STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO MŁODYCH: PODĄŻAJCIE ZA NATCHNIENIAMI DUCHA ŚWIĘTEGO

Abp Marek Jędraszewski do młodych: Podążajcie za natchnieniami Ducha Świętego

- Nie bójcie się tego co mówi Duch Święty i do czego wzywa, idźcie zawsze za Jego natchnieniami - mówił abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie.Na początku Mszy św. proboszcz parafii, ks. Bogusław Seweryn, powitał arcybiskupa. – Serdecznie witamy cię znów w naszym sanktuarium, w domu naszej Pani Gdowskiej, która była ratunkiem i wybawieniem królów, pomocą i orędowniczką zamożnych, wsparciem i pociechą ubogich, nigdy nie zostawiając swych dzieci w ich potrzebach i troskach. Tak jest do dziś – mówił i dodał, że wspólnota parafialna przygotowuje się do obchodów 25-lecia koronacji wizerunku. Podkreślił, że w rodzinach odbywa się peregrynacja kopii wizerunku Maryi, a w kaplicy adoracji wielu wiernych każdego dnia trwa na modlitwie. W szczególny sposób włączają się w nią młodzi ludzie, którzy przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

W homilii arcybiskup powiedział, że Dekalog stanowi szczególne prawo prawdziwej wolności. – Wolność musi mieć swoje prawa. Prawdziwa wolność musi mieć także pewne zakazy – zauważył. W pierwszym przykazaniu Pan jednoznacznie zakazuje oddawania czci pogańskim bożkom, ponieważ tylko On jest Bogiem. Uznanie Boga prowadzi do zrozumienia kolejnych przykazań i określa stosunek do innych ludzi – Wszystko zależy od tego, czy wierzę w Boga. Jeżeli w Niego wierzę to rozumiem konsekwencje tej wiary, przyjmujące kształt kolejnych przykazań Dekalogu – zaznaczył arcybiskup. Przypomniał słowa św. Augustyna, który mówił że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko znajduje się na właściwym miejscu. – Jeżeli się odrzuca Boga, bierze się Go w nawias w życiu codziennym, wszystko ulega rozkładowi, staje się pozbawione sensu. Co więcej: jeżeli się Boga nie uznaje, to nawet największe głupstwa da się usprawiedliwić – podkreślił i wskazał na przykład ideologii gender, która bezsensownie przekreśla istnienie Boga-Stwórcy. Tymczasem wiara w Boga otwiera sensowną rzeczywistość, określaną przez Ewangelię. – Pan Jezus mówiąc o dwóch przykazaniach miłości Boga i bliźniego dał pozytywną wykładnię Dekalogu. Dekalog mówi: „nie wolno”, „nie możesz”, a Pan Jezus mówi: „kochaj” – zauważył. Stwierdził, że Chrystus mówi o miłości Boga i człowieka, która także ma swoje zasady i reguły. – Potrzebna nam jest łaska z góry. Łaska Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy i moc pokory, by zrozumieć sensowność Dekalogu i pojąć głębię przykazań miłości Boga i bliźniego oraz według tej miłości żyć – dodał. Wskazał na postać Matki Boskiej Gdowskiej, nad którą unosi się Duch Święty. Maryja była cała przeniknięta Duchem Świętym, kochała Boga, przyjęła Jego Syna, z miłością Go wychowywała, stała pod Jego krzyżem i ujrzała Go jako Zmartwychwstałego Pana.

Arcybiskup przypomniał młodym ludziom, że wyrazili chęć mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad. – Proszę was: zwracajcie się często do waszej ukoronowanej Matki z prośbą, byście zawsze byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i na to co mówi w głębi waszych sumień. Nie bójcie się tego co mówi Duch Święty i do czego wzywa, idźcie zawsze za Jego natchnieniami – mówił. Stwierdził, że wsłuchiwanie się w słowa Boga pomoże w realizacji Dekalogu, a także w pogłębianiu swej wiary poprzez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i katechizacji. O łaski miłości do Boga i drugiego człowieka młodzi ludzie będą prosić, klęcząc przed Panem Jezusem w kaplicy adoracji, której powstanie pięknie wpisuje się w Kongres Eucharystyczny. – Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Proście Matkę Bożą o wierność Jego natchnieniom. Módlcie się za siebie i za innych, by pogłębiała się w was miłość Boga, przejmująco wyrażająca się w tym, że Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie – zakończył.

Bierzmowanie w parafii Narodzenia NMP w Gdowie 02.03.2024 r.

Playlista Wielki Post tutaj.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE