STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „BĄDŹCIE WIERNI MATCE PIĘKNEJ MIŁOŚCI”. 83. AKADEMICKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

„Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości”. 83. Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę

- Pragniemy na początku tej Eucharystii dziękować Bogu za wszystkie łaski, które za wstawiennictwem Stolicy Mądrości, otrzymują od Niego środowiska akademickie. – mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Jasnogórskiej Bazylice podczas Mszy św. z okazji 83. Akademickiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

„Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości”. 83. Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę

W homilii, arcybiskup zwrócił uwagę, że Ewangelia przekazuje trzy wyznania wiary Piotra Apostoła. Pierwsze z nich miało miejsce w okolicy Cezarei Filipowej, u źródeł Jordanu, na początku Jezusowej działalności. Piotr, w imieniu wszystkich uczniów, wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego”. Książę Apostołów spotkał się wtedy ze szczególnym błogosławieństwem Chrystusa i usłyszał od Zbawiciela, że jest skałą, na której zostanie zbudowany Kościół. Drugie wyznanie padło w synagodze w Kafarnaum, gdzie Jezus nauczał o Eucharystii: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym». Trzecie zapewnienie Piotra o przywiązaniu do Chrystusa było równocześnie potwierdzeniem jego miłości: „Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”.
– Piotr otrzymał wtedy polecenie: czuj się odpowiedzialny za Kościół, broń go, dawaj świadectwo, prowadź do niebieskich pastwisk (…), a także usłyszał wezwanie: „Pójdź za mną”.

Pierwszy papież w swojej misyjnej działalności umacniał w wierze chrześcijan, czynił cuda i niestrudzenie głosił Ewangelię. Arcybiskup podkreślił, że kroczenie za Chrystusem to wyjście do ludzi.
– Światło Ewangelii zawsze ukazuje prawdę o konkretnej rzeczywistości. Nie zawsze jest ona łatwa, niekiedy bolesna. Wszędzie tam, gdzie dociera Chrystusowa prawda, ludzie mają poczucie wyzwolenia. Wyzwala ich prawda, która jest miłością.

Metropolita przypomniał obchody związane z 1000-leciem chrztu Polski w 1966 roku. Władze komunistyczne udaremniły ówczesnemu papieżowi Pawłowi VI przyjazd na tę uroczystość. W 1979, 40 lat temu, roku cała Polska czekała na pielgrzymkę Jana Pawła II, która wyrwała naród z okowów komunizmu. Arcybiskup zacytował słowa, które papież chciał wygłosić wtedy do młodzieży: „Przytoczę wam niektóre fragmenty z tego, co powiedziałem w Bazylice św. Piotra: Chrystus jest Tym, który dokonał zasadniczego przewrotu w rozumieniu życia. Ukazał, że życie jest przejściem nie tylko przez granicę śmierci, ale i do nowego życia. W ten sposób Krzyż stał się dla nas największą katedrą prawdy o Bogu i o człowieku. Wszyscy musimy stać się słuchaczami «zwyczajnymi czy zaocznymi» tej katedry. A wówczas zrozumiemy, że Krzyż jest również kolebką człowieka nowego. Ci, którzy są Jego uczniami, w ten sposób patrzą na życie, w ten sposób je pojmują. W ten sposób uczą pojmować innych (…) takie zrozumienie życia nie pozwala człowieka zamknąć w sprawach doczesności, nie pozwala go podporządkować bez reszty. Stanowi o jego wolności. Dając życiu ludzkiemu to «paschalne» znaczenie, że życie jest przejściem do wolności, Jezus Chrystus uczył swoim słowem, a jeszcze bardziej przykładem, że jest ono próbą. Jest to próba myśli, «serca» i woli, próba prawdy i miłości.”
– Doskonale wiecie, jak często krzyż jest dziś profanowany, jak próbuje się go obalić i wyrwać z przestrzeni publicznej. Dla wielu burzy on ich poglądy i ideologie, niekiedy pokazując bezsens tego, co chcą osiągnąć, odrzucając krzyż.

Arcybiskup zaznaczył, że papież podkreślał wagę osobistej relacji z Chrystusem i walkę o to, co stanowi siłę ludzkiego ducha – sprawiedliwość, miłość, przyjaźń: „Cóż mogę wam więcej powiedzieć ponad to? Poznajcie Chrystusa i dajcie się Jemu poznać. On ma szczególne pokrycie dla tej swojej wiedzy o każdym z nas. Nie jest to wiedza, która budzi opór, sprzeciw, przed którą trzeba się wzdragać, chroniąc swoją wewnętrzną tajemnicę. Nie jest to wiedza pełna hipotez, wiedza, która redukuje człowieka do wymiarów socjologicznej użyteczności. Jest to wiedza pełna prostej prawdy o człowieku, a nade wszystko pełna miłości. Poddajcie się tej prostej miłującej wiedzy Dobrego Pasterza. Przyjmijcie, że On zna każdego z was lepiej, niż każdy z was zna sam siebie.”
– Musimy pozwolić, aby On w nas działał. To pozwolenie, które wypływa z głębi najgłębszych pokładów naszej osobistej wolności.

Na zakończenie, metropolita dodał, że wezwanie, by znać Chrystusa i podążać za Nim Jego drogą, znajduje potwierdzenie w życiu Jana Pawła II. Papież Polak wzywał do troski o Ojczyznę i wierności Matce Bożej: „Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości. Zaufajcie Jej, kształtując waszą własną miłość, tworząc wasze młode rodziny. Niech Chrystus pozostanie dla was drogą, prawdą i życiem.”

Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę, pod hasłem „Usłysz mój głos…”, rozpoczęła się 10 maja. Zakończy się Apelem Jasnogórskim i czuwaniem przed wizerunkiem Czarnej Madonny.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

38. Pielgrzymka Środowiska Akademickiego na Jasnej Górze | Abp Marrek Jędraszewski, 11.05.2019 r.

ZOBACZ TAKŻE