STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W PARAFII MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ W KRAKOWIE O ŹRÓDLE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NADZIEI

Abp Marek Jędraszewski w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie o źródle chrześcijańskiej nadziei

- Nasze życie ma sens. Wiemy, dokąd zmierzamy, a ponieważ wierzymy w Chrystusa, mamy pewność, że On przyzna się kiedyś do nas i wprowadzi nas do szczęścia wiecznego - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. dziękczynnej za odnowiony kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie-Borku Fałęckim.Na początku Mszy św. głos zabrał proboszcz, ks. Sławomir Kowalski, który przybliżył wykonane ostatnio w świątyni inwestycje i powitał metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Arcybiskup powiedział, że uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa jest dopełnieniem Paschy Zbawiciela. Chrystus przed swoją męką mówił w Wieczerniku do apostołów: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Droga Jezusa do Ojca rozpoczęła się właśnie w Wieczerniku i apostołowie byli jej świadkami. Chrystus wyraźnie nakreślił sens swej Paschy – jest nim zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem, które daje ludziom udział w Bożym dziecięctwie.

Zbawiciel nakreślił swym uczniom konkretną perspektywę: zapowiedział, że ześle na nich Ducha Świętego: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka” – mówił. Apostołowie przebywali zatem w Wieczerniku z Matką Bożą, modląc się o to, by zstąpił na nich Duch Święty. Jezus nakreślił także ostateczną wizję przyszłości, zapowiadając swe ponowne przyjście na ziemię. O zwycięskim powrocie Zbawiciela pisał autor listu do Hebrajczyków: „Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”.

Ofiara Jezusa na krzyżu przywróciła ludziom godność dzieci Bożych. Dzięki temu mogą mieć nadzieję, że gdy Zbawiciel powróci, wprowadzi ich do domu Ojca. – Chrześcijańska nadzieja każe nam wybiegać do rzeczy ostatecznych – podkreślił arcybiskup. Ojciec Święty Benedykt XVI pisał, że nadzieje, dotyczące teraźniejszości swój ostateczny sens i fundament znajdują w nadziei życia wiecznego. Droga wytyczona przez Jezusa dla każdego chrześcijanina rozpoczęła się w momencie chrztu i zakończy się, gdy Zbawiciel przyzna się do niego przed samym Ojcem.

Metropolita wskazał na słowa dwóch mężów, którzy zwrócili się do apostołów: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. Autor listu do Hebrajczyków podkreślał, że Jezus zapoczątkował nową, żywą drogę, prowadzącą dopełni życia.

Benedykt XVI rozpoczął  encyklikę „Spe salvi” słowami „«SPE SALVI facti sumus» – w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8, 24), mówi św. Paweł Rzymianom, a także nam”. W dalszej części papież wskazywał, że odkupienie zostało ofiarowane ludziom w tym sensie, że posiadają niezawodną nadzieję. „Teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi” – zauważał papież. – Nasze życie ma sens. Wiemy, dokąd zmierzamy, a ponieważ wierzymy w Chrystusa, mamy pewność, że On przyzna się kiedyś do nas i wprowadzi nas do szczęścia wiecznego – powiedział metropolita.

Stwierdził, że ta zbawcza nadzieja jest wyrażana podczas każdej Mszy św. tuż po przeistoczeniu. Kaplan mówi wtedy: „Oto wielka tajemnica wiary”, a wszyscy odpowiadają: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. – To jest nadzieja, która się w nas pogłębia, ilekroć słuchamy Bożego słowa i karmimy się Chrystusowym ciałem. To jest nadzieja, która odnosi dla nas każdego dnia zwycięstwo – powiedział metropolita.

Na zakończenie Eucharystii arcybiskupowi za przykład głębokiej wiary i osobistej modlitwy, podziękowali przedstawiciele parafian. – Twoja postawa ukazuje nam, że świątynia jest źródłem, z której człowiek czerpie swe siły. Jest ostrzeżeniem, że człowiek, który unika tego źródła, staje się coraz słabszy, a jego wiara obumiera – powiedzieli.

 

Dziękczynienie za odnowiony kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie-Borku Fałęckim

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE