STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO MŁODYCH: PROŚCIE DUCHA ŚWIĘTEGO, BYŚCIE BYLI WIERNI CHRYSTUSOWEMU KRZYŻOWI I JEGO MIŁOŚCI

Abp Marek Jędraszewski do młodych: Proście Ducha Świętego, byście byli wierni Chrystusowemu krzyżowi i Jego miłości

- Proście Ducha Świętego, abyście byli wierni Chrystusowemu krzyżowi, Jego Ewangelii i Jego miłości. Byście na wzór św. Pawła, Tymoteusza i tylu innych wspaniałych świadków wiary, składających się na wielkie dzieje Kościoła aż po dzień dzisiejszy, trwali przy tym krzyżu – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii pw. św. Marcina w Wiśniowej.
Na początku Mszy św. rodzice kandydatów do bierzmowania wspomnieli, że kilkanaście lat temu przynieśli swe dzieci do chrztu, zobowiązując się do wychowania ich w wierze. – Dzisiaj stajemy wraz z nimi, prosząc o dary Ducha Świętego dla naszych dzieci. Dziękujemy, że jesteś z nami dziś, w szczególności dla naszych dzieci – powiedział przedstawiciel rodziców.

Arcybiskup w homilii stwierdził, że drugi list do Tymoteusza jest pożegnaniem i testamentem duchowym św. Pawła. – Od napisania tego listu do dzisiejszych czasów upłynęło bardzo wiele lat, a jednak jest on ciągle żywy, ciągle pełen głębokich treści jak żyć Ewangelią i jak postępować – mówił metropolita. Św. Paweł dał w nim wyraz, że jego sumienie nic mu nie wyrzuca, za co z serca dziękuje Bogu. Przypominał także Tymoteuszowi kim jest, do czego został powołany, by rozpalić w nim charyzmat i szczególne poczucie odpowiedzialności. Apostoł Narodów wskazywał na szczególne dary Ducha Świętego, którymi cieszą się chrześcijanie. Mają oni w sobie Ducha męstwa, mocy, miłości, pobożności i rozumu. – Jeśli jesteś obdarzony darem męstwa, odwagi, rozumu, dobrej rady i pobożności – nie wstydź się wiary. Przeciwnie – bądź dumny z tego, że jesteś uczniem Chrystusa – dodał arcybiskup. Chrystus umierając i zmartwychwstają sprawił, że wierzący w Niego znają sens swego życia, którym jest spotkanie z Bogiem. Św. Paweł stwierdzał z dumą, że jest nauczycielem Ewangelii i został ustanowiony przez samego Jezusa. Dał także świadectwo o tym, że cierpień nie poczytuje sobie za ujmę, bo wie komu zawierzył i jest pewny mocy Bożej.

Arcybiskup przypomniał młodym, że wyrazili chęć mężnego wyznawania chrześcijańskiej wiary i życia według jej zasad. – To jest echo tego co napisał św. Paweł do Tymoteusza niedługo przed swoją śmiercią. Wy też wiecie komu zawierzyliście swe życie, komu wierzycie – zauważył. Podkreślił, że młodzi mają przyjąć bierzmowanie nie tylko po to, by głosić Chrystusa, ale także żyć według Ewangelii i mieć w sobie moc nadziei, powiększając skarb wiary. – Proście Ducha Świętego, abyście byli wierni Chrystusowemu krzyżowi, Jego Ewangelii i Jego miłości. Byście na wzór św. Pawła, Tymoteusza i tylu innych wspaniałych świadków wiary, składających się na wielkie dzieje Kościoła aż po dzień dzisiejszy, trwali przy tym krzyżu – mówił i zauważył, że krzyże wiszące na piersiach młodych muszą mówić o skarbie wiary, o który należy zabiegać.

Na zakończenie Mszy św. proboszcz ks. Jacek Budzoń podziękował za obecność arcybiskupa, jego ciepło, opiekę i zainteresowanie parafią w Wiśniowej. – Przeżyliśmy zesłanie Ducha Bożego tu, w Wiśniowej dzięki temu, że ksiądz arcybiskup przybył do nas jako następca apostołów – podkreślił.

Bierzmowanie w parafii św. Marcina w Wiśniowej

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE