STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W BOŻE NARODZENIE: ŚW. JAN PAWEŁ II „ZWIASTUNEM DOBREJ NOWINY O CZŁOWIEKU”

Abp Marek Jędraszewski w Boże Narodzenie: św. Jan Paweł II „zwiastunem dobrej nowiny o człowieku”

– Był to człowiek, który głosił jedną, wielką Ewangelię Życia. Bronił każdego dziecka, począwszy od chwili jego zaistnienia w łonie matki, aż do momentu naturalnej śmierci – mówił metropolita krakowski nazywając św. Jana Pawła II „zwiastunem dobrej nowiny o człowieku”. Abp Marek Jędraszewski w Uroczystość Narodzenia Pańskiego odprawił Mszę św. w parafii św. Jadwigi w Krakowie, gdzie pobłogosławił figurę św. Jana Pawła autorstwa Macieja Zychowicza.

Abp Marek Jędraszewski w Boże Narodzenie: św. Jan Paweł II „zwiastunem dobrej nowiny o człowieku”

Arcybiskup zwrócił uwagę, że dzisiejsza liturgia Słowa stanowi pogłębioną refleksję o tajemnicy wcielenia i narodzenia Bożego Syna w porównaniu do Ewangelii Narodzenia spisanych przez Łukasza i Mateusza. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla ścisłą więź między Bogiem Ojcem, a Jego Pierworodnym Synem oraz udział Bożego Syna zarówno w dziele stworzenia, jak i w dziele zbawienia. Te same prawdy wydobył w swoim „Prologu” św. Jan –„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”.

Metropolita zauważył, że św. Jan wskazuje także na dramat odrzucenia Syna Bożego, którego świat nie rozpoznał w Jezusie i Go odrzucił. Ale znaleźli się ludzie, którzy przyjęli Boże objawienie. Jan patrząc na wiarę swoich uczniów pisał tak: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.

– Narodzić się z Boga to znaczy otworzyć się na Jego prawdę. To stać się Jego dzieckiem, mocą sakramentu chrztu świętego. Narodzić się Boga i tę prawdę głosić kolejnym pokoleniom, które przyjdą i które będą tworzyły święty lud Boży – mówił arcybiskup.

Odwołując się do proroka Izajasza, który pisał o „zwiastunie radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie”, metropolita wskazał na postać św. Jana Pawła II Wielkiego. – Od samego początku swojego pontyfikatu głosił prawdę o Jezusie Chrystusie, Odkupicielu człowieka. (…) On sam stał się słowem Boga obwieszczającym prawdę o Chrystusie, który przyszedł zbawić świat przez cierpienie, przez mękę. A jednocześnie był to człowiek, który głosił jedną, wielką Ewangelię Życia. I chciał przejść do historii przede wszystkim jako papież rodziny, jako papież, który broni każdego dziecka, począwszy od chwili jego zaistnienia w łonie matki, aż do momentu naturalnej śmierci – podkreślał arcybiskup nazywając św. Jana Pawła II „zwiastunem dobrej nowiny o człowieku”.

Metropolita zwrócił uwagę, że każdy wierzący jest spadkobiercą dobrej nowiny o narodzeniu Bożego Syna, którą przekazali nam rodzice, nauczyciele wiary, kapłani, a także Ojciec Święty Jan Paweł II. – Jak nikt ostatnich dziesięcioleciach był świadkiem wielkości i godności człowieka wypływającej z jego głębokiej wiary, że jedynie Jezus Chrystus jest tym, który wie, co kryje się w sercu każdego człowieka. Jedynie Jezus Chrystus jest tym, w którym każda kobieta i każdy mężczyzna, może zrozumieć swoją godność, swoje pochodzenie, swoje powołanie do wieczności, swój sens życia – mówił metropolita.

Arcybiskup zaapelował o modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, aby świadectwo jego życia o godności każdego człowieka, o świętości każdego życia trwało w nas. – Abyśmy wobec świata, który odrzuca Boga i gardzi człowiekiem, zwłaszcza dopiero co poczętym, byli tymi, o których pisał prorok Izajasz:„O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie” – zakończył metropolita.

Po Mszy św. abp Marek Jędraszewski pobłogosławił figurę św. Jana Pawła autorstwa Macieja Zychowicza.

IMG_9873 (1)

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE