STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS X PIELGRZYMKI CZCICIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA: TYLKO SERCE NA WZÓR DZIECKA MOŻE DOŚWIADCZAĆ BOŻEGO POKOJU

Abp Marek Jędraszewski podczas X Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia: Tylko serce na wzór dziecka może doświadczać Bożego pokoju

- Tylko serce na wzór dziecka: pokorne, ciche, ufne, może w pełni doświadczyć tego czym jest Boży pokój, płynący z Bożego miłosierdzia - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w czasie X Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.Na początku Mszy św. głos zabrał kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ks. Zbigniew Bielas. Przypomniał ostatnią pielgrzymkę św. Jana Pawła II do ojczyzny, gdy papież poświęcił bazylikę i zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Dodał że zebrani dziękują dziś za dar tej świątyni, wszystkich pielgrzymów i rodzinę czcicieli Bożego miłosierdzia. Powitał metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, wieloletniego kustosza sanktuarium bp. Jana Zająca, wszystkich zebranych duchownych, osoby konsekrowane i pielgrzymów.

W homilii arcybiskup przypomniał słowa pożegnania Jozuego z Narodem Wybranym. Polecił on ludowi, by bał się Pana i czcił tylko Jednego Boga. Izraelici przyrzekli, że chcą służyć tylko Stwórcy i zachować wierność. Po latach zapomnieli jednak o tym przyrzeczeniu, ulegali pogańskim kultom i pozbywali się proroków. W odpowiedzi Bóg zesłał na nich wiele nieszczęść i kar, także w postaci niewoli babilońskiej. Pan pozwolił jednak powrócić im do ojczyzny i odbudować Jerozolimę. Arcybiskup przypomniał słowa psalmów wychwalających Boga za Jego miłosierdzie, które niesie pokój i nadzieję.

Przełomem w dziejach świata i ludzkości był moment, gdy nadeszła pełnia czasów i Bóg zesłał na ziemię swego Syna. To wielkie dzieło odmiany ziemi wyraził także sam Chrystus w nocnej rozmowie z Nikodemem. Metropolita przypomniał słowa św. Piotra, wypowiedziane w domu centuriona Korneliusza, będące świadectwem męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela.

Arcybiskup przywołał Ewangelię, w której Jezus nakazał dopuścić do siebie dzieci i wskazywał je jako wzór dla dorosłych. – Miłosierdzie jest dla takich osób, które szczerym i ufnym sercem zbliżają się do Chrystusa pełnego miłości miłosiernej – zaznaczył arcybiskup. Przypomniał Chrystusową pochwałę „prostaczków” – ludzi czystego serca. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” – mówił Zbawiciel. Jezus prosił tym samym, by uczyć się od Niego właściwej postawy i mieć serce na Jego wzór. Wewnętrzna przemiana sprawia, że człowiek żyje radością i pokojem. – Tylko serce na wzór dziecka: pokorne, ciche, ufne, może w pełni doświadczyć tego czym jest Boży pokój, płynący z Bożego miłosierdzia – podkreślił metropolita.

Przypomniał zapis z dzienniczka św. s. Faustyny, gdy Jezus ją pobłogosławił, udzielając swej łaski, by była gotowa na pełnienie Jego woli. Święta, która została dotknięta błogosławieństwem, poczuła przede wszystkim wielką radość, ale także moc i siłę. Ufność serca dziecka jest tak wielka, że nic jej nie może złamać. – Moc Bożego dziecka sprawia, że nie ma najmniejszych lęków, by pełnić to, czego oczekuje od nas miłosierny Bóg – wskazał arcybiskup.

Zaznaczył, że dziś zostaną poświęcone dzwony nadziei, które trafią do dwóch sanktuariów. Poprosił zebranych, by modlili się, aby ich dźwięk wzywał wszystkich do przemiany wewnętrznej. – W tych trudnych czasach niepewności, wojny i nieszczęść oraz agresji, trzeba głosić światu moc miłosierdzia Bożego, która w nas trwa – zakończył.

Podczas Mszy świętej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski poświęcił Dzwony Nadziei. Pierwszy z nich trafi do Polskiego Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu z okazji 340. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i 40. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II na Kahlenberg, a drugi do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Bacchus Marsh w archidiecezji Melbourne w Australii.

W procesji z darami niesiono namalowane serca, jako symbol dobrych uczynków i modlitwy, kopię obrazu Matki Bożej Adorującej, krzyż aborygeński, kopię ikony Matki Bożej z Latyczowa, obraz św. Brygidy, a także chleb i wino. Na zakończenie Mszy św. miało miejsce zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu oraz wręczenie medali „Beati misericordes”.

Jubileuszowa X Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia miała wymiar międzynarodowy i została zorganizowana w rocznicę konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II.

IMG_5931

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

https://www.youtube.com/watch?=OMFv-NRNsG4

https://www.youtube.com/watch?=OMFv-NRNsG4

ZOBACZ TAKŻE