STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 19. PIELGRZYMKA KOLEJARZY DO SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

19. Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W sobotnie południe kolejarze po raz 19. zgromadzili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Eucharystii, którą sprawował abp Marek Jędraszewski.

19. Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Na początku homilii arcybiskup podkreślił, iż tylko budowanie życia na trwałym fundamencie, jakim jest Chrystus, zapewnia pokój mimo przeciwności życiowych i zawieruch dziejowych. Następnie odniósł się do Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który swoje pasterskie posługiwanie oparł na Chrystusie i ukazywał w świecie Boże miłosierdzie.

Gdy kard. Wyszyński dowiedział się o śmierci Bolesława Bieruta, pierwszego sekretarza Partii, po raz kolejny przebaczył mu osobiste uwięzienie oraz prześladowanie Kościoła. Na drugi dzień odprawił w jego intencji Mszę św., prosząc Boga o miłosierdzie dla niego. – W naszej pamięci Kardynał pozostał jako ten, który w sposób niezłomny i jednoznaczny bronił narodu polskiego przed komunizmem i ateistyczną ideologią marksistowską, i równocześnie nie potępiał konkretnego człowieka, nawet największego zbrodniarza – zaznaczył abp Jędraszewski.

Przypomniał również o wielkich rekolekcjach duchowych dla całej Polski przed świętowaniem tysiąclecia chrztu, gdy kard. Wyszyński wystosował wraz z Episkopatem „Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich” z 1965 r. ze zdaniem: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Uważał on, iż „nie można świętować tak wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa w Polsce – obecności krzyża Chrystusowego w naszej Ojczyźnie – bez pojednania nawet z największymi wrogami”. – Przebaczamy, chociaż Niemcy nie prosili nas o przebaczenie. Prosimy o przebaczenie, chociaż winy polskie wobec Niemców były niewspółmierne. Pamiętam z tamtych czasów kampanię nienawiści, jaką komunistyczna władza rozpętała przeciwko polskiemu Episkopatowi, a zwłaszcza Prymasowi. Hasła, które słyszeliśmy każdego dnia: „Nie przebaczamy, nie prosimy o przebaczenie”. Jakby trwałym stanem polskiego ducha miało być „nienawidzimy” – opowiadał metropolita krakowski. Dodał także, iż orędzie to było zaskoczeniem dla społeczeństwa, ponieważ każda polska rodzina została dotknięta nieszczęściami spowodowanymi przez Niemców. – To były wielkie rekolekcje dla całego narodu – czy stoimy po stronie Chrystusa i Jego miłosierdzia, czy pozostajemy w nienawiści i zaciętości. Trwały one kilka miesięcy, aż do 3 maja 1966 r., kiedy w ponad milionowej rzeszy, która zgromadziła się na Jasnej Górze, raz jeszcze śpiewaliśmy Bogu „Te Deum” za Chrystusowy krzyż wznoszący się nad polską ziemią od tysiąca lat i raz jeszcze obierając Maryję Królową Polski za naszą Matkę – wyjaśnił arcybiskup.

Do trwania przy Bożym miłosierdziu wzywała również św. s. Faustyna. W Dzienniczku pisała: „Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O, tak. Sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet piekłu całemu, Twoja wszechmoc wszystko może”. – Nieustanna konieczność troski o naszą Ojczyznę, ciągła modlitwa za nią, by się ostała, a jednocześnie przesłanie Bożego miłosierdzia. Ci, którzy głoszą światu miłosierdzie Boże, są w stanie powstrzymać falę zła, choć są tylko małymi kroplami – nawiązał do słów s. Faustyny abp Jędraszewski.

– To przesłanie dla nas i dla was, droga kolejarska braci, którzy ze względu na swoją pracę, jesteście obecni w różnych zakątkach naszej Ojczyzny i łączycie nieraz odległe od siebie strony Polski. Łączycie je, chcąc okazywać dobrość, uprzejmość i łaskawość. To wszystko, co wypływa z czysto ludzkiego miłosierdzia, a jednocześnie Bożego, bo nasze miłosierdzie ma być na kształt miłości miłosiernej naszego Ojca, który jest w niebie – zwrócił się metropolita krakowski do kolejarzy. – O taką postawę dla nas wszystkich, o odwagę miłosierdzia w chwilach trudnych, o budowę dobrego jutra naszej Ojczyzny, modlimy się tutaj bardzo gorąco – zachęcił.

Przedstawiciele kolejarzy podziękowali abp. Jędraszewskiemu za obecność i wspólną modlitwę oraz przywołali słowa, które towarzyszą im od pokoleń: “Jezu Chryste, który poleciłeś Matkę Najświętszą świętemu Janowi, poleć nas w trudnej i niebezpiecznej pracy naszego zawodu Bogu Ojcu.”

Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE