STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS RORAT AKADEMICKICH: TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE DAŁ NAM MARYJĘ – NIEPOKALANĄ I NAJCZYSTSZĄ OD CHWILI POCZĘCIA

Abp Marek Jędraszewski podczas rorat akademickich: Tak Bóg umiłował świat, że dał nam Maryję – Niepokalaną i Najczystszą od chwili poczęcia

– Dziś wspominamy słowa, które wypowiedział Pan Jezus podczas nocnej rozmowy z Nikodemem: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Tak bardzo ukochał, że wydał Go za nas. Tymi słowami Kościół rozważa tajemnicę Najświętszej Maryi Panny: „Tak Bóg umiłował świat, że dał nam Maryję – Niepokalaną i Najczystszą od chwili poczęcia” – mówił metropolita krakowski podczas rorat akademickich w kolegiacie św. Anny.Na początku homilii arcybiskup przypomniał Boże orędzie, zwane Protoewangelią. Pierwsza Dobra Nowina stała się nadzieją dla ludzi, którzy w wyniku grzechu pierworodnego utracili łaskę nieśmiertelności. Prorok Izajasz mówił o tym, że Bóg jest zagniewanym Ojcem, a ludzie są skalani winą i mają skamieniałe serca. Ponad tę przerażającą rzeczywistość u proroka Izajasza można było dostrzec iskierkę nadziei, że zło zostanie zwyciężone. Prorok prosił Boga, by z niebios spłynęła Sprawiedliwość. Echem tych słów jest XVI- wieczna polska pieśń „Niebiosa rosę”.

Boże miłosierdzie nadeszło najpierw, gdy na świat przyszła Najświętsza Maryja Panna, która była wolna od grzechu. Jej łaska bycia niepokalaną została potwierdzona w momencie zwiastowania, gdy przemówił do niej Archanioł. Gabriel powiedział Maryi, że zostanie matką Syna Najwyższego, którego panowanie nie będzie nigdy miało końca. – Dziś wspominamy słowa, które wypowiedział Pan Jezus podczas nocnej rozmowy z Nikodemem: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Tak bardzo ukochał, że wydał Go za nas. Tymi słowami Kościół rozważa tajemnicę Najświętszej Maryi Panny: „Tak Bóg umiłował świat, że dał nam Maryję – Niepokalaną i Najczystszą od chwili poczęcia” – zauważył metropolita.

Na zakończenie Mszy św. młodzi podziękowali abp. Jędraszewskiemu, że jest z nimi i pokazuje im dar prawdziwego spotkania oraz tworzenia wspólnoty. Złożyli mu także życzenia z okazji 7. rocznicy mianowania na arcybiskupa metropolitę krakowskiego.

Ks. Krzysztof Porosło zaprosił zebranych na 5. Eschatologiczną Pielgrzymkę Adwentową. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poświęcić noc na modlitwę i wzbudzić w sobie postawę oczekiwania na przyjście Pana. Poprosił również arcybiskupa o pobłogosławienie monstrancji, która swoją symboliką nawiązuje do Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny. Nowa monstrancja ma być znakiem umiłowania Eucharystii i obecności Chrystusa wśród ludzi.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w kolegiacie św. Anny w Krakowie 08.12.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE