STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: UWIERZ, ŻE BÓG JEST PANEM DZIEJÓW I HISTORII

Abp Marek Jędraszewski: Uwierz, że Bóg jest Panem dziejów i historii

„Uwierz, że Bóg jest Panem dziejów i historii; broń swej wiary, broń własnej tożsamości, nie bój się” – abp Marek Jędraszewski wskazał na takie przesłanie końca Adwentu w czasie Mszy św. sprawowanej w krypcie św. Leonarda na Wawelu.
W czasie homilii abp Marek Jędraszewski przywołał bezskuteczną misję proroka Izajasza wobec króla Achaza. Zwrócił uwagę, że w tradycji Izraela pozostał przekaz, że znakiem od Pana Boga będzie Panna, która pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Drugim fragmentem komentowanym przez metropolitę krakowskiego było zwiastowanie przez anioła Józefowi, że Maryja, zgodnie z proroctwem Izajasza, porodzi dziecko, a on – jako opiekun prawny – nada mu imię Jezus, to znaczy: Jahwe-Bóg jest zbawieniem.

– Uwikłany w grę geopolityczną król Achaz zatracił siebie i w jakiejś mierze Jerozolimę. Pokładając całkowitą ufność w Bogu, św. Józef przyczynił się do tego, że 2022 lata temu w Betlejem urodził się Boży Syn – Jezus Chrystus – Zbawiciel świata. Właśnie dlatego, że Józef uwierzył w to, co niemożliwe; w to, co przekracza ludzkie rachuby i wyobrażenia; że zaufał Bogu; że jego wiara była na wzór ojca wszystkich wierzących – Abrahama, który pokładał nadzieję w Bogu wbrew nadziei, aż do końca – mówił arcybiskup.

Metropolita podkreślił, że przesłanie liturgii Słowa końca Adwentu jest jednoznaczne: „uwierz, że Bóg jest Panem dziejów i historii; broń swej wiary, broń własnej tożsamości, nie bój się”.

Na koniec arcybiskup zwrócił uwagę na prolog Listu św. Pawła do Rzymian. – Paweł mówi: jest przede wszystkim Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jest prawda o Bogu, który nas umiłował, że dał swojego Syna, żeby nas zbawił. Jest przekonująca wszystkich prawda o Jego zmartwychwstaniu. Dlatego, że wy w to wierzycie, że tę wiarę przekazujecie innym, że jej się nie wstydzicie, że jesteście jej świadkami wobec pogan, właśnie dlatego łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa – parafrazował abp Marek Jędraszewski.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE