STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W RZYMIE: BĄDŹMY ŚWIADKAMI CHRYSTUSA I SOLĄ TEGO ŚWIATA

Abp Marek Jędraszewski w Rzymie: Bądźmy świadkami Chrystusa i solą tego świata

Podczas Mszy świętej odprawionej w kościele św. Stanisława BM w Rzymie, abp Marek Jędraszewski ukazał św. Pawła jako wzór wiernego świadka Jezusa i Jego Ewangelii.
W homilii arcybiskup podkreślił, że słysząc słowa Jezusa zawarte w Ewangelii, można zrozumieć, na czym polega zadanie chrześcijanina. Każdy wierzący powinien nadawać światu właściwy smak i oświetlać drogę do Boga. „Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi” – mówił Zbawiciel. – Kto odwraca się od Chrystusa i zaprzecza swej chrześcijańskiej tożsamości, dla świata przestaje mieć znaczenie – wskazał arcybiskup. Przypomniał, jaki los spotkał Judasza, który zdradził Jezusa.

Komentarzem do słów Zbawiciela jest fragment listu św. Pawła do Koryntian. „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” – pisał św. Paweł. Apostoł Narodów stwierdzał, że jego słowa są ukazywaniem ducha i mocy, by wiara osób, które go słuchają opierała się nie na mądrości, lecz na mocy Ducha.

Metropolita krakowski przypomniał, że św. Paweł działał także w Rzymie i wskazał na kilka elementów jego działalności w tym mieście. W jednym z listów do Rzymian apostoł przedstawiał się im jako ten, który nie wstydzi się Ewangelii będącej mocą Bożą. Zauważał, że chrześcijanie otrzymali ducha przybrania za synów i sam Duch wspiera ich swym świadectwem. Życie chrześcijanina według św. Pawła to trwanie w łączności z Jezusem Chrystusem. Apostoł wskazywał także, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się ujawnić. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich pisał o tym, że przebywając w więzieniu św. Paweł bez przeszkód głosił prawdę o Jezusie. Apostoł Narodów spotkał się wtedy także z Żydami, których przekonywał do prawdy o Jezusie Chrystusie. Nie wszyscy jednak dali się przekonać. Wtedy Paweł przywołał słowa proroka Izajasza, który mówił, że serce tego ludu otępiało, a zbawienie Boże posłane jest do pogan. Paweł został ścięty podczas prześladowań za czasów Nerona. Do końca pozostał wiernym świadkiem Jezusa i Jego Ewangelii. – Podczas tej Eucharystii prosimy Chrystusa, by dał nam łaskę bycia Jego świadkami, bycia solą świata, łaskę przyciągania ludzi do zbawienia – zakończył metropolita.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE