STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO MŁODZIEŻY W TRZEBINI – TAM, GDZIE JEST PRAWDZIWA MIŁOŚĆ, JEST AUTENTYCZNA WOLNOŚĆ

Abp Marek Jędraszewski do młodzieży w Trzebini – Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, jest autentyczna wolność

- Kościół jest szczególną przestrzenią, gdzie człowiek może osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym Panem i Duchowi Świętemu -mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii pw. św. Barbary w Trzebini.

Abp Marek Jędraszewski do młodzieży w Trzebini – Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, jest autentyczna wolność

Arcybiskup udzielił zebranej młodzieży bierzmowania podczas dwóch Mszy św. W homilii nawiązał do czytania z Księgi proroka Izajasza. W czasach starożytnych mówiono, że gwiazdy są wojskami niebieskimi. Kryje się za tym prawda o potężnym Bogu, który stworzył piękny świat. Mądrość Stwórcy jest nieskończona i przejmuje się On losami człowieka. Ci, którzy pokładają w Nim ufność, otrzymując moc by żyć i pokonywać nawet największe trudności. To przesłanie pozostaje aktualne, ponieważ nawet współcześni ludzie są zachwyceni wielkością i harmonią świata, który nie mógł powstać przez przypadek.

Metropolita zauważył, że ludzie, którzy odrzucają Boga, są zagubieni, nie umieją odnaleźć sensu życia, trudno im rozsądzić, co jest dobre, a co złe. Izajasz jednoznacznie mówi, że Bóg jest jednocześnie Ojcem i ilekroć człowiek się zwraca do Niego po pomoc, to On mu udzieli wsparcia.

Młodzi ludzie wyrazili swą chęć mężnego wyznawania wiary w Boga, który jest Stwórcą świata i Dobrym Ojcem, zsyłającym na swe dzieci Dary Ducha Świętego. – Bądźcie wierni tym darom, by nie zagubić się we współczesnym świecie, by móc ciągle od nowa budować swe życie na fundamencie, którym jest sam Bóg – powiedział metropolita i wskazał na konieczność modlitwy do Ducha Świętego. Gdy młody Karol Wojtyła nie był zbyt gorliwym ministrantem, jego ojciec wskazał mu waśnie modlitwę do Ducha Świętego, którą papież odmawiał codziennie. To Duch Święty wskazywał mu jak żyć, niosąc innym nadzieję, pomoc i umocnienie. Prorok Izajasz pisał, że ci, którzy wierzą w Boga, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły i idą bez zmęczenia. – Tak idźcie moi drodzy mocą Ducha Świętego na spotkanie z Bogiem – powiedział arcybiskup.

W Ewangelii św. Mateusza Chrystus skierował do ludzi szczególne słowa. On doskonale zna problemy tych, którzy się do niego zwracają i prosi by do Niego przybyli. W Wielki Czwartek Pan Jezus mówił do apostołów, że ześle im Ducha Świętego, który ich umocni i rozświetli umysły. – Od tylu wieków Chrystus mówi: „Kocham was. Moje serce jest ciche, pokorne. Zależy mi na was, przyjdźcie do nie, a znajdziecie pociechę, umocnienie, pokrzepienie” – powiedział arcybiskup. Chrystus stawia przed ludźmi wymagania miłości Boga i bliźniego. Ofiarowanie siebie drugiemu człowiekowi, wybór miłości jest trudem, który przynosi wewnętrzną radość i pokój. Bóg kocha każdego człowieka i wydał swego Syna za zbawienie ludzi. Metropolita zwrócił uwagę na krzyże znajdujące się na piersiach młodych ludzi, które nie mogą być tylko pamiątką przyjęcia sakramentu, ale mają mówić o Bogu, który kocha i czeka na odpowiedź miłości ze strony człowieka. – Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, jest autentyczna wolność – podkreślił arcybiskup. – Kościół jest szczególną przestrzenią, gdzie człowiek może osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym Panem i Duchowi Świętemu, którego Chrystus zsyła od Ojca, aby wierzących umacniał w wierze – dodał. Miłość niekiedy kosztuje, ale daje autentyczną wolność. Arcybiskup podkreślił, że należy być dumnym z tego, że się przynależy do Kościoła. Tylko miłość daje prawdziwą wolność, a nie wolność pozorną, która staje się niewolą. Na zakończenie metropolita stwierdził, że wszyscy zebrani modlą się za młodych by mocą Ducha Świętego podążali do Jezusa.


 

IMG_7961

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE