STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO MŁODZIEŻY: CHCECIE WPISAĆ SIĘ W WIELKIE DZIEJE KOŚCIOŁA

Abp Marek Jędraszewski do młodzieży: Chcecie wpisać się w wielkie dzieje Kościoła

– Chcecie wpisać się w wielkie dzieje Kościoła, w ogromny szereg pokoleń ludzi, którzy otwierają się na Ducha Świętego po to, by żyć prawdą Ewangelii –  mówił abp Marek Jędraszewski do młodzieży, która przyjęła dziś sakrament bierzmowania w parafii św. Judy Tadeusza w Łętowni.Odwołując się do Liturgii Słowa, w czasie której aktualnie odczytywana jest wielka mowa arcykapłańska Chrystusa, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na modlitwę Jezusa za Apostołów. Metropolita podkreślił w tym kontekście jedność uczniów z Bogiem, pełnię radości, która płynie z bliskości z Chrystusem i życie prawdą o Bogu, który jest miłością.

Arcybiskup zauważył, że dopełnieniem modlitwy wypowiedzianej przez Jezusa przed Jego męką było zesłanie Ducha Świętego. – Zstąpił na nich Duch mocy, męstwa, mądrości, rozumu. Przestali się bać. Zrozumieli na czym polega ich powołanie – głosić światu prawdę o Bogu, głosić Ewangelię, umieć ją głosić – dar umiejętności i dobrej rady, jak żyć w duchu Ewangelii; jak czcić Pana Boga wysławiając Go dzięki darowi pobożności; jak całe życie przemieniać na życie w prawdzie, co sprawia, że nie ma już miejsca na grzech, ani na zdradę, dzięki darowi bojaźni Bożej – mówił metropolita zaznaczając, że tak zaczęły się dzieje Kościoła.

Zwracając się do kandydatów do bierzmowania abp Marek Jędraszewski podkreślił, że po dwudziestu wiekach od wydarzenia Pięćdziesiątnicy młodzi ludzie chcą otrzymać dary Ducha Świętego, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i wg niej żyć. – Znaczy to, że chcecie wpisać się w wielkie dzieje Kościoła, w ogromny szereg pokoleń ludzi, którzy otwierają się na Ducha Świętego po to, by żyć prawdą Ewangelii, aby dać się Duchowi Świętemu uświęcić się w prawdzie, aby żyć radością, że jest się uczniem Chrystusa, aby mieć w sobie męstwo i odwagę, by tego Chrystusa wszędzie głosić i żyć tak, jak jest nam przykazane w Ewangelii – mówił metropolita zachęcając do otwarcia się na dary Ducha Świętego.

Na końcu arcybiskup zwrócił uwagę na krzyże, które kandydaci do bierzmowania mieli zawieszone na piersiach. Zaznaczył, że nie mogą one być jedynie pamiątką tego wyjątkowego dnia. – Te krzyże muszą wam mówić o Panu Jezusie, który w Wieczerniku modlił się za Apostołów i nieustannie wstawia się za nami do Ojca, byśmy nie ulegli temu światu żyjąc w tym świecie, byśmy byli pełni radości wewnętrznej i męstwa, byśmy żyli w prawdzie odrzucając wszystko, co jest złe i związane z wszechobecnym kłamstwem. Niech te krzyże mówią wam o miłości Chrystusa do was, o tym, że na was liczy i że Jego największym pragnieniem jest to, by kiedyś, kiedy skończą się dzieje świata, mógł także was postawić po swojej prawej stronie, wśród wybranych i wprowadzić was do domu Ojca bogatego w miłosierdzie – zakończył abp Marek Jędraszewski prosząc wszystkich obecnych o modlitwę w intencji bierzmowanej młodzieży.

Bierzmowanie w parafii św. Judy Tadeusza w Łętowni

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE