STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 40-LECIE PARAFII ŚW. JANA KANTEGO W KRAKOWIE

40-lecie parafii św. Jana Kantego w Krakowie

– Chrystus staje się dla nas kluczem i największym wzorem, jak świętować dzień święty – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. z okazji 40-lecia erygowania parafii św. Jana Kantego na os. Widok w Krakowie.




Na początku liturgii proboszcz ks. Jacek Pierwoła przypomniał, że gdy w 1981 r. prezydent Krakowa wydał zezwolenie na budowę kościoła na os. Widok, kard. Franciszek Macharski powierzył tę misję ks. Janowi Franczakowi, który później został pierwszym proboszczem parafii św. Jana Kantego. – Misja była bardzo trudna i bardzo odpowiedzialna, wymagająca wieloletniej wytężonej pracy – mówił proboszcz zaznaczając, że przez 40 lat parafia nie tylko sprawowała duszpasterską opiekę nad mieszkańcami osiedla, ale – naśladując swojego patrona – pełniła posługę miłosierdzia. – Jubileusz jest okazją do dziękczynienia za tych, którzy budowali nasz kościół oraz za tych, którzy tworzyli i tworzą parafię obecnie – mówił ks. Jacek Pierwoła.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że przykazanie w Dekalogu o tym, aby pamiętać o uświęceniu dnia szabatu miało wymiar społeczny – człowiek po sześciu dniach pracy siódmego dnia powinien odpocząć. Nowa interpretacja pojawiła się w Księdze Powtórzonego Prawa – Żydzi mieli świętować szabat jako pamiątkę uzyskania wolności dzięki nadzwyczajnej interwencji Boga. Ale paradoksalnie stali się niewolnikami i zakładnikami przepisów, które m.in. nie pozwalały łuskać kłosów zboża czy też leczyć chorych. To w tym kontekście należy rozumieć słowa Jezusa: „szabat został ustanowiony dla człowieka, nie człowiek dla szabatu”.

Metropolita krakowski słowa Jezusa, że to „Syn Człowieczy jest panem szabatu” skomentował fragmentem homilii Jana Pawła II wygłoszonej 2 czerwca 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Ojciec Święty mówił wówczas, że człowiek nie może siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa i bez Chrystusa nie można też zrozumieć dziejów Polski. – Chrystus staje się dla nas kluczem i największym wzorem, jak świętować dzień święty. Jak z jednej strony oddawać cześć Bogu za Jego wielkie dzieła – dzieło stworzenia świata i dzieło wyzwolenia ku wolności. A z drugiej strony jak w wolności dzieci Bożych przeżywać każdą niedzielę – mówił arcybiskup.

Zaznaczył, że konsekwencją upomnienia się Jana Pawła II o właściwe miejsce Chrystusa w życiu poszczególnych ludzi oraz życiu całego polskiego narodu była m.in. możliwość wzniesienia kościoła św. Jana Kantego pośród wznoszących się bloków na os. Widok. Budowa świątyni rozpoczęła się w roku 1983. Rok później kard. Franciszek Macharski erygował parafię, a w roku 2000 konsekrował kościół. Arcybiskup podkreślił, że świątynia była budowana w bardzo trudnych czasach, co wymagało poświęceń wielu osób. W tym kontekście dziękował Bogu, za tamto „pokolenie odważnych ludzi, którzy walczyli o swój kościół”, za ofiarność i bezinteresownie poświęcany czas, pracę i pieniądze; a przede wszystkim za ich wiarę i przywiązanie do Boga i Kościoła.

Metropolita zaznaczył, że dziś potrzeba troski o świętowanie dnia świętego. Paradoksalnie „Solidarność” wywalczyła wolne soboty, a w czasach tzw. wolności trzeba walczyć o wolne niedziele. Arcybiskup zauważył, że człowiek w imię zysku i własnego egoizmu chce innych zmuszać do pracy także w niedziele. Przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 r., kiedy Ojciec Święty mówił, że autentyczną wolność i prawdziwe człowieczeństwo można budować w oparciu o wymiar świętości. Papież wówczas podkreślił, że „postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”.

– Jeśli się odchodzi od Chrystusa, który jest kluczem do zrozumienia siebie samego, jeśli się odchodzi od Chrystusa, odchodzi się od człowieka. I zaczyna się przeogromna niestety przestrzeń deptania ludzkiej godności, ludzkiego powołania, szacunku, jaki powinniśmy mieć jako dzieci Boże do siebie nawzajem – mówił abp Marek Jędraszewski i zachęcał na koniec, aby iść za przykładem Boga, który odpoczął siódmego dnia i iść za przykładem Chrystusa, który pokazał, jak wysławiać naszego Ojca w niebie.

Przed błogosławieństwem metropolita odmówił modlitwę do św. Jana Kantego, a przedstawiciele parafii podziękowali arcybiskupowi za obecność, modlitwę i słowo o tym, jak należy świętować.

40-lecie parafii św. Jana Kantego w Krakowie 02.06.2024 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE