STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 5. DZIEŃ NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. STANISŁAWA

5. dzień nowenny przed uroczystością św. Stanisława

Tak, jak męczeńska śmierć biskupa Stanisława zaowocowała wielkim kultem świętego, tak z usuniętego z Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału teologicznego zrodził się dziś prężnie działający Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – mówił ks. prof. Robert Tyrała w piątym dniu nowenny przed uroczystością św. Stanisława przy jego grobie na Wawelu.

5. dzień nowenny przed uroczystością św. Stanisława

Ks. prof. Robert Tyrała, który w tym roku głosi homilie w czasie nowenny przed uroczystością św. Stanisława, kontynuował powojenną historię Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. 11 sierpnia 1954 r. władze komunistyczne usunęły wydział teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród wielu profesorów, którzy pisali listy do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, by podjął starania o przywrócenie wydziału na krakowską uczelnię, był ksiądz docent Karol Wojtyła. W tym czasie abp Eugeniusz Baziak prosił Stolicę Apostolską, by zaradziła temu problemowi. Wszystkie te starania doprowadziły do powstania najpierw niezależnego Papieskiego Wydziału Teologicznego, a później Papieskiej Akademii Teologicznej. Za pasterzowania w Krakowie kardynała Wojtyły dokonał się niezwykły rozwój studiów – zarówno teologii, jak i filozofii, a w perspektywie – historii Kościoła. – Biskup krakowski, późniejszy papież, nie tylko stawiał nowe fundamenty dla Papieskiego Wydziału, ale i dla dzisiejszego kształtu tej uczelni – podkreślał rektor UPJPII.

Ks. prof. Tyrała przytoczył historię konfliktu między królem, a biskupem, który upominał władcę uciskającego lud. Gdy napomnienia nie skutkowały, to Stanisław wyłączył Bolesława ze społeczności wiernych. Rozjątrzony król podjął kroki ostateczne. Rektor UPJPII zauważył, że ta historia łączy się z usunięciem wydziału teologicznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Biskup Stanisław stał się ojcem ojczyzny i jej przemożnym patronem. Po tylu latach kult jego świętości jest żywy, o czym świadczy także nasza dzisiaj tutaj obecność – mówił ks. Robert Tyrała wskazując, że wydziały teologiczny, filozoficzny i historii Kościoła najpierw złożyły się na Papieską Akademię Teologiczną, a później – wraz z wydziałami nauk społecznych i prawa kanonicznego na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

– Gdy dzisiaj wzywamy wstawiennictwa Matki Bożej Królowej Polski, chcemy na nowo zabrać Ją do siebie – do swojego domu, do rodziny, do miejsca naszej pracy, do seminarium i na uniwersytet; wedle testamentu Jezusa z krzyża, by stała się na nowo naszą matką, bo to Ona – przez swoje „fiat” – stała się początkiem naszego zbawienia – mówił ks. prof. Tyrała modląc się na końcu, aby „religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała w pokoju”.

W czasie liturgii proboszcz katedry na Wawelu przekazał – za zgodą abp. Marka Jędraszewskiego – relikwie św. Stanisława do parafii św. Stanisława w Nowych Załubicach (Diecezja Warszawsko-Praska) i św. Stanisława w Ostrowie k. Celestynowa.

5. dzień nowenny

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE