STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI NA WAWELU DOKONAŁ AKTU POŚWIĘCENIA ROSJI I UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Abp Marek Jędraszewski na Wawelu dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

– Dzisiaj jesteśmy świadkami i uczestnikami prawdziwie historycznego wydarzenia – mówił w katedrze wawelskiej abp Marek Jędraszewski, który w łączności z papieżem Franciszkiem i biskupami świata dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Na początku homilii abp Marek Jędraszewski podkreślił wagę tajemnicy wcielenia Syna Bożego, której zaistnienie przecięło dzieje świata na dwie ery: „przed Chrystusem” i „po Chrystusie”. Zaznaczył, że objawienie Boże zakończyło się ze śmiercią ostatniego z apostołów, a to co wchodzi w skład nauczania zawartego w Piśmie Świętym jest ostatecznym słowem Boga skierowanym do człowieka. Jednakże, w całych dziejach Kościoła, Bóg w najprzeróżniejszy sposób pokazuje, że opiekuje się swoim ludem i przez swoich posłańców przekazuje swojemu ludowi orędzia odnoszące się do różnych wydarzeń i wyzwań konkretnych czasów.

W powyższym kontekście metropolita krakowski przywołał objawienia fatimskie, w czasie których Matka Boża wzywała do pokuty, nawrócenia i odmawiania różańca. Maryja w 1917 r. zapowiedziała, że jeżeli ludzie nie wrócą do Boga, to wybuchnie jeszcze straszniejsza wojna. Środkiem do zapobieżenia temu dramatowi miało być poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i Komunia św. wynagradzająca w pierwsze soboty. „Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie” – cytował zapowiedzi Matki Bożej arcybiskup.

Zapowiedzi te znał papież Pius XI, ale nie zdecydował się na spełnienie prośby o poświęceniu Rosji. W czasie II wojny światowej, papież Pius XII poświęcił narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi, ale nie odważył się oddzielnie wspomnieć o Rosji. W 1952 r. powtórzył akt poświęcenia, tym razem wymieniając „wszystkie narody w Rosji”, ale według s. Łucji wola Matki Bożej nie została w pełni wypełniona, ponieważ nie dokonał tego w łączności ze wszystkimi biskupami Kościoła katolickiego. Kolejni papieże: Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł I, choć okazywali szacunek objawieniom w Fatimie, to jednak nie zdecydowali się na spełnienie prośby Łucji.

Jan Paweł II 25 marca 1984 r. (38 lat temu) w duchowej jedności z niektórymi biskupami świata zawierzył świat Maryi. Siostra Łucja stwierdziła, że poświęcenie wciąż nie zostało przeprowadzone w pełni, ponieważ w trakcie ceremonii nie wspomniano o Rosji, a ponadto nie uczestniczyli w niej wszyscy katoliccy biskupi z całego świata.

Jak zauważył abp Marek Jędraszewski, na skutek pełnej okrucieństwa agresji Rosji na niepodległą i suwerenną Ukrainę, na całym świecie pojawiły się głosy skierowane do Ojca Świętego, by poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Metropolita przyznał, że on także otrzymywał podobne prośby, by je przedstawić papieżowi.

– Dzisiaj jesteśmy świadkami i uczestnikami prawdziwie historycznego wydarzenia. Ojciec Święty Franciszek, zażyczył sobie, prosił o to wszystkich biskupów całego katolickiego świata, a także wierny lud Boży, aby właśnie dzisiaj poświęcić Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Rosję i Ukrainę wraz z całą ludzkością – mówił metropolita, który na koniec przywołał słowa aktu poświęcenia: „My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech «tak», które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata”.

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w katedrze wawelskiej 25.03.2022 (62)

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE