STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP JĘDRASZEWSKI O BEATYFIKACJI KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Abp Jędraszewski o beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

- Całe jego życie było wierne jego zawołaniu biskupiemu: „Soli Deo” – „Samemu Boga”. (…) Jego miłość do Kościoła i Matki Najświętszej szła w parze z ogromnym umiłowaniem ojczyzny – Polska była dla niego matką i dla niej poświęcał całe swoje siły, całą swoją energię ducha, całe swoje głębie serca i pod tym względem przeszedł do historii jako ten, którego św. Jan Paweł II nazwał Prymasem Tysiąclecia – tak abp Marek Jędraszewski skomentował dzisiejszą decyzję papieża Franciszka, który zatwierdził dekret uznający cud za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Tym samym spełniony został ostatni wymóg niezbędny do beatyfikacji Prymasa Polski.ZOBACZ TAKŻE