
oazatelus@wp.pl
www.namiasteczku.org

Niedzielna Msza Akademicka: 20:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PIJARÓW – DAP

   ul. Meissnera 20, Kraków-Wieczysta
+48 12 411 28 51 w. 106
Duszpasterz: o. Jacek Wolan SchP
wolan@pijarzy.pl
www.dap-wieczysta.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 19:15

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OJCÓW JEZUITÓW – WSPÓLNOTA STUDENCKA „WAJ”

   ul. Kopernika 26, 31-510 Kraków
. +48 12 629 33 00
Duszpasterz: o. Waldek P. Los SJ
da.waj@jezuici.pl
www.waj.jezuici.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 18:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OJCÓW REDEMPTORYSTÓW “NA GÓRCE”

   ul. Zamoyskiego 56, Kraków
+48 12 260 97 33
+48 798 765 113
Duszpasterz: o. Ireneusz Byczkiewicz CSsR
  irekb@poczta.fm

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OJCÓW KARMELITÓW BOSYCH „KARMEL”

   ul. Rakowicka 18, Kraków
+48 12 424 04 10
Duszpasterz: o. Piotr Zerzucha OCD
 piotr.zerzucha@gmail.com
Niedzielna Msza Akademicka: 18:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PRZY PARAFII PJ DOBREGO PASTERZA „U DOBREGO”

   ul. Dobrego Pasterza 4, Kraków
+48 12 411 61 28 w. 27
Duszpasterz: ks. Damian Kuchta
duszpasterstwo@udobrego.pl
www.udobrego.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 19:15

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OO. FRANCISZKANÓW „MROWISKO”

   Pl. Wszystkich Świętych 5, Kraków
+48 12 422 53 76
Duszpasterz: o. Łukasz Mężyk OFMConv
br.lukasz.mezyk@gmail.com
Niedzielna Msza Akademicka: 19:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PRZY PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA „U BRATA”

   os. Dywizjonu 303 nr 63, Kraków
Duszpasterz: ks. Dominik Popielarczyk
 montanegro@icloud.com
www.ubrata.pl
Niedzielna Msza Akademicka: 19:00

 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PRZY PARAFII ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO „DAR”

   ul. Rostworowskiego 13, Kraków
Duszpasterz: ks. Leszek Harasz
 harasz@rubikon.pl
www.ruczaj.diecezja.pl/dar
Niedzielna Msza Akademicka: 19:30

 

 

ZOBACZ TAKŻE