STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 180. ROCZNICA URODZIN ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

180. rocznica urodzin św. Józefa Sebastiana Pelczara

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji przypadającej 17 stycznia 180. rocznicy urodzin św. Józefa Sebastiana Pelczara. W kolegiacie św. Floriana metropolita krakowski poświęcił tablicę epitafijną profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, biskupa przemyskiego i założyciela sióstr sercanek.Na początku Mszy św. ks. prał. Grzegorz Szewczyk przypomniał, że 17 stycznia przypada 180. rocznica urodzin Józefa Sebastiana Pelczara, a w najbliższą środę liturgiczne wspomnienie świętego – profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, biskupa przemyskiego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego. Proboszcz  parafii św. Floriana poinformował, że w czasie Eucharystii poświęcona zostanie tablica epitafijna z obrazem św. Józefa Sebastiana Pelczara zainstalowana na filarze w nawie bocznej pośród wizerunków kanoników i profesorów związanych z kolegiatą. W tym gronie znajdują się bł. Wincenty Kadłubek, św. Jan z Kęt, św. Jan Paweł II, bł. ks. Władysław Bukowiński. 

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na trzy odsłony tajemnicy Objawienia Pańskiego – hołd Trzech Mędrców, chrzest Jezusa w Jordanie i cud w Kanie Galilejskiej. – Objawianie się Pana Boga w ludzkiej historii dokonuje się ciągle – zaznaczył metropolita krakowski dodając, że niektórzy w sposób szczególny powołani są do głoszenia prawdy Ewangelii. Jedną z takich osób był św. Józef Sebastian Pelczar.

Metropolita krakowski przywołał życiorys świętego, który urodził się 180 lat temu. W 1864 r. przyjął święcenia kapłańskie i wyjechał na studia do Rzymu, gdzie studiował teologię i prawo kanoniczne. Przez dziewięć lat był wychowawcą i profesorem w seminarium przemyskim. Od 1877 r. był profesorem w katedrze historii Kościoła i prawa kanonicznego, później profesorem teologii pastoralnej, a także dziekanem Wydziału Teologicznego, a w latach 1882–1883 rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Utworzył dwie nowe katedry na Wydziale Teologicznym: teologii moralnej oraz prawa kanonicznego. Abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na właściwą politykę personalną oraz sukcesy administracyjne Józefa Sebastiana Pelczara, w tym m.in. uzyskanie terenu pod rozbudowę klinik dla Wydziału Lekarskiego.

– Organizator nauki, myślący odpowiedzialnie o rozwoju uczelni i Wydziału Teologicznego, a jednocześnie człowiek zatroskany o to, aby Uniwersytet Jagielloński miał właściwe uwrażliwienie na sytuację duchową – mówił metropolita dodając, że Józef Sebastian Pelczar stawiał wyraźne wymogi, jaki powinien być profil duchowy uniwersytetu, aby jego absolwenci byli przygotowani do odpowiedzialności za dalsze życie ojczyzny. W mowie immatrykulacyjnej ostrzegał przed indyferentyzmem religijnym, materializmem teoretycznym i praktycznym oraz ateistycznym socjalizmem.

Arcybiskup przypomniał, że prof. Józef Sebastian Pelczar często osobiście spotykał się i rozmawiał ze studentami, głosił konferencje apologetyczne w kościele ojców pijarów; był także przewodniczącym komitetu organizacyjnego 500-lecia urodzin św. Jana z Kęt. W 1891 r. utworzył Bractwo NMP Królowej Korony Polskiej, które oprócz celów religijnych opiekowało się rzemieślnikami, biednymi, sierotami i sługami (zwłaszcza chorymi i pozbawionymi pracy). W 1894 r. założył Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, którego celem było „szerzenie Królestwa miłości Serca Jezusowego”. Siostry miały być „znakiem i narzędziem tej miłości wobec dziewcząt, chorych i wszystkich ludzi potrzebujących pomocy”. – Profesor, organizator nauki, duszpasterz, społecznik – podsumowywał abp Marek Jędraszewski.

Na koniec metropolita krakowski zwrócił uwagę, że nowe miejsce kultu św. Józefa Sebastiana  Pelczara w kolegiacie św. Floriana mówi, jak ważną rzeczą w życiu uniwersyteckim jest dążenie do syntezy rozumu i wiary. – Jeśli ta synteza staje się autentyczną kontemplacją Prawdy Najwyższej, przemienia się w miłość tak bardzo potrzebną dzisiejszemu światu – miłość prawdziwą na przekór temu wszystkiemu, co się światu proponuje jako najrozmaitsze pseudomiłości – zaznaczył abp Marek Jędraszewski podkreślając, że będzie to miejsce, w którym będzie można odnaleźć siły i inspiracje do głoszenia światu Boga.

Mszę św. koncelebrowali abp Adam Szal, metropolita przemyski i ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJPII. Na liturgii obecni byli prorektorzy i profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz siostry sercanki z matką generalną.

IMG_3124

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE