STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP DAMIAN MUSKUS OFM: JEDYNĄ RACJĄ ISTNIENIA OSÓB KONSEKROWANYCH W ŚWIECIE JEST SAM JEZUS

Bp Damian Muskus OFM: Jedyną racją istnienia osób konsekrowanych w świecie jest sam Jezus

– Jedyną racją istnienia osób konsekrowanych w świecie jest sam Jezus, Jego miłość i tylko On – mówił bp Damian Muskus OFM w czasie Mszy św. sprawowanej w bazylice Mariackiej w Krakowie w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego.W czasie homilii bp Damian Muskus zwrócił uwagę na opisaną w Ewangelii wg św. Łukasza scenę ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej. To wówczas prorokini Anna i starzec Symeon doczekali się wypełnienia Bożej obietnicy, która była sensem całego ich życia – zobaczyli i dotknęli Dziecka, które przyniosło światu zbawienie. Wtedy wszystko inne przestało mieć znaczenie.

– To Jezus stanowi centrum naszego świata, to On jest autorem naszego powołania, to On jest najważniejszą Postacią Kościoła i świata – mówił krakowski biskup pomocniczy i podkreślał, że wszystko można zyskać, gdy całe swoje życie skoncentruje się na Jezusie. Zwracając się do osób konsekrowanych powiedział, że nie zostały powołane do „podobania się temu światu”, do bycia „fajnymi, sympatycznym i lubianymi”, a nawet „potrzebnymi”, bo to, co dzisiaj użyteczne, jutro może stracić znaczenie. – Jedyną racją istnienia osób konsekrowanych w świecie jest sam Jezus, Jego miłość i tylko On – zaznaczył. – Nasze życie ma być jednoznaczne, bardzo czytelne, niezafałszowane, widoczne – dodawał.

Biskup, który sam jest zakonnikiem, zwrócił uwagę, że konsekracja nie stawia ponad światem, nie separuje od sióstr i braci w Kościele. – Nie jesteśmy lepsi. Nie zostaliśmy wybrani z powodu jakichś szczególnych zalet charakteru czy wyjątkowych zdolności. Bywa na odwrót – Pan nas przyciągnął do Siebie mimo naszych słabości i wad – mówił bp Damian Muskus zaznaczając, że zarówno poczucie wyższości wywołane świadomością wyboru elitarnej drogi powołania, jak i kompleks niższości wobec świata, który czasem nie szczędzi drwin uczniom Jezusa są zaprzeczeniem miłości. – Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy, bo Bóg nas kocha, a nasze życie ma przypominać ludziom, że i oni są kochani, że są wyjątkowi, że i ich czeka równie wielka nagroda. Mamy mówić światu swoją postawą, swoim świadectwem, że Bóg jest miłością. Tylko tyle i aż tyle – podkreślał.

Na koniec biskup złożył życzenia osobom konsekrowanym. – Życzę, byśmy nie lękali się tracić życia dla Pana, dla sióstr i braci. Życzę, byśmy byli jak ta maleńka wspólnota skupiona przy Jezusie w świątyni jerozolimskiej. Życzę codziennej wierności i nadziei, którą On sam w nas podtrzymuje. Życzę, byśmy byli dla świata znakami rozrzutnej miłości Boga i potrafili dla Niego tracić wszystko to, co w Jego oczach nie ma żadnej wartości.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Przypada on corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym roku obchodzimy go po raz 27.

Dzień Życia Konsekrowanego w Bazylice Mariackiej w Krakowie 2.02.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE