STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BISKUP Z MIRY PATRONEM PARAFII I MIASTA

Biskup z Miry patronem parafii i miasta

- Za przyczyną Waszego Świętego Patrona, prośmy Boga podczas tej Przenajświętszej Eucharystii o otwartość serca, dobroć serca i  mądrość serca. - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Mikołaja w Chrzanowie.

Biskup z Miry patronem parafii i miasta

Metropolitę przywitał proboszcz, ks. Roman Sławeński, który podkreślił, że Chrzanów od wieków rozwijał się pod patronatem Świętego z Miry.

Na początku homilii, arcybiskup nawiązał do sytuacji zamieszek i niepokojów, jakie mają miejsce współcześnie we Francji. Przytoczył słowa biskupa Paryża, który przyczynę problemu widzi w odsunięciu się Francuzów od Boga Ojca i braku międzyludzkich więzi.
– Nie ma wizji Boga, który jest po trzykroć Święty i któremu oddaje się najwyższą cześć i chwałę. Nie ma pełnego dobroci Boga Ojca, którego swoim nauczaniem i życiem najpełniej objawił Jezus Chrystus, Boży Syn. Nie ma przekonania, że przesłanie Ewangelii dokonuje się przez Kościół.

Laicka perspektywa wyparła Boga i zastąpiła go egoizmem, który w konsekwencji objawił się agresją i zerwaniem więzi społecznych. Arcybiskup zauważył, że mieszkańcy Chrzanowa postąpili odwrotnie, obierając patronem swojego miasta św. Mikołaja.
– Święty Mikołaj pokazuje, że jest coś, co jednoczy wszystkich: poczucie Boga, wiara w Niego, miłość do Niego, a jednocześnie poczucie wspólnego dobra, jakim jest Wasze miasto.

Metropolita zaznaczył, że w dzisiejszym świecie konieczna jest troska o drugiego człowieka, pokonanie egoizmu i patrzenie na bliźniego przez pryzmat wyobraźni miłosierdzia.
– Święty Mikołaj został obdarzony przez Najlepszego Ojca darami cudów. Wszystkie one mówiły, żeby być miłosiernym jak Ojciec: okazywać dobroć i zatroskanie zapomnianym, biednym, wzgardzonym (…) Dla Świętego Mikołaja, Biskupa Miry, nikt nie był człowiekiem marginesu.

Kończąc homilię, arcybiskup prosił wiernych o dobre wykorzystanie czasu Adwentu oraz o otwarcie się na Boga Ojca i bliźniego, aby wspólnie cieszyć się z przyjścia Chrystusa.
– Nie zginie ten, kto czerpiąc miłość z wiary, okazuje ją innym.

Przed Eucharystią arcybiskup spotkał się z dziećmi w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na rzeźbę przestrzenną „CHRZANOWSKIE MIKOŁAJE” oraz wręczenie metropolicie figurki św. Mikołaja. Arcybiskup tłumaczył najmłodszym, czym różnią się od siebie pastorał, mitra i piuska.

W 2008 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przychyliła się do prośby władz miasta i oddała Chrzanów pod opiekę świętego Mikołaja z Miry. Dzień 6 grudnia jest dzięki temu również Świętem Patrona Miasta Chrzanowa.

Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie istnieje od XIII wieku. Pierwotna świątynia była drewniana, a murowany kościół wzniesiono w połowie XV wieku. Z dawnego kościoła pozostało prezbiterium i kaplica św. Stanisława. W 2000 roku rozpoczęto prace renowacyjne.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Msza św. odpustowa w 10. rocznicę ogłoszenia św. Mikołaja Patronem Miasta | Abp Marek Jędraszewski, 6.12.2018

ZOBACZ TAKŻE