STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BĄDŹ POZDROWIONA, BOGURODZICO MARYJO, CZCIGODNY KLEJNOCIE ŚWIATA

Bądź pozdrowiona, Bogurodzico Maryjo, czcigodny klejnocie świata

– Niezwykle symboliczny jest fakt, że rozpoczynacie swą pielgrzymkę od liturgicznego wspomnienia poświęcenia Bazyliki Santa Maria Maggiore, a zakończycie ją u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej – Madonna Nera. - mówił w Sanktuarium św. Jana Pawła II metropolita krakowski Marek Jędraszewski do pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej ze wspólnoty Comunione e Liberazione.

Bądź pozdrowiona, Bogurodzico Maryjo, czcigodny klejnocie świata

W homilii, arcybiskup nawiązując do czytania z Księgi Liczb, zauważył, że droga Izraelitów do Ziemi Obiecanej nie była łatwa. Naród wybrany stopniowo tracił z oczu główny cel – wolność i z utęsknieniem wspominał czasy egipskiej niewoli, kiedy nie brakowało pożywienia.

– Tragedią jest, gdy człowiek traci najważniejszy cel swojego życia i opiera się na swoich siłach. Tragedią jest także to, gdy nie rozpoznaje Bożych propozycji.

Metropolita podkreślił, że pielgrzymka do Częstochowy jest czasem, w którym pątnicy odkrywają Jezusa jako swojego Mistrza i Pana.

-On jest naszym nauczycielem, uzdrawia nas. On jest naszym prawdziwym życiem, naszą drogą i naszą prawdą. I tego musicie doświadczyć podczas wszystkich dni od dziś aż do niedzieli.

Arcybiskup nawiązał do soboru w Efezie, który nazwał Maryję Matką Bożą. Dodał, że papież Sykstus III wzniósł z tej okazji na Eskwilinie Bazylikę Matki Bożej Większej (Bazylika Santa Maria Maggiore). Na zakończenie przypomniał fragment wspaniałej homilii, jaką w Efezie w 431 roku wygłosił Cyryl Aleksandryjski, jeden z głównych obrońców prawdy o dwóch naturach Chrystusach złączonych jedną Osobą Boską, z której to prawdy – jako jej konsekwencja – wynikała prawda o Maryi Matce Bożej: „Bądź przeto uwielbiona, Święta i Tajemna Trójco, która zgromadziłaś nas w tym kościele Maryi Bogurodzicy. Bądź pozdrowiona, Bogurodzico Maryjo, czcigodny klejnocie świata, niegasnąca pochodnio, korono dziewic, berło prawdziwej wiary, świątynio niezniszczalna, mieszkanie Niezmierzonego, Dziewico i Matko, dzięki której w Ewangelii błogosławionym nazywany jest Ten, który przychodzi w Imię Pańskie. Bądź pozdrowiona, któraś w dziewiczym swym łonie zamknęła Nieskończonego. Dzięki Tobie Trójca Święta doznaje czci i chwały po całej ziemi; dzięki Tobie na całym świecie przesławny krzyż otaczany jest chwałą i uwielbieniem; dzięki Tobie radują się niebiosa, weselą się aniołowie i archaniołowie, pierzchają demony; dzięki Tobie kusiciel został strącony z nieba; dzięki Tobie upadła ludzkość wzniosła się ku niebu; dzięki Tobie całe stworzenie pogrążone w nierozumnym bałwochwalstwie doszło do poznania prawdy; dzięki Tobie wierzący dostępują chrztu; dzięki Tobie otrzymują olejek wesela; dzięki Tobie na całym świecie powstają Kościoły; dzięki Tobie narody zostały wezwane do nawrócenia. (…) Oto dzięki Tobie światłość Jednorodzonego Syna Bożego zajaśniała tym, którzy pozostawali w ciemności i cieniu śmierci. Dzięki Tobie prorocy zapowiadali, dzięki Tobie Apostołowie głosili zbawienie narodom; dzięki Tobie umarli zmartwychwstają; dzięki Tobie panują królowie w imię Trójcy Świętej. Któż z ludzi zdoła godnie wysławić najchwalebniejszą Maryję? Jest Matką i Dziewicą zarazem. Rzecz niespotykana! (…) Oto dlaczego cały świat promienieje radością; obyśmy i my wielbili i czcili jedność; wielbili i wysławiali nierozdzielną Trójcę, wychwalając Maryję zawsze Dziewicę, świątynię Bożą oraz Jej Syna i nieskalanego Oblubieńca, któremu chwała niech będzie na wieki wieków. Amen.”

Comunione e Liberazione jest katolickim ruchem założonym we Włoszech przez ks. Luigiego Giussaniego w 1954 r. Skupia młodzież i ludzi dorosłych, świeckich i duchownych. Wspólnota obecna jest w 73 krajach świata, w Polsce od 1983 roku. Ks. Giussani stawiał za cel wychowanie do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. Wyrażał przekonanie, że chrześcijaństwo przeżyte we wspólnocie jest podstawą autentycznego wyzwolenia człowieka. Udział we wspólnocie pozwala na przeżycie doświadczenia jedności, w sensie religijnym i społecznym, w jednym ciele Chrystusa, w Kościele.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | A4rchidiecezja Krakowska

Msza św. dla wspólnoty Comunione e liberazione | Abp Marek Jedraszewski, 5.08.2019 r.

ZOBACZ TAKŻE