STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 100-LECIE PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W GORZKOWIE

100-lecie parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie

– Im bardziej będziemy wierni naszej Królowej, tym bardziej możemy być pewni – będziemy wolni, jako państwo i jako naród. Im bardziej będziemy kochać Najświętszą Maryję Pannę, jako naszą Matkę, tym bardziej będziemy Jej szczęśliwymi dziećmi – mówił abp Marek Jędraszewski podczas jubileuszu 100-lecia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie.– Ufamy, że Twoje słowo Ekscelencjo dzisiaj umocni naszą wiarę i miłość, a Maryja uprosi nam wszystkim łaskę pięknego jubileuszu, który przyczyni się do odnowienia wiary naszej wspólnoty parafialnej – mówili na początku liturgii przedstawiciele parafii przekazując metropolicie krakowskiemu kwiaty i krzyż wykonany przez wielickich górników. 

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na dwa słowa, które wyrastają z „serc i umysłów” patrzących na wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej: „matka” i „królowa”. Zaznaczył, że słowo „matka” wiąże się z Jasną Górą od 1382 roku, od momentu sprowadzenia cudownego wizerunku maryjnego do Częstochowy przez księcia Władysława Opolczyka, który pieczę nad ikoną powierzył ojcom paulinom.

Metropolita przypomniał historię rozkwitu kultu Maryi jako Królowej Polski. W tym kontekście przywołał objawienia jezuity Juliusza Mancinellego, któremu Maryja poleciła nazwać ją Królową Polski. To w związku z tymi objawieniami z XVII w. na hejnalicy bazyliki Mariackiej w Krakowie umieszczono koronę na cześć Najświętszej Maryi Panny. Arcybiskup zaznaczył, że to przekonanie, iż Maryja jest zwycięską królową wzywającą naród polski do wolności utrwaliło się podczas obrony Jasnej Góry w 1655 r. w czasie tzw. potopu szwedzkiego. Echem tych wydarzeń były śluby Jana Kazimierza w katedrze we Lwowie w 1656 r., podczas których uroczyście ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej.

Nawała bolszewicka, która nacierała na Polskę ze Wschodu w 1920 r. z hasłami całkowitej ateizacji, chciała z polskich serc nie tylko wyrwać wolność, ale także Tę, która była ostoją i fundamentem tej wolności. – To była walka z Matką Najświętszą – podkreślał abp Marek Jędraszewski. Przytoczył list do wiernych ówczesnego episkopatu, w którym wzywano do ufności Bogu, do czynu miłości wobec ojczyzny, do modlitwy, a przede wszystkim zawierzano się pod opiekę Matki Bożej. Po zwycięstwie nad bolszewikami pielgrzymi warszawscy przynieśli na Jasną Górę królewskie berło i jabłko ofiarując je Maryi.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że w czasie, gdy w Gorzkowie rodziła się parafia, to właśnie w 1923 r. Kongregacja Obrzędów wyznaczyła święto Matki Bożej Królowej Polski na 3 maja, a do litanii loretańskiej oficjalnie dołączono wezwanie Królowo Korony Polskiej, które po II wojnie światowej zostało przekształcone na wezwanie Królowo Polski. – To z tego zwycięstwa, z tego triumfu, że nasza Matka i Królowa nas ocaliła przed nawałą bolszewicką w 1920 r., zrodził się ten szczególny szacunek, kult i wdzięczność do Matki Bożej Częstochowskiej – mówił arcybiskup zaznaczając, że echem tego kultu jest parafia w Gorzkowie pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Metropolita przywołał fragmenty homilii Jana Pawła II z Jasnej Góry podczas drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r. Ojciec Święty mówił wtedy o wolności ducha i o suwerenności ojczyzny. Arcybiskup zaznaczył, że słowa papieża wypowiedziane 40 lat temu, gdy w Polsce trwał stan wojenny, są aktualne także dziś, gdy „suwerenność duchowa jest zagrożona przez różnego rodzaju ideologie uderzające w najbardziej podstawowe zasady wolności, najbardziej podstawowe prawdy o człowieku jako kobiecie i mężczyźnie”; gdy w Polsce postuluje się aborcję w każdym momencie przed narodzeniem dziecka albo usunięcie religii ze szkół; gdy są osoby wyrzekające się dobra wspólnego na rzecz partykularnych interesów gardząc jednocześnie biedniejszymi i wyśmiewając się z wielodzietnych rodzin. – Gdzie tu wolność ducha? Gdzie tu prawo Boże? Gdzie tu zatroskanie o naród i jego przyszłość? – pytał retorycznie. Dodawał, odwołując się do papieskiego nauczania, że „żadne siły nie zniszczą narodu, który się oczyszcza i powstaje ze swoich słabości, który zmaga się o swoją wolność wewnętrzną i zewnętrzną”. 

– Im bardziej będziemy wierni naszej Królowej, tym bardziej możemy być pewni – będziemy wolni, jako państwo i jako naród. Im bardziej będziemy kochać Najświętszą Maryję Pannę, jako naszą Matkę, tym bardziej będziemy Jej szczęśliwymi dziećmi – mówił abp Marek Jędraszewski zachęcając parafian w Gorzkowie do podjęcia 100-letniego dziedzictwa obecności Matki Boskiej Częstochowskiej w ich wspólnocie.

Na zakończenie liturgii arcybiskup pobłogosławił tablicę upamiętniającą jubileusz parafii.

– Parafia to przede wszystkim miejsce, w którym Bóg przeprowadza Swoją drogę zbawienia wśród tych, którzy na tym terenie mieszkają i pracują. Parafia to przede wszystkim żywe serca ludzi, to przede wszystkim pragnące zbawienia ludzkie sumienia i dążące do prawdy ludzkie umysły – mówił przełożony generalny michalitów ks. Dariusz Wilk, składając dziękczynienie Bogu za wszelkie dobro, które stało się udziałem parafian w Gorzkowie. 

Dokument erekcyjny wydany 18 września 1923 roku przez ówczesnego metropolitę krakowskiego bp. Adama Stefana Sapiehę ustanawiał samodzielną placówkę duszpasterską przy kościele w Gorzkowie z dniem 1 października 1923 roku, jako Parafię p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

100–lecie parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gorzkowie

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE