STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO MŁODYCH: OTWÓRZCIE SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO, BY IŚĆ PRZEZ ŻYCIE W ŚWIETLE EWANGELII

Abp Marek Jędraszewski do młodych: Otwórzcie się na Ducha Świętego, by iść przez życie w świetle Ewangelii

- Otwórzcie się na dary Ducha Świętego właśnie po to, aby nie lękać się przynależności do Chrystusa, ale iść konsekwentnie w świetle Jego Ewangelii przez całe życie, pokazując innym jak żyć, a jednocześnie samemu zdążać do szczęśliwości wiecznej - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach.
Na początku proboszcz ks. Stanisław Oskwarek SDB powiedział, że wszyscy zebrani chcą złożyć Bogu dziękczynienie za młodych ludzi, którzy za chwilę zostaną umocnieni Duchem Świętym. Podkreślił, że do tej parafii należał św. Jan Paweł II i w tym miejscu przyszły papież ugruntował swe powołanie. Proboszcz w imieniu całej wspólnoty powitał arcybiskupa. – Twoje biskupie hasło brzmi „Znać Chrystusa”. Spotkanie z tobą, ojcze, to ważna chwila, bo wciąż pragniemy coraz bardziej poznawać Jezusa. Potrzebujemy też Bożego umocnienia. Niech twoja obecność i modlitwa przyczyni się do wzrostu naszej wiary, nadziei i miłości – wyjaśnił kapłan. Rodzice zebranej młodzieży poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu bierzmowania. – Wierzymy, ze moc Ducha Świętego umocni naszych kochanych synów i córki w wierze, a dary, które otrzymają, pozwolą im w pełni stawać się apostołami Chrystusa – powiedział przedstawiciel rodziców.

W homilii metropolita nawiązał do przełomowego wydarzenia w życiu św. Pawła, który początkowo prześladował chrześcijan, a po spotkaniu z Chrystusem stał się Jego apostołem. W swoim drugim Liście do Koryntian przybliżał chrześcijanom prawdę o Zbawicielu – Chrystus był jednoznaczny w ukazywaniu prawdy o Bogu i zdumiewał tłumy swą mądrością oraz mocą i do końca był oddany woli Ojca. Apostoł Narodów zakończył swój list słowami: „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych”. – To naznaczenie Duchem Świętym, szczególne związanie się z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym, sprawia, że rozumiemy powagę i najgłębszy sens słów, które Pan Jezus wypowiedział do swych uczniów podczas kazania na górze: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata”. Dajecie swym stylem myślenia i postępowania światło dla innych. Co więcej, waszym obowiązkiem jest dawać to światło – zauważył arcybiskup. Stwierdził również, że światło jest po to, by świecić, nie po to by je chować. Chrześcijanin dzięki łaskom Ducha Świętego jest zobowiązany, by ukazywać całą prawdę o Bogu. Uczeń Chrystusa jest także „solą ziemi”. Sól nadaje smak potrawom i pozwala konserwować żywność, więc była traktowana jak skarb. Jeśli utraci swój smak, nie nada się już do niczego, tylko na wyrzucenie i podeptanie. Z tych słów wynika, że jeśli uczeń Chrystusa stanie się nijaki, przestaje nadawać wartościową cenę światu. – Spełnić wielkie zadania ucznia Chrystusa: być świadkiem dla świata, solą tego świata, znać Chrystusa można jedynie dzięki łaskom Ducha Świętego – podkreślił arcybiskup.

Metropolita dodał, iż Duch Święty pomaga w darze mądrości odróżnić dobro od zła,  zaś dzięki darowi rozumu pozwala właściwie ocenić świat. Dar męstwa sprawia, że chrześcijanie nie lękają się nieść światła Chrystusa. Będąc pobożnymi, modlą się o potrzebne łaski, a dzięki darowi umiejętności właściwie głoszą innym prawdę o Jezusie. Przez bojaźń Bożą chrześcijanie lękają się jedynie grzechu. Abp Jędraszewski zauważył, że należy otworzyć się na dary Ducha Świętego, będąc zapatrzonym we wzór wielkich, świętych chrześcijan. Taką postacią był św. Paweł i św. Jadwiga, która zrezygnowała z osobistych pragnień, by wyjść za mąż za księcia Litwy. Dzięki niej naród litewski został ochrzczony. Potrafiła wybrać to, co najważniejsze: zbawienie innych ludzi. Świetlaną postacią był Sługa Boży Jan Tyranowski i św. Jan Paweł II, którzy poznali Chrystusa i zrozumieli, że jeśli On był cały na „tak” dla Boga, to oni muszą żyć podobnie, dokonując niekiedy niełatwych wyborów. Dzięki temu stali się światłem dla Bożego ludu, pokazującym jak myśleć, żyć i postępować za Chrystusem.

– Wsłuchani w dzisiejszą Liturgię Słowa, odwołując się do świetlanych postaci w dziejach Kościoła polskiego, otwórzcie się na dary Ducha Świętego właśnie po to, aby nie lękać się przynależności do Chrystusa, ale iść w świetle Jego Ewangelii konsekwentnie przez całe życie, pokazując innym jak żyć, a jednocześnie samemu zdążać do szczęśliwości wiecznej – powiedział na zakończenie do młodych arcybiskup.

Bierzmowanie Dębniki

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE