STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: JEŚLI CZŁOWIEK TROSZCZY SIĘ O SŁAWĘ BOGA, TO POCHYLA SIĘ TEŻ NAD KAŻDYM CZŁOWIEKIEM

Abp Marek Jędraszewski: Jeśli człowiek troszczy się o sławę Boga, to pochyla się też nad każdym człowiekiem

– Jeśli człowiek troszczy się o sławę Boga, to pochyla się też nad każdym człowiekiem – mówił abp Marek Jędraszewski odwołując się do znanej sentencji św. Ignacego Loyoli: „Ad maiorem Dei gloriam” – „Na większą chwałę samego Boga”. W bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. z okazji 400-lecia kanonizacji założyciela Towarzystwa Jezusowego i patrona jezuickiej uczelni w Krakowie – Akademii Ignatianum świętującej 90-lecie działalności Wydziału Filozoficznego, który dał początek dzisiejszej akademii. W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że w czasie uroczystości, jaką przeżywa Akademia Ignatianum nie można nie zauważyć tego, co dzieje się na Ukrainie, a także rzesz uchodźców, którzy docierają do Polski. Metropolita krakowski podkreślił, że sumienie i wrażliwość ludzi nauki powinny być ważnym punktem odniesienia dla innych i wskazał kilka możliwych postaw wobec aktualnej sytuacji: obojętność, ucieczka od wolności i odpowiedzialności oraz wyrzeczenie się obiektywnej moralności, uzależnionej od kontekstu. Przywołał przykład Martina Heideggera, który mimo że był jednym z najwybitniejszych umysłów XX w., dał się uwieść złu biorąc udział w wiecach nazistów, wstępując do NSDAP czy donosząc do gestapo na wybitnych pracowników swojego uniwersytetu. – Rezygnując z obiektywnej prawdy moralnej dał się pochłonąć przez zbrodniczą ideologię – komentował arcybiskup.

Odmienną postawą jest „działanie odpowiedzialne, nie uciekające od nazywania rzeczywistości taką, jaka ona jest naprawdę i szukające dróg wyjścia”. W tym kontekście arcybiskup przywołał fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Gnieźnie 3 czerwca 1997 r. w czasie spotkania prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Papież mówił wówczas m.in., że najgłębszym fundamentem jedności Europy jest chrześcijaństwo, a brak tej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu chrześcijańskiej samoświadomości.

Odwołując się do papieskiego nauczania metropolita krakowski wskazał zadania stojące dzisiaj przed Akademią Ignatianum: odczytywanie wyzwań naszego czasu, budowanie braterskiej Europy, głoszenie chrześcijańskiej antropologii, przekazywanie autentycznych wartości, formowanie sumień oraz uczenie odpowiedzialności za drugiego. W tym kontekście arcybiskup przywołał myśl ideowego przeciwnika Martina Heideggera Emanuela Levinasa, który mówił, że przemoc i zabijanie zaczynają się od obojętności na los drugiego, od pytania Kaina: „Czy ja jestem stróżem mojego brata?”. – Odpowiedzialność, a przez to także nasze człowieczeństwo, zaczyna się od tego, że czujemy w sobie wewnętrzny imperatyw by być stróżem drugiego brata, by bronić jego życia, by stać na straży jego godności osobowej – zwracał uwagę abp Marek Jędraszewski.

Na koniec metropolita krakowski przywołał ponownie papieską homilię z Gniezna i fragment, w którym Ojciec Święty podkreślał konieczność powrotu do Chrystusa i Jego Ewangelii. – Nie można zrozumieć Europy, jej wielkiego bogactwa duchowego, także bez działalności św. Ignacego Loyli i jego towarzyszy, którzy wyruszyli na spotkanie ówczesnego – także bardzo trudnego – świata z jednym tylko wołaniem na ustach: „Ad maiorem Dei gloriam” – „Na większą chwałę samego Boga”. Bo jeśli człowiek troszczy się o sławę Boga, to pochyla się też nad każdym człowiekiem – zakończył arcybiskup.

Abp Marek Jędraszewski od władz jezuickiej uczelni w Krakowie otrzymał ikonę św. Ignacego oraz medal „za zasługi dla Ignatianum”.

Święto Akademii Ignatianum w Krakowie 11.03.2022 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE