STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W ROCZNICĘ URODZIN LECHA I JAROSŁAWA KACZYŃSKICH: TO NASZ OBOWIĄZEK DZIĘKOWAĆ PANU BOGU ZA NICH

Abp Marek Jędraszewski w rocznicę urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich: To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich

– To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Za dar ich życia dla Polski – mówił abp Marek Jędraszewski w katedrze na Wawelu w czasie Mszy św. sprawowanej w 72. rocznicę urodzin śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej i premiera Jarosława Kaczyńskiego.
18 czerwca w katedrze na Wawelu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski sprawował Mszę św. w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich, pary prezydenckiej, która 10 kwietnia 2010 r. zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem, a których ciała pochowane są w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Dziś prof. Lech Kaczyński obchodziłby 72 urodziny. W uroczystościach na Wawelu wziął udział jego brat-bliźniak premier Jarosław Kaczyński.

Odwołując się do fragmentu Kazania na Górze odczytywanego w dzisiejszej liturgii Słowa abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na perspektywę myślenia o życiu człowieka w kategoriach ostatecznych oraz konieczność dalekowzroczności, przenikliwości i krytycyzmu w ludzkim postępowaniu. Podkreślił, że Jezusowe stwierdzenie „gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” dotyczy indywidualnego życia, ale – za św. Augustynem – można je przełożyć na obiektywną zasadę: „jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu”.

Arcybiskup zaznaczył, że wyznawcą tych zasad był św. Paweł, który zmagał się z podziałami wśród wiernych w Koryncie. Apostoł wskazywał na Chrystusa, jako fundament tego, co łączy chrześcijan.

Kolejnym przykładem – tym razem współczesnym – który wzorowo realizował w swoim życiu i posłudze zarówno myślenie w perspektywie eschatologicznej, jak i przenikliwie spoglądał na rzeczywistość był kard. Stefan Wyszyński. Arcybiskup przytoczył obszerne fragmenty „Zapisków więziennych” Prymasa Tysiąclecia z 3 sierpnia 1955 r., czyli dnia 54 urodzin. Kard. Stefan Wyszyński dziękował za dar życia, za dar życia w Kościele i za Matkę Najświętszą, która „zastąpiła” mu zmarłą w 1910 r. matkę rodzoną. Dziękował także za dar matki Julianny i za patrona otrzymanego na chrzcie świętym – św. Stefana. Na końcu zapisał prośbę o dar bycia świadkiem Chrystusa.

Metropolita krakowski zaznaczając, że dziś przypada dzień urodzin śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP i prezesa Jarosława Kaczyńskiego na zasadzie analogii stwierdził, że to okazja do dziękczynienia za ich matkę Jadwigę i dar ich życia. – To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając konieczność „dziękowania za dar ich życia dla Polski”.

Odwołując się do poematu kard. Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna” arcybiskup zwrócił uwagę na prawdę o wolności i konieczności osobistego zmagania o wolność, a także na niezbędność codziennego rachunku sumienia oraz konieczność przenikliwości i krytycyzmu w patrzeniu na siebie i na świat. Metropolita zakończył cytatem:

„Obyśmy nie stracili
sprzed oczu tej przejrzystości,
z jaką przychodzą ku nam
wydarzenia zbłąkane
w niewymiernej wieży,
w której człowiek jednakże wie,
dokąd idzie.
Miłość sama równoważy los.
Obyśmy nie rozszerzali wymiarów cienia.
Promień światła
niechaj pada w serca
i prześwietla mroki pokoleń.
Strumień mocy
niech przenika słabości.
Nie możemy godzić się na słabość”.

IMG_2403

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE