STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: KAŻDA ŚWIĄTYNIA JEST ZAPOWIEDZIĄ NIEBIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA

Abp Marek Jędraszewski: Każda świątynia jest zapowiedzią niebiańskiego Kościoła

– Dziękujemy wam za to wielkie i wspaniałe dzieło odnowienia świątyni, które pozwala nam na nowo zdobywać wewnętrzne siły, by oprzeć się współczesnym pogańskim prądom, które chcą wyrwać wiarę w Boga z naszych serc - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z poświęceniem po renowacji kościoła św. Marcina z Tours w Krzeszowicach.

Abp Marek Jędraszewski: Każda świątynia jest zapowiedzią niebiańskiego Kościoła

Metropolita krakowski sprawował Mszę św. w intencji wszystkich parafian, a po jej zakończeniu wmurował przy wejściu do świątyni kamień z jerozolimskiej Golgoty. W wygłoszonej homilii, przypomniał wydarzenia z II w.p.n.e., kiedy Seleucydzi podbili Palestynę i zakazali narodowi wybranemu sprawowania praktyk religijnych. Polityka najeźdźców doprowadziła w efekcie do tzw. Powstania Machabeuszy – żydowskiego ruchu narodowowyzwoleńczego. Arcybiskup odniósł się do usłyszanego w Liturgii Słowa fragmentu Drugiej Księgi Machabejskiej i historii uwięzienia pewnej matki i jej siedmiu synów. Kobieta, patrząc na tortury i śmierć swoich dzieci, odważnie wyraziła wiarę w Boga i w życie wieczne. – Nie dziwmy się, że echo takiego bohaterstwa i świadectwa sprawiło, że do Machabeuszy licznie wstępowali mieszkańcy Palestyny, wyznając wiarę i trwając przy pierwszym przykazaniu Dekalogu. (…) Dla wiary w zmartwychwstanie i przynależność do Boga, który jest dawcą życia, stali się prawdziwie świadkami Najwyższego – mówił arcybiskup i zaznaczył, w nawiązaniu do Ewangelii, że Bóg jest Bogiem żywych, co potwierdza prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Św. Paweł w Drugim Liście do Tesaloniczan ukazał, wynikającą ze zmartwychwstania, chrześcijańską postawę: „Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie” i nadzieję na ustanie prześladowań przez rozszerzenie się Ewangelii. Metropolita odwołał się do heroicznej postawy pierwszych chrześcijan, którzy nieugięcie bronili swojej wiary, podążając drogą przykazania miłości Boga. – Woleli przyjąć śmierć i być wiernym aż do końca Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu niż odejść od miłości – podkreślił.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że wszędzie tam, gdzie odradza się chrześcijańskie życie, wznosi się świątynie – miejsca, które swoim pięknem są zapowiedzią niebiańskiego Kościoła. Zaznaczył, że odnowienie kościoła w Krzeszowicach jest owocem wielkie wiary i ofiarności. – Dziękujemy wam za to wielkie i wspaniałe dzieło, które pozwala nam na nowo zdobywać wewnętrzne siły, by oprzeć się współczesnym pogańskim prądom, które chcą wyrwać wiarę w Boga z naszych serc. Naszą dzisiejszą modlitwę łączymy z ofiarą Jezusa Chrystusa, aby On – zwycięzca śmierci – był tym, który mówi: Ja żyję i czekam na Twoje dobre życie – zakończył metropolita.

W XIV w. w Krzeszowicach zbudowano drewniany kościół p.w. św. Marcina z Tours. Budynek nie zachował się do dzisiaj, ale na jego miejsce, z mecenatu Potockich, powstała nowa świątynia. Prace przy dekoracji wnętrza ukończono w 1872 r., a w 1874 kościół został poświęcony przez biskupa Gałeckiego. Od lat dziewięćdziesiątych odnowieniem i zabezpieczeniem kościoła kierował p. Aleksander Piotrkowski. Odrestaurowano fasadę kościoła i jego wnętrze (wraz z wyposażeniem). Po roku 2000 odnowiona została kamienna balustrada na dachu, wymieniono więźbę i pokrycie dachu, a w wieży z dzwonami zostały wymienione dębowe okna. Proboszczem parafii jest ks. dr Andrzej Szczotka.

W Eucharystii brali udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremier Piotr Gliński, Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski, Piotr Ćwik, Starosta Powiatu Krakowskiego, Wojciech Pałka, Marszałek Województwa, Łukasz Smółka i Wojewódzki Konserwator Zbytków w Krakowie, Monika Bogdanowska.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

Galeria

ZOBACZ TAKŻE