STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W POZNANIU O WSPÓŁCZESNOŚCI, KTÓRA JEST CZASEM WIELKICH ZMAGAŃ

Abp Marek Jędraszewski w parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu o współczesności, która jest czasem wielkich zmagań

- Budować naszą ojczyznę możemy tylko na fundamencie prawdy o Bogu i człowieku, z którego wyrasta wzajemne poszanowanie i solidarność. Nie ma innej możliwości, byśmy mogli w inny sposób realizować te zadania, które stawia przed nami, jako przed narodem Pan Bóg - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości odpustowych w 90. rocznicę erygowania parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu.

Abp Marek Jędraszewski w parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu o współczesności, która jest czasem wielkich zmagań

Na początku Mszy św. proboszcz parafii, ks. Eugeniusz Guździoł powitał wszystkich parafian i gości oraz metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Poprosił go o przewodniczenie Mszy św., wygłoszenie słowa i pasterskie błogosławieństwo.

W homilii metropolita przypominał słowa Apokalipsy, mówiące o wielkiej batalii, podczas której Archanioł Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. Zwycięska potyczka oznaczała kres historii. „I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym” – pisał św. Jan.

By moc zrozumieć sens tej batalii i kresu historii, należy wrócić do zarania dziejów. W Księdze Rodzaju jest mowa o kuszeniu pierwszych rodziców. Wąż był o wiele bardziej przebiegły niż inne istoty. Bóg dał bardzo jasny zakaz, stanowiący swoiste albo-albo życia człowieka. Ludzie nie mogli jeść owoców z drzewa pośrodku ogrodu. Kusiciel sączył kłamstwo w serca pierwszych rodziców, mówiąc, że Bóg ich oszukuje i jest ich wrogiem, a oni sami mogą stać się jak Ojciec. Niestety, pierwsi rodzice ulegli, a konsekwencją grzechu pierworodnego jest śmierć.

Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał Swego Syna. Jednorodzony Syn Boży najpełniej i ostatecznie objawił kim jest Bóg. Dzieło Jezusa jest przekreśleniem dzieła starodawnego węża. Zbawiciel przyniósł prawdę o Bogu, który jako miłujący Ojciec jest zatroskany o zbawienie każdego człowieka. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem życia. – Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć – pisał św. Paweł.

Czas Kościoła to zmaganie z szatanem i dawanie zwycięskiego świadectwa o Chrystusie. Szatan walczy z wyznawcami Jezusa, posługując się kłamstwem o Bogu i człowieku. – W tym czasie zmagań i zwycięstw wiernych świadków Chrystusa, odnajdujemy nasz obecny moment walki o prawdę, w epoce, którą określono czasem postprawdy – wskazał arcybiskup. Kościół głosząc Ewangelię podkreśla, że to Chrystus jest prawdą i drogą, prowadząca do Ojca.

Obecny czas to moment walki o miejsce Boga w sercach ludzi. Św. Jan Paweł II i Benedykt XVI wskazywali, że współczesność kreuje sposób życia jakby Boga nie było. Kościół głosi jednak, że Bóg jest i głośno wyznaje tę wiarę, stając się znakiem sprzeciwu dla świata. Współczesność to również czas zmagań o prawdę o Bogu, który jest miłującym Ojcem, zatroskanym o życie człowieka. Orędzie o miłosierdziu, które jest jedynym fundamentem nadziei, było głoszone na całym świecie przez św. Jana Pawła II. Trwają także zmagania o prawdę o człowieku, który jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Wielkość istoty ludzkiej polega na jej powołaniu do miłości. – Bóg nie jest wrogiem człowieka. Bóg-Ojciec jest o człowieka i prawdę o nim jak nikt inny zatroskany – zauważył arcybiskup. Przypominał, że trwa także zmaganie o Polskę, którą niektórzy chcą budować na przemocy słownej i kłamstwie. – Budować naszą ojczyznę możemy tylko na fundamencie prawdy o Bogu i człowieku, z którego wyrasta wzajemne poszanowanie i solidarność. Nie ma innej możliwości, byśmy mogli w inny sposób realizować te zadania, które stawia przed nami, jako przed narodem Pan Bóg – wskazał arcybiskup.

Nawiązał do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych na Placu Zwycięstwa. Ojciec Święty mówił wtedy, że naród polski nie zrozumie siebie bez Chrystusa. – Mówiąc o tych zmaganiach, w które jesteśmy wplątani, żyjąc w tym świecie, tym bardziej rozumiemy jak niezbędną rzeczą jest zaciągnąć się w szeregi Archanioła Michała i powtarzać zgodnie z treścią imienia zwycięskiego wodza aniołów „Któż jak Bóg” – wskazał.

Przypomniał, że w Ewangelii pojawiła się niezwykła scena spotkania Jezusa z Natanaelem.Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu” – powiedział Zbawiciel na widok św. Bartłomieja. Oznacza to, że Natanael był człowiekiem prawym, żyjącym w prawdzie o Bogu i człowieku, który dał ostateczne świadectwo swej wiary i był przepełniony nadzieją. – To w nim i we wszystkich tych, którzy idą jego śladem, będąc w zastępach Archanioła Michała, którego imię znaczy „Któż jak Bóg”, spełniają się słowa, które Chrystus wypowiedział do Natanaela i chrześcijan kolejnych pokoleń: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”– zakończył arcybiskup.

 

Odpust ku czci św. Michała Archanioła w Poznaniu

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE