STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: W SŁUŻBIE OBJAWIA SIĘ GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

Abp Marek Jędraszewski: W służbie objawia się godność człowieka

– Im więcej bezinteresownie dajemy drugiemu człowiekowi, tym bardziej wzrastamy w naszym człowieczeństwie – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego dla duszpasterstwa pielęgniarek i położnych. 

Abp Marek Jędraszewski: W służbie objawia się godność człowieka

Wydarzenie, które poprzedziła Msza św., miało miejsce w Sali Królewskiej Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. – Dziękujemy za niezłomną postawę i za to, że ksiądz arcybiskup walczy o każdego człowieka (…). Dziękujemy za jasną i przejrzystą wykładnię tego, co mówił Jan Paweł II i co nam chce powiedzieć dziś Kościół – powiedziała Izabela Ćwiertnia, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Metropolita nawiązał do tradycji, jaką zapoczątkował biskup Karol Wojtyła, zapraszając na spotkanie opłatkowe krakowskie pielęgniarki i położne. – Proszę to miejsce uważać za naturalne dla siebie – mówił i zaznaczył, że cud przyjścia Boga na ziemię to szczególna łaska dla ludzi, aby mogli odnaleźć się w Chrystusie. Dodał, że świadome odrzucenie Boga odcina człowieka od możliwości zrozumienia i wsłuchania się w drugiego, a także prawdziwego pokochania bliźniego. – Mówiąc o tych niebezpieczeństwach i zagrożeniach, tym bardziej potrzebna jest postawa wiary w Jezusa Chrystusa i świadczenie o Nim w codzienności. W wymiarze służenia innym, pielęgniarki i położne spełniają szczególną rolę. Jest w tym przejaw tego, co Jan Paweł II nazywał „geniuszem kobiety” – podkreślił. Arcybiskup podziękował zebranym za dawanie świadectwa o Chrystusie. – W służbie człowiekowi najbardziej objawia się nasza wielkość i godność. Im więcej bezinteresownie dajemy drugiemu, tym bardziej wzrastamy w naszym człowieczeństwie – mówił.

Kończąc spotkanie, metropolita przypomniał o nadchodzących w 2020 roku wydarzeniach: o 100-leciu urodzin Jana Pawła II, o 100. rocznicy bitwy warszawskiej, o beatyfikacji ks. kard Stefana Wyszyńskiego i o 40-leciu powstania NSZZ „Solidarności”. – Państwo większość tych dni spędzą zapewne przy łóżkach chorych i cierpiących, a także przy tych paniach, które zostaną matkami. Raz jeszcze dziękuję za to bycie obok innych i przy innych. Niech to będzie źródłem wielkiej radości i satysfakcji, a jednocześnie stanie się dla ludzi wzorem, natchnieniem i błogosławieństwem – życzył.

IMG_0102

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE