STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 8. ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA

8. rocznica wyboru papieża Franciszka

13 marca 2013 roku, w drugim dniu konklawe, kard. Jorge Mario Bergoglio SJ z Argentyny został wybrany 266. Biskupem Rzymu i przybrał imię Franciszek. W 8. rocznicę tego wydarzenia wspierajmy go modlitwą.

8. rocznica wyboru papieża Franciszka

Pierwszym dokumentem papieża, uznawanym za program całego pontyfikatu, była adhortacja z 2013 roku „Evangelii gaudium”. Franciszek pisał w niej, w jaki sposób żyć Ewangelią w XXI wieku, w czasach szybkiego postępu technologicznego, naukowego i ekonomicznego, wzywając wszystkich chrześcijan do radości: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. W tej adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczony ową radością i wskazać drogi dla Kościoła w najbliższych latach.”

Właśnie o radości papież Franciszek często mówi w swoich homiliach, a w szczególny sposób zwraca na nią uwagę młodzieży. Ojciec Święty Spotkał się z młodymi ludźmi podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, w Krakowie i w Panamie. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” to hasło XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w lipcu 2016 roku. Ojciec Święty, zapraszając młodych z całego świata do Krakowa, wskazał św. Siostrę Faustynę i św. Jana Pawła II jako patronów tego spotkania. – Wykonujcie swoje obowiązki, róbcie raban przez całą noc czyli okazujcie swoją chrześcijańską radość, radość wspólnoty, która idzie za Jezusem – mówił do zgromadzonej pod Oknem Papieskim młodzieży. W  środowy wieczór, Ojciec Święty opowiedział młodym historię Maćka Cieśli, zmarłego grafika ŚDM, przypominając, że chrześcijańska perspektywa patrzenia w przyszłość powinna kierować się w stronę wieczności. – Drodzy Młodzi Przyjaciele, życzę Wam, abyście całe swoje życie zanurzyli w Chrystusie. Mam nadzieję, że obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II wzbudzą w Was pragnienie odważnego podążania za Jezusem, który jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze „poza” – zachęcał w specjalnym orędziu skierowanym do krakowskiej młodzieży w dniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

W ostatnich dniach głośnym echem odbiła się podróż apostolska Franciszka do Iraku. W pierwszych słowach wypowiedzianych na irackiej ziemi papież podkreślił, że przybywa do tego kraju jako „pokutnik proszący o przebaczenie za tak wiele zniszczenia i okrucieństwa”, a także jako „pielgrzym pokoju, w imię Chrystusa”.  – Dziś Irak jest powołany do tego, by pokazać wszystkim, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, że różnice, zamiast rodzić konflikty, muszą harmonijnie współdziałać w życiu obywatelskim. Braterskie współistnienie wymaga cierpliwego i szczerego dialogu, prowadzonego w sprawiedliwości i poszanowaniu prawa. Nie jest to zadanie łatwe: wymaga trudu i zaangażowania ze strony wszystkich, aby przezwyciężyć rywalizację i kontrasty, i rozmawiania ze sobą nawzajem, wychodząc od najgłębszej tożsamości, jaką posiadamy – tożsamości dzieci jedynego Boga i Stwórcy. W oparciu o tę zasadę Stolica Apostolska, tak w Iraku, jak i gdzie indziej, niestrudzenie apeluje do kompetentnych władz o uznanie wszystkich wspólnot religijnych, o ich poszanowanie, uznanie praw i ochronę. Doceniam wysiłki już podjęte w tym zakresie i dołączam swój głos do głosu ludzi dobrej woli, aby wysiłki te mogły być kontynuowane dla dobra kraju – mówił w Bagdadzie.

W ubiegły czwartek polscy biskupi wystosowali list do papieża Franciszka z okazji zbliżającej się 8. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Dziękują w nim za liczne i cenne owoce pontyfikatu, przywracające nadzieję Kościołowi i światu. W sposób szczególny wyrażają wdzięczność za ewangeliczne przesłanie, skierowane do całej ludzkiej rodziny podczas historycznej pielgrzymki do Iraku, a także za ogłoszenie Roku św. Józefa i List Apostolski „Patris corde”.

– W Ewangeliach odkrywamy Jezusa Chrystusa jako mistrza modlitwy, przystąpmy do Jego szkoły – zachęcał Franciszek podczas listopadowej audiencji. Otoczmy modlitwą Ojca Świętego, prosząc, aby niezłomnie prowadził Kościół drogami wiary.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE