STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI ODSŁONIŁ I POŚWIĘCIŁ TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ JÓZEFA BILCZEWSKIEGO

Abp Marek Jędraszewski odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą Józefa Bilczewskiego

W piątek, 23 października, w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego i w 160. rocznicę jego urodzin, abp Marek Jędraszewski w krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła odsłonił i poświęcił pamiątkową tablicę upamiętniającą postać lwowskiego metropolity.

Abp Marek Jędraszewski odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą Józefa Bilczewskiego

Inicjatorem projektu jest abp Marek Jędraszewski i ks. prof. Józef Wołczański. Tablicę, sfinansowaną przez Archidiecezję Krakowską, zaprojektowali wykonali Piotr i Olga Turkiewiczowie.

Józef Bilczewski przyjął święcenia kapłańskie 6 lipca 1884 roku z rąk kardynała Albina Dunajewskiego. W 1895 roku pełnił posługę  w parafii św. Bartłomieja w Mogile. W latach 1885-1886 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego, dokąd został skierowany przez kard. Albina Dunajewskiego. W latach 1886-1887 studiował archeologię starochrześcijańską na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a w 1888 roku przez jeden semestr teologię dogmatyczną w Instytucie Teologicznym w Paryżu. W latach 1888-1890, po powrocie do kraju, pracował przez rok jako wikariusz i katecheta w Kętach, przez następny rok w tym samym charakterze w Krakowie przy kościele św. Piotra i Pawła. W 1891 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym dogmatyki specjalnej i objął Katedrę Dogmatyki Szczegółowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. W 1893 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W roku akademickim 1896/1897 był dziekanem Wydziału Teologii, a w 1900 rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza.

17 grudnia 1900 papież Leon XIII ustanowił go metropolitą arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. 20 stycznia 1901 w katedrze we Lwowie uzyskał sakrę biskupią z rąk kard. Jana Puzyny.

Dzięki jego inicjatywie powstało na terenie archidiecezji lwowskiej 330 obiektów sakralnych na czele z monumentalnym kościołem świętej Elżbiety we Lwowie. Wspierał rozwój Wilamowic, a także miejscową społeczność i jej życie edukacyjne. Był wielkim czcicielem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski, uważając Jej kult za jeden z najważniejszych czynników w zjednoczeniu i odrodzeniu narodu w latach zaborów. Po kradzieży koron z 22 na 23 września 1909 na Jasnej Górze, arcybiskup Bilczewski uprosił u papieża Piusa X złote korony dla obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dzięki niemu Pius X 29 listopada 1908 wydał dekret wprowadzający do litanii loretańskiej na terenie diecezji lwowskiej i przemyskiej wezwanie: Królowo Polski, módl się za nami.

Zmarł 20 marca 1923 we Lwowie. 26 czerwca 2001 roku został beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie. Kanonizacja Józefa Bilczewskiego przez papieża Benedykta XVI odbyła się 23 października 2005 roku w Rzymie. Datę kanonizacji wyznaczył jeszcze Jan Paweł II.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE