STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W CZASIE V PIELGRZYMKI APOSTOLATU MARGARETKA: DZIĘKUJĘ ZA WASZĄ MIŁOŚĆ DO KAPŁANÓW

Abp Marek Jędraszewski w czasie V Pielgrzymki Apostolatu Margaretka: dziękuję za waszą miłość do kapłanów

– Tam, gdzie jest poczucie zatroskania i wspólna modlitwa, tam jest miłość – miłość do Kościoła, do Matki Najświętszej, do kapłanów. Wy do tego skarbca miłości, swoimi modlitwami, przyczyniacie się w sposób szczególny – mówił abp Marek Jędraszewski do uczestników V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu „Margaretka”, która w sobotę 10 października przybyła do krakowskich Łagiewnik.

Abp Marek Jędraszewski w czasie V Pielgrzymki Apostolatu Margaretka: dziękuję za waszą miłość do kapłanów

Na początku Mszy św. kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Zbigniew Bielas przywitał wszystkich uczestników pielgrzymki, których nazwał „płatkami pięknego kwiatu margaretki” dziękując za codzienną modlitwę za kapłanów.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że Maryja była błogosławiona ze względu na fakt bycia biologiczną matką Bożego Syna. Ale Jezus podkreśla także Jej duchowość, która zasługiwała na błogosławieństwo, bo Maryja słuchała i rozważała Boże Słowo. – Te słowa były tak cenne, że przechowywała je w sobie jak skarb – mówił arcybiskup i zauważał, że skoro Jezus powiedział swoim słuchaczom, że błogosławieni są ci, którzy słuchają i rozważają Boże Słowo, to połączył ich ducha z duchem Matki Najświętszej. Jezus polecił też swoim uczniom zachowywać Boże Słowo.

– Zachowywać to znaczy przetwarzać w czyn tę prawdę, którą Jezus przekazał, a którą żyją w swoim duchu Jego słuchacze – mówił metropolita podkreślając, że to Maryja jest wzorem tej, która urzeczywistnia Boże Słowo w swoim życiu. Była przy Jezusie zawsze wtedy, kiedy najbardziej Jej potrzebował – kiedy rodził się w Betlejem, kiedy musieli uciekać do Egiptu, kiedy z Józefem szukali Go w czasie pielgrzymki do Jerozolimy, kiedy stała pod krzyżem.

Arcybiskup zauważył, że Jan Ewangelista opisując „testament spod krzyża” zanotował, że „odtąd uczeń wziął Ją do siebie”. – Ale przecież to Ona wzięła go do siebie. To Ona wzięła apostołów pod swoją matczyną opiekę, co potwierdziła w Wieczerniku, gdy modliła się o zstąpienie na nich Ducha Świętego – mówił metropolita zaznaczając, że w ten sposób Maryja stała się Matką kapłanów.

Arcybiskup przypomniał, że po śmierci Emilii Wojtyłowej Karol senior zabrał swojego młodszego syna do Kalwarii Zebrzydowskiej i przed obrazem Matki Bożej powiedział mu: oto teraz twoja matka. – Każdy uczeń Chrystusa, każda kobieta i każdy mężczyzna, zapatrzony jest w Nią, do Niej dąży, Jej się powierza i w Niej zapisuje także własne życie – mówił metropolita.

– Kapłan nigdy nie jest „na służbie”. Wszędzie jest „na miłości” – cytował abp. Fultona Sheena abp Marek Jędraszewski zaznaczając, że kapłani miłości powinni uczyć się od Maryi, która z miłością troszczyła się o Jezusa, a później o Jego Kościół. – Być w miłości. Nie utracić tego, co stanowi rdzeń kapłańskiego powołania i życia każdego, kogo Chrystus nazywa już nie sługą, ale przyjacielem – mówił metropolita zwracając uwagę, że w dobie wielości zagrożeń jest to szczególnie trudne zadanie. – Zwłaszcza życie kapłana jest ciągłym zmaganiem o to, żeby być „na miłości”, a nie być tylko najemnikiem – dodawał arcybiskup dziękując „margaretkom” za codzienną modlitwę za kapłanów, aby byli święci, aby dorastali w miłości do Chrystusa na wzór Maryi.

Zgodnie z tradycją pielgrzymek apostolatu „Margaretka”, grupa osób złożyła przyrzeczenia rocznej i dożywotniej modlitwy w intencji abp Marka Jędraszewskiego. – Tam, gdzie jest poczucie zatroskania i wspólna modlitwa, tam jest miłość – miłość do Kościoła, do Matki Najświętszej, do kapłanów. Wtedy czujemy się Kościołem. Wtedy czujemy się silni. Wiemy, że nie ma nic piękniejszego niż miłość. Wy do tego skarbca miłości, swoimi modlitwami, przyczyniacie się w sposób szczególny – mówił arcybiskup dziękując za margaretkową modlitwę, którą został otoczony.

Apostolat „Margaretka” został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez prof. Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat „Margaretka”, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”. Jako logo ruchu wybrana została margaretka. Siedem płatków tego polnego kwiatu symbolizuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana – każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia.

Obecnie Apostolat „Margaretka”, za zgodą diecezjalnych ordynariuszy istnieje w wielu krajach świata. W Polsce pierwsze „Margaretki” powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Biskupi zgromadzeni na 372. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusława Nagela z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.

IMG_0666

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE