STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ DO SIEBIE MARYI I JEZUSA

Abp Marek Jędraszewski: Nie bój się wziąć do siebie Maryi i Jezusa

– Na wzór św. Józefa, przyjmijmy do swego życia Jezusa i Maryję – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas porannej Mszy św. w krakowskim klasztorze Sióstr Bernardynek w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Na początku homilii arcybiskup przypomniał słowa anioła, skierowane do św. Józefa: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. – Został obdarowany dwoma nadzwyczajnymi skarbami – Niepokalaną Dziewicą Maryją i dzieckiem, które jest Jednorodzonym Synem Boga Ojca – zauważył metropolita i dodał, że wielkość i zasługi św. Józefa wyraża litania. Wezwania „Oblubieńcze Bogarodzicy” i „Józefie najczystszy” świadczą o niezwykłej więzi, jaka łączyła go z Maryją. Metropolita zaznaczył, że kolejne wersy modlitwy, „Troskliwy obrońco Chrystusa”, pokazują Świętego w relacji z Dzieciątkiem Jezus. Józef okazał swoje oddanie, kiedy na głos anioła, uciekł z całą rodziną do Egiptu, zapewniając im swoją pomoc i ochronę. Zawołanie „Żywiciel Syna Bożego” odwołuje się do jego ciesielskiej pracy, odpowiedzialności i troski o swoich najbliższych. – Wziął ich do siebie. Nie dla siebie, ale dla realizacji Bożego planu zbawienia, wyrzekając się siebie, ale ciesząc się faktem, że Najświętsza Maryja Panny i Boży Syn zechcieli znaleźć u niego schronienie i pokładać w nim nadzieję – powiedział i podkreślił, że każdy wierzący w chwili swojego chrztu, podobnie jak św. Józef, przyjął do siebie Chrystusa i Maryję. – Chodzi o to, aby w naszym życiu nie tylko cieszyć się ich obecnością, ale aby ich obecność powiększać. (…) Na wzór św. Józefa, przyjmijmy do swego życia Jezusa i Maryję, aby mieć poczucie, że Bóg nam błogosławi – zakończył abp Jędraszewski.

W Krakowie od połowy XVII wieku istniały dwa ośrodki kultu świętego Józefa. Jednym z nich był kościół pod wezwaniem świętego Józefa Sióstr Bernardynek. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się łaskami słynący obraz świętego Józefa. Wizerunek – według tradycji przekazanej przez kronikę klasztoru – otrzymał w 1627 roku od papieża Urbana VIII biskup Jakub Zadzik. Życie zakonne w klasztorze Sióstr Bernardynek formowało się w oparciu o naśladowanie cnót świętego Józefa i w pełnym zaufaniu w jego opiekę nad tym miejscem. Założycielka klasztoru, siostra Teresa Zadzik, zaleciła kult świętego Józefa już w Regule przepisanej dla klasztoru i wskazała na świętego Józefa jako na „świętego patrona y opiekuna mieysca tego”. 19 marca 2016 r. kard. Stanisław Dziwisz w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie ustanowił diecezjalne sanktuarium św. Józefa.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE