STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP DAMIAN MUSKUS: BUDUJMY JEDNOŚĆ W BLISKOŚCI Z CZŁOWIEKIEM

Bp Damian Muskus: budujmy jedność w bliskości z człowiekiem

– Chciejmy szukać Jezusa i wspólnie oddawać Mu pokłon w cierpiących braciach, w solidarnej postawie wobec bolączek trapiących nasz świat – apelował bp Damian Muskus OFM podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w Krakowie. Modlitwa chrześcijan różnych wyznań odbyła się w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.W homilii bp Damian Muskus zwrócił uwagę, że nie da się spotkać Jezusa, jeśli tkwi się uparcie na swoich miejscach, „w przekonaniu, że jest się absolutnym właścicielem prawdy”. – Jezusa odnajdują ci, którzy mają odwagę wyruszyć w nieznane, przekraczać granice własnego umysłu i serca, i z Jego powodu zaryzykować zmianę nie tylko poglądów, ale całego życia – podkreślał.

Jego zdaniem, Mędrcy ze Wschodu są „mistrzami jedności”, bo dotarli do celu długiej drogi „pomimo różnych doświadczeń, bagażu kulturowego, różnic w myśleniu i patrzeniu na świat”. – Dotarli do Betlejem, bo nadrzędną sprawą, dla której zostawili swoje domy i poszli w nieznane, było dla nich poszukiwanie prawdy, dobra i nadziei. Skupili się na blasku gwiazdy, a nie na własnych pomysłach na szczęśliwe pokonanie drogi – dodał.

Krakowski biskup pomocniczy wyjaśniał, że wszyscy poszukujący jedności potrzebują pokory, której wzorem są mędrcy ze Wschodu. – Nie wolno zrażać się trudnościami, niezrozumieniem czy obojętnością. Drogi, która przed nami, nie przejdziemy w jeden tydzień. Trzeba pamiętać, że choć skandal podziałów jest gorszący i naszą powinnością jest dążyć do jedności, to jednak i droga jest ważna, i jej cel – nauczał. Dodał, że nie osiągnie się go „drogą licytacji, kto jest bliżej prawdy, kto ma więcej racji, kto jest mocniejszy w sporach”. Jak stwierdził, by na tej drodze nie zbłądzić, trzeba wpatrywać się w Jezusa.

Hierarcha przypomniał też, że chrześcijanie różnych wyznań stoją przed nowymi wyzwaniami. – Podzielone, skonfliktowane społeczeństwo potrzebuje czytelnego świadectwa jedności i współpracy uczniów Jezusa wobec dramatycznych wydarzeń kryzysu uchodźczego na granicy z Białorusią czy wciąż nie do końca znanych długofalowych skutków pandemii – zaznaczył.

Jak podkreślił, uczniowie Chrystusa wezwani są dziś do „zaangażowania w służbę cierpiącym, zagubionym, tracącym wiarę, ubogim i wykluczonym”. – Nasze nowe drogi, wyznaczone blaskiem Ewangelii, mają nas prowadzić do wątpiących i skrzywdzonych, do płaczących i zgorszonych – mówił. Zdaniem bp. Muskusa, dziś trzeba budować jedność „nie tyle na drodze doktrynalnych ustaleń, co w bliskości z drugim człowiekiem”. – Chciejmy szukać Jezusa i wspólnie oddawać Mu pokłon w cierpiących braciach, w solidarnej postawie wobec bolączek trapiących nasz świat – zaapelował na koniec.

Podczas nabożeństwa zbierana była składka na Dzieło Lasek, założone przez bł. Różę Czacką.

W jezuickiej świątyni modlili się ks. infułat Antoni Norman, ks. dziekan Piotr Własinowicz, ks. Marian Wnęk z Kościoła Polskokatolickiego i ks. Bartosz Norman – przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. protoprezbiter Jarosław Antosiuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. superintendent Józef Bartos z Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego, ks. proboszcz Łukasz Ostruszka i diakon Wiktoria Matloch z Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego oraz kapłan Felicjan Maria Szymkiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Obecny był pastor David Hathaway, ewangelizator z Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich oraz osoby od lat zaangażowane w budowanie jedności, z przewodniczącym Rady Dialogu Ekumenicznego Archidiecezji Krakowskiej ks. prof. Łukaszem Kamykowskim.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”.

Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 23.01.2022 r.

Źródło: KAI
ZOBACZ TAKŻE