STRONA GŁÓWNA / SĄD METROPOLITALNY

SĄD METROPOLITALNY

Adres

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. +48 12 429 41 49 fax. +48 12 62 88 156

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 8:30 ‒ 15:30
Wtorek: 8:30 ‒ 15:30
Środa: dzień wewnętrzny – sesje Sądu (nieczynne)
Czwartek: 8:30 ‒ 15:30
Piątek: 8:30 ‒ 15:30
Sobota: 8:30‒13:00

SĄD METROPOLITALNY

WIKARIUSZ SĄDOWY (OFICJAŁ)
ks. dr Mirosław Czapla, dr prawa kanonicznego

POMOCNICZY WIKARIUSZE SĄDOWI (WICEOFICJAŁOWIE)
ks. mgr lic. Stanisław Molendys, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
o. dr Robert Cielicki OFMCap, dr prawa kanonicznego

SĘDZIOWIE AUDYTORZY
ks. mgr lic. Marcin Szydłowski, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
ks. mgr lic. Andrzej Grodecki, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO
s. mgr lic. Mirosława Topolewska CSCIJ, mgr lic. prawa kanonicznego
s. mgr lic. Lucyna Wąsik, CSFN, mgr lic. prawa kanonicznego
dr Maciej Andrzejewski, dr prawa kanonicznego, dr prawa cywilnego
o. mgr. lic. Krzysztof Ciechanowski OCist
mgr lic. Danuta Krupa, lic. prawa kanonicznego

RZECZNIK SPRAWIEDLIWOŚCI
ks. mgr lic. Andrzej Grodecki, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii

NOTARIUSZE
ks. mgr lic. Jakub Szyrszeń, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
mgr lic. Agnieszka Nowak
mgr lic. Anna Anufrijenko-Łazarska

SĘDZIOWIE DIECEZJALNI
ks. dr Zbigniew Rapacz, dr teologii, mgr lic. prawa kanonicznego
ks. mgr lic. Krzysztof Bogdał, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr lic. teologii
o. dr Tytus Fułat OFM, dr prawa kanonicznego
o. dr Andrzej Kukła CSsR, dr prawa kanonicznego
ks. dr Andrzej Sosnowski CR, dr prawa kanonicznego
ks. dr Stanisław Więzik CRL, dr prawa kanonicznego, mgr lic. socjologii
ks. dr Marcin Wolczko, dr prawa kanonicznego
ks. mgr lic. Mariusz Czajkowski CM, mgr lic. prawa kanonicznego
ks. dr Paweł Wróbel SDS

LISTA ADWOKATÓW ZATWIERDZONA PRZEZ ARCHIDIECEZJĘ KRAKOWSKĄ 

mgr lic. Piotr Jantos
ul. Chełmońskiego 100B/3, 31-340 Kraków
tel.: +48 515 093 404
 e-mail: piotr.jantos@prawokanoniczne.org
prawokanoniczne.org

mgr lic. Michał Olszowski
ul. Chełmońskiego 100B/3, 31-340 Kraków
tel.: +48 602 593 665
  e-mail: michal.olszowski@prawokanoniczne.org
prawokanoniczne.org

mgr lic. Anna Stępniewska-Janowska
ul. Szlak 28/13 31-153 Kraków
tel.: +48 601 642 685
 e-mail: anna.stepniewska-janowska@adwokatura.pl

mgr lic. Beata Fober
ul. F. Hajduka 10 43-400 Cieszyn
ul. Moniuszki 41a 31-523 Kraków
tel. +48 662 312 658
 e-mail: beata.fober@gmail.com
kanonista.ue

 

OSTRZEŻENIE

Sygn. akt II K 836/22/P

WYROK  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, II Wydział  Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maria Satora

Protokolant: prot. Anna Woźniak-Bucki  przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze:
Asesor Mai Pusz po rozpoznaniu w dniu 8.09.2022r. i 08.11.2022r. sprawy

Magdaleny Wojdały

córki Janusza i Marii z d. Wójcik ur.  31 lipca 1983 roku w Włoszczowej

oskarżonej o to, że:

  1. w dniu 21 stycznia 2021 r. w Krakowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Katarzynę K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 2000 zł, tj. kwoty stanowiącej pierwszą ratę należności 4000 zł, a wynikającej z umowy zlecenia z dnia 20 stycznia 2021 r. na prowadzenie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Kościelnym, a zawartej na skutek wprowadzenia w/w. w błąd co do możliwości reprezentowania stron, jako adwokat kościelny, przed Sądem Metropolitarnym w Krakowie, podczas gdy faktycznie nie posiadała uprawnień adwokata kościelnego,
    tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk
  2. nieustalonego dnia w okresie od 15 września 2021 r. do 4 października 2021 r. w Krakowie podrobiła w celu użycia za autentyczny dokument w postaci skargi powodowej Katarzyny K. o stwierdzenie nieważności małżeństwa z dnia 15 września 2021 r., poprzez podrobienie podpisu Katarzyny K., a następnie użyła tego dokumentu, jako autentycznego, poprzez jego złożenie w Sądzie Metropolitarnym w Krakowie
    tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k.

I. oskarżoną Magdalenę Wojdałę uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt 1 aktu oskarżenia, stanowiącego występek z art. 286 § 1 k.k. i za to na mocy powołanego przepisu przy zastosowaniu art. 37a§1 k.k. wymierza jej karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

II. na mocy art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonej Magdaleny Wojdały środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej https://diecezja.pl/sad-metropolitalny/ pod listą adwokatów zatwierdzonych przez Archidiecezję Krakowską – na okres jednego roku;

III. oskarżoną Magdalenę Wojdałę uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt 2 aktu oskarżenia, stanowiącego występek z art. 270 § 1 k.k. i za to na mocy powołanego przepisu wymierza jej karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

IV. na mocy art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. w miejsce wymierzonych oskarżonej Magdalenie Wojdale jednostkowych kar grzywien wymierza jej karę łączną grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

V. na mocy art. 44 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonej przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci skargi powodowej – przechowywanego w aktach sprawy na k. 31-34 – poprzez pozostawienie w aktach sprawy;

VI. na zasadzie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej Magdaleny Wojdały na rzecz oskarżycielki posiłkowej Katarzyny K. kwotę 1368 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika procesowego;

VII. na zasadzie art. 627 p.k. zasądza od oskarżonej Magdaleny Wojdały na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe: kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem wydatków i kwotę 1200 (tysiąca dwustu) złotych tytułem opłaty.

 


***

Przestrzegamy PT. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wykazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przed rozpoczęciem instrukcji sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu (telefoniczne uzgodnienie terminu – 124 294 149), a także w Poradni Fundacji Towarzyszenia Rodzinie (ftrodzinie.pl) mieszczącej się przy ul. Faustyny 70 w Krakowie.

Dyżur w zakresie małżeńskiego prawa kanonicznego jest w drugi piątek miesiąca w godz. 17.00-20.00. Zapisy na spotkanie odbywają się codziennie w godzinach 17.00-20.00 pod numerem telefony 512 180 000 lub 12 260 75 14.

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE