STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI Z WIZYTĄ NA UPJPII

Arcybiskup Marek Jędraszewski z wizytą na UPJPII

Arcybiskup Marek Jędraszewski odwiedził po raz pierwszy siedzibę rektoratu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Okazją do zaproszenia metropolity krakowskiego stał się premierowy pokaz obrazu Siergieja Szemieta, przedstawiający portret księdza arcybiskupa – od 2017 r. także Wielkiego Kanclerza UPJPII.

Arcybiskup Marek Jędraszewski z wizytą na UPJPII

Arcybiskup Marek Jędraszewski siedzibę rektoratu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odwiedził po raz pierwszy. Od czasu, gdy sprawuje funkcję metropolity krakowskiego, czyli od 2017 roku Arcybiskup jest zarazem Wielkim Kanclerzem UPJPII, poza tym z Uczelnią jest związany również poprzez fakt uzyskania w 1991 roku habilitacji na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, przemianowanej 10 lat temu na obecny Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. Arcybiskup odwiedził więc wcześniej Uniwersytet, bierze udział w inauguracjach roku akademickiego, w organizowanych na UPJPII konferencjach, ale w Domu Długosza, czyli budynku, w którym urzędują władze Uczelni, jeszcze jako jej Wielki Kanclerz nie był.

Okazją do zaproszenia Arcybiskupa stał się premierowy pokaz obrazu Siergieja Szemieta przedstawiający portret abp. Marka Jędraszewskiego.

Ściany Sali Senackiej UPJPII zdobią bowiem portrety Wielkich Kanclerzy UPJPII, począwszy od kard. Franciszka Macharskiego, przez kard. Stanisława Dziwisza, a od dziś także abpa Marka Jędraszewskiego.

Czy Arcybiskupowi portret się spodobał? Jak powiedział: “Własnej twarzy nikt przecież nie widzi”, oddając tym samym innym pole do ocenienia trafności ukazania w dziele malarskim swojej postaci.

Obejrzenie obrazu było oczywiście pretekstem do rozmów o obecnej sytuacji, a także przyszłości Uczelni, również w kontekście planów zmiany siedziby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ale to na razie odległa przyszłość.

W rozmowach z Księdzem Arcybiskupem uczestniczyli: ks. prof. Wojciech Zyzak – rektor UPJPII, prorektorzy: ks. prof. Robert Tyrała, ks. prof. Józef Stala i ks. prof. Antoni Swierczek oraz ks. Rafał Wilkołek – kapelan metropolity krakowskiego.

Siergiej Szemiet (autor obrazu)

Urodził się w Oszmianie na Białorusi. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzyki i Malarstwa w Mińsku, po czym podjął naukę w Studium Sztuk Pięknych im. A.K. Glebowa w Mińsku. Nauczyciel malarstwa, rysunku, kompozycji. Od roku 1999 jest członkiem Białoruskiego Związku Malarzy. Jest uczestnikiem krajowych i międzynarodowych wystaw zbiorowych oraz indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej Białorusi, a także w prywatnych kolekcjach na Białorusi, Litwie, w Polsce, w Niemczech, Izraelu, Wielkiej Brytanii, USA.

W latach 2006 – 2007 Siergiej Szemiet był stypendystą programu „Gaude Polonia” Narodowego Centrum Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wykładowca malarstwa. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora sztuk pięknych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

 

Marta Mastyło | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Galeria

ZOBACZ TAKŻE