STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 800-LECIE PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W WAWRZEŃCZYCACH

800-lecie parafii św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach

– Jesteście świadkami wielkiej tradycji Kościoła, który chce świadczyć o Chrystusie, jeśli trzeba nawet przelewając swoją krew i oddając życie, a z drugiej strony wskazując, że najbardziej podstawowym momentem, przez który świadczy się o Ewangelii jest dobroć, miłosierna miłość okazywana drugiemu, bardziej potrzebującemu człowiekowi – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie jubileuszu 800-lecia parafii św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach.W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na nakaz misyjny skierowany do Apostołów, który zaczęli realizować po zesłaniu Ducha Świętego. Ich nauczanie nie trafiło od razu na podatny grunt – przez pierwsze trzy wieki budziło wielki sprzeciw możnych tego świata. Metropolita krakowski zaznaczył, że w czasie największych prześladowań chrześcijanie mogli doświadczyć, że Chrystus jest z nimi. 

Nawiązując do Ewangelii, arcybiskup powiedział, że moment przyjęcia chrztu przez Mieszka I był okazaniem przez Boga miłosierdzia pogańskim ludom zamieszkującym tereny między Odrą, Wartą, Wisłą i Bugiem. – Na ziemiach polskich stanął krzyż w miejsce pogańskich bożków. Zaczęły się tutaj dzieje zbawienia – zauważył metropolita. Zauważył, że szczególnie ważnym w procesie chrystianizacji Polski stał się zjazd w Łęczycy w 1185 roku. To wówczas biskupi i książęta zdecydowali, żeby rozszerzać sieć parafialną i aby księża głosili Ewangelię w języku zrozumiałym dla ludności, czyli w języku polskim. Na przełomie XII i XIII w. chrystianizacja nabrała przyspieszenia. Odbiciem tego właśnie impulsu jest m.in. budowa kościoła w Wawrzeńczycach, do której przyczynił się biskup krakowski Iwo Odrowąż. 

Metropolita krakowski przypomniał, że nazwa miejscowości pochodzi od św. Wawrzyńca, a samemu kościołowi patronuje św. Maria Magdalena. – Jedna i druga postać zawierają w sobie szczególnie głębokie przesłanie czym jest chrześcijaństwo i jakie idee próbuje zakorzenić w tej miejscowości i jej okolicach – mówił arcybiskup. W tym kontekście przywołał sceny z miłosierdziem, jakie okazał Jezus jawnogrzesznicy; spod krzyża, pod którym została m.in. Maria Magdalena; spotkania ze Zmartwychwstałym. – Stała się zwiastunką dobrej nowiny dla Apostołów, która brzmiała: Pan prawdziwie zmartwychwstał – wskazał metropolita zaznaczając, że to zdarzenie głęboko wpisuje się w Ewangelię i całe jej przesłanie, czyli że „Jezus nieustannie lituje się nad ludźmi i pragnie ich podźwignąć z ich słabości, z ich grzechów dając im nadzieję na zbawienie i równocześnie wzywając, by dawali świadectwo o Nim – zmartwychwstałym i zwycięskim nad wszelkim złem”. Arcybiskup podkreślił, że jej przesłanie jest ciągle aktualne, bo pokazuje, że „można się nawrócić, jeżeli uwierzy się w Chrystusa bogatego w miłość miłosierną, że można stać się Jego wyznawcą, że można wobec świata być świadkiem, jak bardzo przemienia człowieka to, że otrzymuje przebaczenie dla swych grzechów i słabości”.

Wskazując na św. Wawrzyńca abp Marek Jędraszewski przypomniał, że gdy prefekt Rzymu zażądał od diakona zwrotu kościelnego majątku, ten przyszedł z rzeszą ludzi chorych i biednych i powiedział: „to jest bogactwo Kościoła”. Zginął męczeńską śmiercią. – Stał się kimś, kto ciągle przypomina troskę Kościoła o biednych i potrzebujących. Troskę wpisaną w rzeczywistość Kościoła – mówił metropolita.

– Jesteście świadkami wielkiej tradycji Kościoła, który chce świadczyć o Chrystusie, jeśli trzeba nawet przelewając swoją krew i oddając życie, a z drugiej strony wskazując, że najbardziej podstawowym momentem, przez który świadczy się o Ewangelii jest dobroć, miłosierna miłość okazywana drugiemu, bardziej potrzebującemu człowiekowi – podkreślał arcybiskup dodając, że dzisiejsza uroczystość jest okazją do dziękczynienia za dzieła Bożej łaski i człowieczej dobroci, a także do modlitwy o to, aby w obecnym czasie i w przyszłości ciągle dokonywały się wielkie dzieła odnowy człowieka i żeby nigdy nie zabrakło wrażliwości na potrzebujących. 

Na zakończenie Mszy św. organista został odznaczony Złotym Medalem św. Jana Pawła II za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej za 50 lat posługi w parafii w Wawrzeńczycach. Arcybiskup poświęcił też pamiątkową tablicę upamiętniającą 800-lecie kościoła.

Początki parafii w Wawrzeńczycach sięgają zaprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce. Obecną murowaną świątynię ufundował bp Iwo Odrowąż w 1223 r. Od czasów średniowiecza w Wawrzeńczycach istniał letni dwór biskupi. Przebywali w nim dostojnicy kościelni i królowie – modlili się w nim m.in. Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga.

800-lecie parafii w Wawrzeńczycach

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE