STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO KOLEJARZY: NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE WASZA GODNOŚĆ BUDOWANA JEST NA EUCHARYSTII

Abp Marek Jędraszewski do kolejarzy: Nie zapominajcie, że wasza godność budowana jest na Eucharystii

– W tym trudnym czasie przybywacie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by w pełni świadomy sposób złączyć swoje życie z Chrystusem, który pokazuje nam, jak należy żyć pełnią człowieczeństwa – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Abp Marek Jędraszewski do kolejarzy: Nie zapominajcie, że wasza godność budowana jest na Eucharystii

W nawiązaniu do Liturgii Słowa, arcybiskup zaznaczył, że głównym przejawem tożsamości chrześcijańskiej jest oddawanie czci i chwały Bogu w Eucharystii. Zacytował słowa św. Pawła z jego Pierwszego Listu do Koryntian: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?” – Eucharystia jest łamaniem chleba, a przez to udziałem w Ciele Chrystusa (…). Wino staje się krwią, która zostaje przelana za nas i dla nas na odpuszczenie grzechów. To określa chrześcijan – uczestnicy Jego ciała i Jego krwi, karmieni eucharystycznym chlebem i umacniani eucharystyczną krwią. To są uczniowie Chrystusa – przekonywał metropolita i przypomniał, że Apostoł Pogan napominał przed bałwochwalstwem.

– Jaką w obliczu ofiary Chrystusa ma wagę ofiara składana bożkom? Czy ma jakąś wartość? – pytał za św. Pawłem arcybiskup i odwołał się do słów Psalmu 115: „Nasz Bóg jest w niebie;/ czyni wszystko, co zechce. / Ich bożki to srebro i złoto, / robota rąk ludzkich. / Mają usta, ale nie mówią;/ oczy mają, ale nie widzą. / Mają uszy, ale nie słyszą;/ nozdrza mają, ale nie czują zapachu. / Mają ręce, lecz nie dotykają;/ nogi mają, ale nie chodzą;/ gardłem swoim nie wydają głosu. / Do nich są podobni ci, którzy je robią, / i każdy, który im ufa”. – Słowa psalmisty to apologia wiary w jedynego Boga, prawdziwego, żyjącego. Jaka wielka jest hańba człowieka, jeśli pada na twarz przed dziełami swoich rąk i błaga o litość dla siebie – zauważył metropolita.

– Zdajemy sobie sprawę, że świat, w którym żyjemy jest pogański. Tworzy się w nim bożka wolności absolutnej, polegającego na tym, że człowiek chce być panem wszystkiego, także własnej płci, i uważa, że ma prawo z dnia na dzień ją zmieniać. Świat, patrząc na to, uwielbia takiego człowieka, jednocześnie potępiając tych, którzy posługując się własnym rozsądkiem, mówią, że to uwłacza człowieczej godności. Jest dziś coraz bardziej w tym pogańskim świecie czczony pieniądz. O godności człowieka, a także o randze poszczególnych narodów i państw, decyduje posiadane przez nich bogactwo (…). Jest dziś stawiany na piedestale bożek seksu, związany z ideologią gender i LGBT (…). Jest również bożek pracoholizmu, który sprawia, że nie mamy czasu dla siebie, Boga i najbliższych – wyliczał współczesne formy pogaństwa arcybiskup. – Miejcie odwagę myśleć i właściwie osądzać to, co się dzieje. Nie zapominajcie, że jako chrześcijanie jesteście tymi, którzy biorą udział w Ciele i w Krwi Chrystusa. Nie zapominajcie, że wasza godność budowana jest na Eucharystii, będącej przejmującym wyrazem miłosiernej miłości Boga do każdego z nas – apelował.

– W tym trudnym czasie przybywacie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by w pełni świadomy sposób złączyć swoje życie z Chrystusem, który pokazuje nam, jak należy żyć pełnią człowieczeństwa – zauważył metropolita i przypomniał, że dziś mija 337. rocznica zwycięskiej bitwy pod Wiedniem, która obroniła świat przed pogańską nawałą. – Mówię o tym do was, bo od was wiele zależy. Bądźcie uczestnikami Chrystusowej Krwi i Chrystusowego Ciała. Służcie Chrystusowi pod zwycięskim płaszczem naszej Jasnogórskiej Pani – prosił na zakończenie.

XIX Pielgrzymka Kolejarzy (141)

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE