STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS MSZY ŚW. Z OKAZJI JUBILEUSZU ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH: DZIELĄC SIĘ NADZIEJĄ PRZEŻYWAMY WIELKIE DZIEŁA BOŻE

Abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z okazji jubileuszu święceń kapłańskich: Dzieląc się nadzieją przeżywamy wielkie dzieła Boże

- Niosąc nadzieję przeżywamy wielkie dzieła Boże w sobie. Dzieląc się nadzieją i budząc w innych nadzieję, odkrywając jej szczególną moc, przeżywamy razem z całym Bożym ludem wielkie dzieła Boże - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej na Wawelu z okazji jubileuszu 10. i 15. rocznicy święceń kapłańskich.Na początku ks. Łukasz Jachymiak podkreślił, że zebrani obchodzą jubileusz, sprawując Eucharystię dziękczynną w krypcie św. Leonarda, gdzie po raz pierwszy swoją Mszę św. sprawował św. Jan Paweł II. – Chcemy celebrować Eucharystię jako nasze uwielbienie Boga za dar kapłaństwa. Każdy z nas ma świadomość jak często stajemy się słabym naczyniem. Dlatego chcemy błagać o miłosierdzie Boże dla każdego z nas – powiedział i poprosił metropolitę o przewodniczenie Mszy św.

Arcybiskup przywołał powiedzenie, głęboko zakorzenione w tradycji Kościoła: „Per Mariam ad Jesum” – przez Maryję do Jezusa. – Patrzmy na Maryję, „która nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. To szczególne wezwanie jakże aktualne jest dziś, gdy pragniecie dziękować za dar kapłaństwa w dniu, gdy przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Stąd refleksja i pytanie na ile jestem Chrystusowy, a dokładniej na ile jestem Maryjny, by być Chrystusowy – zauważył.

Najświętsza Maryja Panna pokazuje, że należy być otwartym i podążać za natchnieniami Ducha Świętego. „Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją!” – pisał św. Paweł. Matka Najświętsza była także żywą monstrancją, niosąc w swym łonie Zbawiciela. – Maryja uczy nas przeżywać nasze kapłaństwo i dzielić z innymi wielkie rzeczy Boże, a św. Paweł pisze „Weselcie się nadzieją!”, „Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach” – zauważył metropolita. Powiedział, że kapłani przeniknięci nadzieją mogą nieść ją światu, który jest zalękniony. – Niosąc nadzieję przeżywamy wielkie dzieła Boże w sobie. Dzieląc się nadzieją i budząc w innych nadzieję, odkrywając jej szczególną moc, przeżywamy razem z całym Bożym ludem wielkie dzieła Boże – mówił.

Maryja została u Elżbiety i pomagała jej aż do momentu rozwiązania. – Nieść pomoc innym to nasza posługa kapłańska i wiemy jaka na może być wieloraka, jak nas swą wielorakością może zaskakiwać. Św. Paweł wzywa „Zaradzajcie potrzebom innych” i „Przestrzegajcie gościnności” – stwierdził arcybiskup. Wskazał, że Maryja niosła także Elżbiecie radość, a posługa kapłańska w świecie przenikniętym pesymizmem powinna być posługą radości. Prowadzi to ostatecznie do wysławiania Boga, w świadomości ogromnej wdzięczności wobec Niego. – Każdy dzień życia kapłańskiego staje się Magnificatem. Wielkim Magnificatem na kształt słów, którymi wielbiła Najwyższego Najświętsza Dziewica, gdy widziała radość i uniesienie swej krewnej Elżbiety – wskazał.

Na koniec Maryja spotkała się z podwójnym błogosławieństwem Elżbiety. – Niech nasze dzisiejsze wspólne sprawowanie dziękczynnej Eucharystii będzie prośbą o to, byśmy zasługiwali na błogosławieństwo właśnie takie, jakim została obdarzona Przenajświętsza Dziewica, by do każdego z nas mogło odnieść się słowo „Błogosławiony jesteś pośród innych wierzących. Błogosławiony jesteś, żeś uwierzył – dodał metropolita.

– Chcemy serdecznie dziękować dzisiaj tego poranka, że mogliśmy stanąć razem z księdzem arcybiskupem, pod jego przewodnictwem, by dziękować Bogu i Jego wychwalać razem z Matką Bożą. Chcemy także dziękować, że mogliśmy stanąć przed Bogiem i Jemu służyć – powiedział na zakończenie kapelan arcybiskupa ks. Rafał Wilkołek. Metropolita życzył zebranym, by w radości na wzór Najświętszej Maryi Panny trwali w kapłańskiej służbie.

Patronami roczników obchodzących jubileusz są: 2009 r. – bł. ks. Jan Balicki i 2014 r. – św. Paweł Apostoł.

Msza św. z okazji 10-lecia i 15-lecia święceń kapłańskich w krypcie św. Leonarda na Wawelu 31.05.2024 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE