STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS BIERZMOWANIA W DĄBROWIE SZLACHECKIEJ: BYĆ BLISKO JEZUSA JAK JEGO MATKA MARYJA

Abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w Dąbrowie Szlacheckiej: Być blisko Jezusa jak Jego Matka Maryja

– Chcecie przyjąć prawdę nauczania Pana Jezusa. Pragniecie się w to wsłuchiwać i według tego postępować. Co nieoczekiwane, tym samym zasłużyć na to, żeby Pan Jezus was tak bardzo kochał, byście byli dla niego tak bliscy jak Jego Matka, Maryja. To wspaniała rzecz, cudowna przygoda życia chrześcijańskiego – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej.
Na początku homilii metropolita stwierdził, że przedstawione w Ewangelii spotkanie Jezusa z Jego Matką musiało być bardzo szczególne. Chrystus powiedział, że jego matką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Zdawał sobie sprawę z tego, że Maryja zawsze słuchała Boga i była Mu posłuszna. Udała się do Betlejem, gdzie porodziła Syna Bożego, potem chcąc chronić Jego życie razem z Józefem uciekła do Egiptu. W Ewangelii św. Łukasza jest mowa o tym, że Matka Boża zachowywała i rozważała w swym sercu słowa, które usłyszała. Jezus porównał tych, którzy słuchają Słowa Bożego do swojej Matki. Maryja była także pod krzyżem Swego Syna i została Matką Kościoła. Św. Jan przyjął ją do siebie, by zapewnić jej wsparcie i bezpieczeństwo, ale także ze względu na to, że była matką Jego Mistrza, najdoskonalszym wzorem rozumienia i wprowadzania w życie Ewangelii.

W jakiejś mierze przypominacie sytuację tych ludzi, którzy słuchali Pana Jezusa i którzy pewnego dnia usłyszeli: „Jeżeli słuchacie moich słów i jeżeli będziecie według nich postępować, będziecie dla mnie jak matka. Kochani i bliscy” – powiedział metropolita. Przypomniał młodym, że wyrazili chęć mężnego postępowania według zasad wiary. Dzięki temu wpisują się w historię ludzi z Ewangelii: chcą przyjąć Chrystusową prawdę, postępować według niej i zasłużyć sobie na to, by mogli być Mu tak bliscy jak Jego Matka. – Chcecie przyjąć prawdę zawartą w Ewangelii. Prawdę nauczania Pana Jezusa. Pragniecie się w to wsłuchiwać i według tego postępować. Co nieoczekiwane, tym samym zasłużyć na to, żeby Pan Jezus was tak bardzo kochał, byście byli dla Niego tak bliscy jak Jego Matka, Maryja. To wspaniała rzecz, cudowna przygoda życia chrześcijańskiego, która się w tym momencie w waszym życiu zaczyna, pogłębia – powiedział arcybiskup. Aby to się zdarzyło, młodzi muszą być otwarci na dary Ducha Świętego, których dostąpią w sakramencie bierzmowania. Arcybiskup wyraził nadzieję, że nie zabraknie im mądrości, aby mogli innym wskazywać w jaki sposób żyć. Oby kierowało nimi męstwo, by na co dzień żyli Ewangelią. Metropolita przyznał, że taka postawa zwykle naraża chrześcijan na krytykę. – Chodzi o to, by być wiernym Panu Jezusowi, Jego słowom do końca. Tak jak wierną do końca była Jego matka, Maryja – podkreślił arcybiskup. Pobożność sprawia, że człowiek postępuje „po Bożemu”, zgodnie z Ewangelią Chrystusa. – Bądźcie wierni darom Ducha Świętego, które na was za chwilę spłyną. Wprowadzajcie je w czyn. Niech przynależność do Chrystusa, zasłuchanie w Jego Słowo będą waszą mądrością i mocą – zakończył arcybiskup.

IMG_9326

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE