STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI USTANOWIŁ SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W BAZYLICE BOŻEGO CIAŁA

Abp Marek Jędraszewski ustanowił sanktuarium Najświętszego Sakramentu w bazylice Bożego Ciała

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przewodniczył sumie odpustowej w bazylice Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, którą ustanowił dziś archidiecezjalnym sanktuarium Najświętszego Sakramentu.
Na początku Mszy św. notariusz kurii ks. Michał Mroszczak odczytał dekret abp. Marka Jędraszewskiego ustanawiający archidiecezjalne sanktuarium Najświętszego Sakramentu w bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że stacje procesji Bożego Ciała pokazują „szczególną topografię zbawczej miłości Chrystusa do swojego ludu”. Przy pierwszej rozważane jest cudowne rozmnożenie chleba, które jest zapowiedzią Eucharystii. Ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku odsyła do wydarzeń na Golgocie, gdzie Jezus przelał krew na odpuszczenie grzechów, co usankcjonowało nowe przymierze Boga z ludźmi. W Wieczerniku Jezus wypowiada słowa Modlitwy Arcykapłańskiej, która jest prośbą do Ojca o jedność i wzajemną miłość między Jego uczniami. Szczególnym miejscem na mapie zbawienia jest Emaus, w którym spotkanie ze Zmartwychwstałym przywraca nadzieję i odbudowuje wiarę w Boga, który cały czas czuwa nad swoim ludem.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Emaus jest zapowiedzią nieustannego objawiania się miłości Boga w całych dziejach Kościoła, także poprzez objawianie prawdy o Eucharystii. W tym kontekście przywołał cud eucharystyczny w Bolsena w 1263 r., uznany przez przebywającego w Orvieto papieża Urbana IV, który rok później ogłosił nowe święto Ciała i Krwi Pańskiej. Na ziemiach polskich uroczystość Bożego Ciała w 1320 r. wprowadził biskup krakowski Nanker.

Arcybiskup zauważył, że w świetle rodzącej się wówczas pobożności eucharystycznej należy rozumieć decyzję króla Kazimierza Wielkiego o budowanie w 1340 r. kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, a później także działalność w tym miejscu św. Stanisława Kazimierczyka. W szczególny kult eucharystyczny w tym miejscu wpisana jest także dzisiejsza decyzja o ustanowieniu bazyliki Bożego Ciała archidiecezjalnym sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Kontekstem dla niej jest także przeżywany w archidiecezji Kongres Eucharystyczny. – Dzisiaj to miejsce powołane do tego, by być sanktuarium Najświętszego Sakramentu ma być miejscem, skąd ze szczególną mocą będzie przemawiało Chrystusowe jestem, kocham, oczekuję, pragnę waszej miłości – mówił abp Marek Jędraszewski wskazując nowe sanktuarium jako kolejne miejsce w „niezwykłej topografii Bożego Ciała”, które da ukojenie dla niespokojnych serc, jeśli całkowicie zjednoczą się z Chrystusem eucharystycznym.

Dziękując za ustanowienie w bazylice Bożego Ciała sanktuarium eucharystycznego proboszcz ks. Przemysław Soboń CRL przekazał, że opat kanoników regularnych laterańskich włączył abp. Marka Jędraszewskiego w dobra duchowe zakonu.

Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna, która przeszła ulicami św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bocheńską, Gazową. Na zakończenie w bazylice odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy” a arcybiskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Ustanowienie Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w bazylice Bożego Ciała w Krakowie 30.05.2024 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE