STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS RORAT AKADEMICKICH: „WOŁAJ Z RADOŚCI NA CZEŚĆ PANA, CAŁA ZIEMIO, CIESZCIE SIĘ, WESELCIE I GRAJCIE”

Abp Marek Jędraszewski podczas rorat akademickich: „Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie”

– Dziś, w uroczystość Niepokalanej, całą duszą przeżywając tę prawdę wiary, radosnym sercem przyłączamy się do słów Psalmu 98: „Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie” - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas rorat akademickich w Kolegiacie św. Anny.Na początku Mszy św. głos zabrał proboszcz ks. Tadeusz Panuś, który powiedział, że zebrani już od wczesnego poranka gromadzą się, by czuwać, modlić się i oczekiwać na przychodzącego Pana.

W homilii arcybiskup przywołał słowa Psalmu 98: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego”. Komentując go, św. Jan Paweł II w swej katechezie wskazywał, że jest on hymnem na cześć Władcy wszechświata i dziejów. To doskonała pieśń, rozbrzmiewająca w imię Pana, nazywanego „naszym Bogiem”, który przyniesie pokój i sprawiedliwość. Papież zauważał, że znaki zbawienia zostały objawione na oczach narodów, by cała ludzkość zbliżyła się do Boga, otwierając się na Jego zbawcze słowo.

Metropolita wskazał, że zapowiedź Bożej interwencji, zawarta w Psalmie 98, spełniła się podczas Zwiastowania w Nazarecie, a swój poetycki kształt znalazła w hymnie „Magnificat”. Arcybiskup przybliżył podobieństwa pieśni wyśpiewanej przez Bogurodzicę i Psalmu 98. W obydwu Bóg jest nazywany zbawcą, Bogiem Wszechmocnym, który pokonuje ludzkie siły. Pojawia się w nich także wątek potężnej prawicy Stwórcy. Różnica między Psalmem 98, a „Magnificatem” polega na tym, że Maryja przede wszystkim wielbi Boga za to, co Ją, pokorną Służebnicę Pańską osobiście dotknęło.

Za wyniesieniem Dziewicy z Nazaretu kryją się inne przywileje, którymi została obdarowana przez Najwyższego. Jednym z nich jest tajemnica Jej Niepokalanego Poczęcia, potwierdzona przez papieża Piusa IX bullą „Ineffabilis Deus”. – Dziś, w uroczystość Niepokalanej, całą duszą przeżywając tę prawdę wiary, radosnym sercem przyłączamy się do słów Psalmu 98: „Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie” – zakończył arcybiskup.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Kolegiacie św. Anny w Krakowie 08.12.2022 (8)

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE