STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS XI PIELGRZYMKI ŻYWEGO RÓŻAŃCA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ: BIERZCIE DO RĘKI RÓŻANIEC I MÓDLCIE SIĘ JAK NAJCZĘŚCIEJ

Abp Marek Jędraszewski podczas XI Pielgrzymki Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej: Bierzcie do ręki różaniec i módlcie się jak najczęściej

– Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Stawajcie się na wzór św. Pawła ludźmi głębokiej, żarliwiej wiary w Syna Bożego, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas pielgrzymki Żywego Różańca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Abp Marek Jędraszewski podczas XI Pielgrzymki Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej: Bierzcie do ręki różaniec i módlcie się jak najczęściej

Na początku Eucharystii kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Zbigniew Bielas stwierdził, że Bazylika Bożego Miłosierdzia jest bardzo związana z osobą św. Jana Pawła II, Apostoła Miłosierdzia i Apostoła Różańca. Podziękował arcybiskupowi za obecność i powitał wszystkich zebranych.

W homilii arcybiskup wskazał, że Kohelet mówi o przemijaniu ludzkiego życia, komentując, że wszytko jest marnością nad marnościami. Św. Łukasz natomiast pisał o przemijaniu ludzkich nastrojów, od uwielbienia po odrzucenie. Ewangelista przypomina słowa Chrystusa, który mówił, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. Żydzi chcieli obwołać Jezusa swym królem po rozmnożeniu chleba, ponieważ najedli się do sytości. Nie pojęli, że ten znak wskazuje, iż nadszedł czas zbawienia i królestwo Boże. Gdy Zbawiciel nauczał o Eucharystii, wielu uczniów od Niego odeszło. Św. Piotr powiedział do Chrystusa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Arcybiskup przypominał, że gdy nadszedł czas próby, Judasz zdradził Zbawiciela, apostołowie zasnęli w Getsemani, a Piotr się zaparł. Jedynie św. Jan szedł wiernie za Chrystusem, aż po Golgotę i krzyż.

Metropolita przyznał, że współcześnie także zdarzają się odejścia czy zdrady. Rodzi to w człowieku poczucie zniechęcania, depresji, zamknięcia się w sobie. Wiele osób ucieka od życia i prawdy o przemijaniu w używki. Niektórzy wątpią w sens istnienia i pojawia się przyzwolenie na aborcję i eutanazję. Wracają słowa jednego z ateistycznych proroków, który mówił: „Absurdem jest to, żeśmy się urodzili, i absurdem, że pomrzemy”. Świat nie potrafi zrozumieć, że integralną częścią życia jest przemijanie. Odpowiedzią na pytania, które nurtują ludzi jest Chrystus, który jedynie wie co kryje się w sercu człowieka. Mówił o tym św. Paweł, który w Liście do Galatów pisał: „Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”. Apostoł Narodów wielokrotnie doświadczał czym jest przemijanie życia i związane z nim trudności. To Chrystus sprawia, że żadne trudności nie złamią człowieka, a Jego mądrość wznosi się ponad wszelkie zwątpienia w sens.

W jaki sposób dojść do wewnętrznej przemiany, by z taką pewnością móc powiedzieć: „żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus”? Odpowiedzią jest różaniec i rozważanie razem z Maryją życia Pana Jezusa. – Różaniec pozwala, by w naszym sercu trwały słowa Pana Jezusa. Byśmy nieustannie, rozważając z Matką Najświętszą Chrystusowe tajemnice, odkrywali boską mądrość naszego Zbawiciela i przeniknięci nią czuli w sobie moc, która potrafi oprzeć się trudnościom i temu, co boleśnie odczuwamy jako przemijanie i odchodzenie – powiedział metropolita. Św. Jan Paweł II mówił, że różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochał, a w „Tryptyku rzymskim” mówił, że przemijanie ma sens. Ono prowadzi człowieka do szczęśliwości wiecznej. Dzięki temu wierzący myślą z wdzięcznością o swoim życiu, a także o godności i wartości życia bliźniego, za które są odpowiedzialni od chwili poczęcia do śmierci. – Przemijanie ma sens i im bardziej będziemy rozważali tajemnicę życia Chrystusa i otwierali się na Jego Ewangelię, tym więcej w nas będzie Chrystusowej mocy i mądrości – powiedział.

Przyznał, że pod wieloma względami ten rok jest szczególny. Przypominał, że w zeszłym roku prosił wiernych o adorację połączoną z modlitwą różańcową jako wyraz wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. Jednocześnie miała ona być modlitwą w intencji ojczyzny. Nikt wtedy nie przypuszczał, że nadchodzi czas pandemii, a z nią chwile zwątpienia. – Któż z nas mógł przypuszczać, że będzie tak wielkie zmaganie o to, jak będzie wyglądała nasza ojczyzna, jakie wartości będą jej przyświecały, poprzez to jakim wartościom będą służyli ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za życie polityczne w naszym kraju? – pytał arcybiskup. Powiedział, że w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w sprawie aborcji eugenicznej. Stwierdził, że pandemia wywołała negatywne skutki i przyspieszyła laicyzację Europy. Wskazał, że koniecznie należy modlić się za dzieci i młodzież, by gromadziły się w kościołach i z radością przyjmowały na lekcjach religii prawdę o Bogu. Niebezpieczne ideologie uderzają w istotę człowieczeństwa, do którego ludzi powołał Stwórca. – Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Stawajcie się na wzór św. Pawła ludźmi głębokiej, żarliwiej wiary w Syna Bożego, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie. Tylko takie życie daje nam sens, moc nadziei, dzięki niemu nasz kraj, nasza ojczyzna i to wszystko, co się w niej dzieje będzie przeniknięte duchem autentycznego humanizmu, który jest nie do zrozumienia i nie do przyjęcia bez Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, bierzcie do ręki różaniec jak najczęściej – powiedział arcybiskup.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał diecezjalny moderator Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej ks. Stanisław Szczepaniec, który podziękował metropolicie za jego obecność i mocny apel o odmawianie różańca. Członkowie Żywego Różańca podziękowali arcybiskupowi za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszone Słowo Boże. – Rozważania tajemnic różańcowych to modlitwa wiary, nadziei i miłości. Będziemy prosić Matkę Bożą, Królową Różańca Świętego, aby orędowała i wspierała osobę Waszej Ekscelencji w codziennej służbie Kościołowi Krakowskiemu.

Metropolita wręczył podziękowania zelatorom Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. Osobiście odebrały je od niego osoby, które ponad 40 lat posługują w ten sposób w swoich parafiach.

Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej odbyła się w tym roku po raz jedenasty. Tym razem jej hasłem były słowa Jana Pawła II: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem”.

IMG_0035

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE