STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PO SPOTKANIU Z OJCEM ŚWIĘTYM FRANCISZKIEM: SPOTKALIŚMY SIĘ Z OJCEM I BRATEM W BISKUPSTWIE, KTÓRY RAZEM Z NAMI DZIELI RADOŚCI, SMUTKI, CIERPIENIA I NADZIEJE KOŚCIOŁA

Abp Marek Jędraszewski po spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem: Spotkaliśmy się z ojcem i bratem w biskupstwie, który razem z nami dzieli radości, smutki, cierpienia i nadzieje Kościoła

W czwartek, w uroczystość świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, metropolita krakowski i biskupi pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej spotkali się w Watykanie z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Abp Marek Jędraszewski po spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem: Spotkaliśmy się z ojcem i bratem w biskupstwie, który razem z nami dzieli radości, smutki, cierpienia i nadzieje Kościoła

Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił, że spotkanie odbyło się w atmosferze zatroskania o Kościół w Polsce. – Papież zna sytuację Kościoła w naszym kraju i jest przekonany o silnej roli autorytetu, jakim jest ksiądz, a zwłaszcza proboszcz (…). Ojciec Święty mówił: trwajcie przy tym autorytecie, budujcie go i traktujcie jako wielki Boży dar. Byliśmy zaskoczeni i wdzięczni za te słowa – zaznaczył metropolita.

Papież wzywał do poczucia odpowiedzialności za wiarę i do zdecydowanej obrony chrześcijańskich wartości. Wskazał, że molestowanie nieletnich jest powodem bólu, cierpienia i wstydu całej wspólnoty wierzących.

– Spotkanie z Ojcem Świętym nacechowane było serdecznością i poczuciem wspólnej troski o Kościół (…) Spotkaliśmy się z ojcem i bratem w biskupstwie, który razem z nami dzieli radości, smutki, cierpienia i nadzieje Kościoła. Wracamy do Polski umocnieni i pełni nadziei – powiedział arcybiskup.

W dalszej części wypowiedzi metropolita krakowski odniósł się do całej wizyty ad limina apostolorum. – Spotkaliśmy się z ogromną gotowością do słuchania i chęcią niesienia pomocy. Wiele osób podkreślało, że na tle innych krajów europejskich, Polska jest swoistymi płucami, dzięki którym Kościół katolicki w Europie może jeszcze oddychać – relacjonował i zwrócił uwagę na fakt pobożności ludowej. – Ta linia działalności duszpasterskiej w Polsce, nakreślona przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, odniosła sukces. Naród potrzebuje Kościoła, kapłanów i sakramentów. Jest otwarty na Boże słowo. Siła Kościoła tkwi w więzi z Bożym ludem, który jest gotów bronić i wspomagać Kościół. Naszym zadaniem jest służenie mu w drodze do Pana Boga – mówił. – Za tymi słowami kryje się podziw dla Kościoła w Polsce, który znajduje się w niełatwej sytuacji, ale wracając do korzeni, czyli do Chrystusa, odzyskuje moc – zaznaczył arcybiskup i przypomniał, że Królową Polski jest Maryja, a modlitwa różańcowa stanowi naszą tarczę i siłę.

WYPOWIEDŹ METROPOLITY

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE