STRONA GŁÓWNA / AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi, prowadzoną przez jezuitów. Misją uczelni realizowaną w wymiarze edukacyjnym, naukowo-badawczym i wychowawczym, jest zapewnienie studentom kształcenia na wysokim poziomie umożliwiającym im, poprzez uzyskaną wiedzę i umiejętności, rozwój zawodowy oraz samorealizację, a także dzięki pedagogii ignacjańskiej, rozwój duchowy, moralny i społeczny.

Wielki Kanclerz
Ks. Arturo Sosa Abascal SJ
Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego

Wicekanclerz
Ojciec Prowincjał Jakub Kołacz SJ
Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

Rektor
Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ

Prorektorzy
Ks. dr Jacek Prusak SJ, ds. organizacji i rozwoju uczelni – rzecznik prasowy
dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. AIK, ds. nauki i programów kształcenia
dr hab. Filip Musiał, prof. AIK, ds. studenckich

http://www.ignatianum.edu.pl
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
12 421 84 16,
rektorat@ignatianum.edu.pl

WYDZIAŁY

Wydział Filozoficzny

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
123 999 520
filozofia@ignatianum.edu.pl

Dziekan
dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Prodziekani
dr Monika Stankiewicz-Kopeć, ds. ogólnych i jakości kształcenia
dr hab. Piotr Duchliński, ds. studentów i doktorantów

Wydział Pedagogiczny

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
123 999 530
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

Dziekan
dr Krzysztof Biel SJ

Prodziekani
dr Anna Królikowska, ds. studenckich
dr hab. Artur Wołek prof. Ignatianum, ds. ogólnych

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE