STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 10-LECIE CENTRUM KOPERNIKA BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W KRAKOWIE

10-lecie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie

Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania - mówił ks. prof. Michał Heller w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny kosmolog i filozof wygłosił wykład z okazji 10-lecia Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, którego jest twórcą.

10-lecie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie

W trakcie spotkania ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład pt. “Ważniejsze niż Wszechświat”. Jak zaznaczył, jest to jego osobista refleksja.
– Do mojej wizji dochodziłem stopniowo wraz z moimi studiami i pracami naukowymi. Dlaczego jest to wizja?, ponieważ to nie jest naukowa teoria. To raczej hipoteza filozoficzna, bo jednak nie wiem, czy tak jest – mówił.

Naukowiec wyjaśniał, że religia roztacza pewien obraz świata, ale istnieje też inny obraz – naukowy. W jego ocenie te dwa obrazy w jakimś sensie nie są spójne. – Chciałem spróbować stworzyć teologiczną wizję, w którą dobrze wkomponowała by się wizja naukowa świata. Czy taka wizja jest potrzebna? Jest nieunikniona. Warto umieścić siebie w uporządkowanej całości, bo życie wymaga tej spójności – podkreślił ks. prof. Heller.

Według niego to świadomość jest podstawą racjonalności, którą obserwujemy we Wszechświecie.
– My dziś rozdzielamy: Prawda i Dobro, że należą do dwóch różnych porządków. Nauka docieka Prawdy, ale obszary Dobra są dla niej niedostępne. Dobro i zło to teren działalności człowieka. Najwięksi myśliciele byli skłonni utożsamiać Prawdę i Dobro. I dodawali jeszcze Piękno, bo czy samo utożsamienie Prawdy i Dobra nie jest Piękne? – tłumaczył. – Jeżeli poszukamy w ludzkim języku wyrazu, który swoim znaczeniem najbardziej zbliżałby się do tego, co się wówczas stało, znajdziemy ten jeden – Miłość. Wszechświat począł się z Miłości – wyjaśniał uczony.

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zostało powołana w 2008 roku z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera, jako jednostka wspólna Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II na podstawie uchwał senatów obu uczelni.

W 2008 r. jako pierwszy Polak ks. prof. Michał Heller został laureatem Nagrody Templetona, przyznawanej za „budowanie pomostów między nauką a religią”. Nagrodę przeznaczył na ufundowanie Centrum, w którego działalność zaangażowane są dziś dziesiątki uczonych, głównie z krakowskiego środowiska, choć współpracownicy i uczniowie ks. Hellera są na całym świecie.

Centrum Kopernika prowadzi badania, kształci studentów, organizuje konferencje naukowe, popularyzuje naukę przez spotkania z naukowcami, organizację dyskusji, publikacje artykułów popularnonaukowych, wydaje naukowe i popularnonaukowe książki (poprzez oficynę Copernicus Center Press). Obszarami działalności Centrum są m. in. : badania naukowe w obszarze kosmologii, nauk ewolucyjnych, teologii oraz filozoficznych zagadnień tych dyscyplin, historii nauki i relacji między nauką a religią.

Za swoją działalność ks. prof. Heller został uhonorowany m.in. Orderem Orła Białego, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

KAI  Liliana Leda/ Kraków
Fot. Misericors

ZOBACZ TAKŻE