STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BYĆ CHRZEŚCIJANINEM TO ZNACZY STAĆ NA STRAŻY ŻYCIA I BUDOWAĆ CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI

Być chrześcijaninem to znaczy stać na straży życia i budować cywilizację miłości

– Być chrześcijaninem, przeżywać swoją chrześcijańską godność to także stać na straży życia drugiego człowieka – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Kościele Niepokalanego Serca Maryi przy Klasztorze Sióstr Felicjanek w Krakowie.

Być chrześcijaninem to znaczy stać na straży życia i budować cywilizację miłości

Na początku Eucharystii, kapelan ksiądz Jan D. Szczurek powiedział, że wszyscy zebrani zgromadzili się na modlitwie pod przewodnictwem arcybiskupa, by umacniać się w wierze. Podziękował metropolicie za obecność i powitał prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia oraz jego członków, wszystkich przyjaciół i sympatyków, podkreślając że dzisiejsza uroczystość umocni ich by oddali się dziełu, któremu służą.

W słowie skierowanym do zebranych arcybiskup nawiązał do Ewangelii św. Jana, w której Jezus wskazywał, który spośród jego uczniów będzie zdrajcą. W Jerozolimie ścierały się tego dnia dwa światy: zła, przemocy i kłamstwa, który reprezentują walczący z Chrystusem oraz miłości pokornej i ofiarnej, gdy Jezus obmył uczniom nogi i ustanowił Eucharystię.  Zbawiciel oddał swoje życie dla ludzi i w ten sposób uwielbił Boga. Metropolita przywołał słowa Chrystusa, Który wymagał od swoich uczniów, by się wzajemnie miłowali, przepowiadając że oni również oddadzą swe życie dla braci, głosząc Bożą miłość.

– Bóg Ojciec wydał swojego Syna za nas. (…) W ten sposób Chrystus uwielbił Ojca, a wskazując na siebie jako Najwyższego Pasterza mówi: „Kochajcie się taką miłością, jaką ja was umiłowałem”. Ta wasza miłość ma być znakiem obecności Boga i miłości Boga do świata – powiedział arcybiskup.

Stwierdził, że te rozważania stają się kluczem do zrozumienia, kim są chrześcijanie. Dzięki Chrystusowi są oni stróżami swoich braci i ich życia od chwili poczęcia do śmierci. Nie wolno nigdy ulegać kłamstwom, które mówią, że człowiek jest tylko zlepkiem komórek, zygotą. Chrześcijanin wie, kto jest jego bratem i kocha go miłością ofiarną, zdolną do poświęceń. Taka miłość może narażać się światu, jednak nauczał jej sam Jezus.

– Wiemy, że przychodzi nam zmagać się o życie brata w cywilizacji śmierci, która zmierza do samozagłady. My na przekór temu mamy budować cywilizację miłości. Tej miłości, która jest z Boga dla drugiego człowieka – powiedział metropolita i przywołał słowa Benedykta XVI, który mówił, że ten kto odstępuje od Boga odstępuje również od człowieka.

Arcybiskup wskazał na jeden z listów św. Jana, w którym apostoł stwierdził, że to do ludzi pochodzących od Boga należy ostateczne zwycięstwo wiary, nadziei i miłości. Przejawem cywilizacji śmierci jest także negacja wartości małżeństwa i rodziny oraz uznawanie związków będących ich zaprzeczeniem. Metropolita przypomniał, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, błogosławiąc ich miłości i płodności. Chrześcijanie wszędzie i za wszelką cenę muszą budować cywilizację miłości, ukazując piękno życia rodzinnego. Świat jeszcze za czasów Nerona prześladował wierzących w Chrystusa, jednocześnie podziwiając ich heroiczną postawę.

– Możemy cierpieć z powodu przemożnej cywilizacji śmierci, ale musimy pokonywać ją siłą miłości, która płynie z wysoka od samego Boga, Który jest miłością – powiedział arcybiskup. Nawiązał do fragmentu Apokalipsy św. Jana, który mówi o wieczności, przenikniętej miłością. – Zapatrzeni w nią wiarą i nadzieją trwajmy w tym, by nie ustawać w tej wzajemnej miłości, do której wzywał nas Chrystus w Wieczerniku, tuż przed tym jak miał go opuścić i oddać także za nas życie – zakończył.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 roku w Krakowie, troszczy się o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Swoja misję realizuje poprzez modlitwę, edukację, świadczenie pomocy samotnym matkom oraz rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci, wspiera również osoby starsze, schorowane. Zapraszamy do zapoznania się z dziełem stowarzyszenia: https://pro-life.pl/.

 

FOTORELACJA

 

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Monika Jaracz | Archidiecezja Krakowska
Wideo: Dawid Bujas OFMConv | Archidiecezja Krakowska

 

ZOBACZ TAKŻE