STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: KAŻDE DZIECKO JEST NARODOWYM SKARBEM

Abp Marek Jędraszewski: Każde dziecko jest narodowym skarbem

– Dziecko jest skarbem. Najpierw swoich rodziców. Ale dziecko jest także skarbem narodu – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie poświęcenia nowego żłobka i przedszkola w Szerzynach.
– Nowe żłobek i przedszkole to przestrzeń, w której od najmłodszych lat będziemy wpajali młodemu pokoleniu najważniejsze wartości – wiarę naszych ojców, miłość naszych matek i patriotyzm naszych narodowych bohaterów – mówił na początku uroczystości wójt Grzegorz Gotfryd, który zauważył, że metropolita krakowski gości w parafii Szerzyny pierwszy raz po ponad pięćdziesięciu latach. W 1970 r. był tutaj kard. Karol Wojtyła w czasie peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski przywołał ewangeliczną opowieść o powołaniu św. Piotra, który zaufał Jezusowi i na Jego słowa zarzucił sieci. Po cudownym połowie Mistrz z Nazaretu zapowiedział pełnemu pokory Piotrowi, że „odtąd ludzi będzie łowił”. W Cezarei Filipowej, gdy Piotr wyznał w Jezusie Mesjasza, Syna Boga żywego, Ten powołał go na opokę Kościoła. Metropolita krakowski zauważył, że Piotr był świadkiem przemienienia Jezusa na Górze Tabor a później Jego konania w Ogrodzie Getsemani. – Będzie się w nim rodziła świadomość tego, że jego wiara jest ważna, bo na jego wierze będzie budował się Kościół – przy całej słabości, przy całej niepewności, jaka wiąże się z wyznaniem Piotra – mówił.

Arcybiskup zauważył, że wiara Piotra dojrzewała napotykając coraz to nowe wyzwania. Jednym z nich był ten moment, gdy Jezus oburzył się po tym, jak uczniowie zabraniali przynosić do niego dzieci, bo Królestwo Boże należy także do nich. Metropolita zaznaczył, że Jezus z postawy dziecka uczynił wzorzec postawy uczniów: „Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”. – Przyjąć drugiego człowieka tak, jak przyjmuje się dziecko. Być tak prostego i otwartego serca, jak ma dziecko – pełne ufności, zwłaszcza wobec swoich najbliższych, wobec swojej mamy i swojego taty. Być takim człowiekiem to znaczy być wielkim w Królestwie niebieskim – mówił abp Marek Jędraszewski. 

Nawiązując do poświęcenia nowego żłobka i przedszkola, które nastąpiło po Mszy św., metropolita krakowski zwrócił uwagę na problem demografii w Europie oraz w Polsce. – Dziecko jest skarbem. Najpierw swoich rodziców. Ale dziecko jest także skarbem narodu – mówił dodając, że każde dziecko uważane jest za nadzieję i błogosławieństwo dla narodu. Zaznaczył, że niektóre środowiska podważają rozumienie dziecka jako skarbu ojczyzny. Podkreślił rolę programów państwowych, które promują dzietność. Zauważył, że do zrozumienia takiej postawy potrzeba mieć serce na sposób dziecka, które rozumie przesłanie Ewangelii i w jej świetle próbuje urzeczywistniać swoje życie małżeńskie, rodzinne i swoje obowiązki wobec ojczyzny. – Nie interes własny, zimne kalkulacje, duch liberalizmu, ale miłość – najpierw do Boga – dawcy życia, a potem miłość do każdego rodzącego się życia i troska o każde dziecko sprawia, że możemy z większą ufnością patrzyć w przyszłość, w autentyczne dobro naszego narodu – mówił arcybiskup zachęcając do modlitwy o nawrócenie serc dorosłych, aby były na wzór tych dziecięcych. – Aby przemieniali swoje serca i umieli wyznać, najpierw w głębi własnych sumień, a potem w konkretnym działaniu, że każde dziecko to Boży dar, to wielki skarb, to nasze wspólne narodowe bogactwo – zakończył.

Msza św. z okazji poświęcenia przedszkola i żłobka w Szerzynach - 27.08.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE