STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP DAMIAN MUSKUS ZACHĘCA POLSKIE RODZINY DO DUCHOWEJ ADOPCJI RODZIN UKRAIŃSKICH

Bp Damian Muskus zachęca polskie rodziny do duchowej adopcji rodzin ukraińskich

– Gdy jedna rodzina modli się za drugą, wprawdzie nie przywróci życia tym, którzy odeszli, ale może stać się źródłem siły potrzebnej do przetrwania dla tych, którzy muszą żyć dalej – mówił bp Damian Muskus OFM podczas nawiedzenia ikony Najświętszej Rodziny w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie. Hierarcha podziękował polskim rodzinom za pomoc udzielaną ofiarom wojny w Ukrainie.
Bp Muskus zauważył w homilii, że Święta Rodzina narażona była na wielorakie niebezpieczeństwa, a jej udziałem był los uciekinierów i tułaczy, drżących o życie i szukających schronienia przed przemocą i złem. – Nie sposób dziś o tym nie myśleć, gdy widzimy krwawe efekty zbrodniczych działań Rosji, gdy jesteśmy świadkami łez i strachu naszych sióstr i braci z Ukrainy – mówił.

– Patrzymy na dramat ich rozdzielonych rodzin. Wiele z nich jest dziś w żałobie, bo opłakują przedwcześnie przerwane życie ojców, mężów czy braci walczących o wolność ojczyzny. Wiele z nich straciło dzieci, matki czy siostry, zabite przez wroga, który nie zważa na bezbronność ofiar, siejąc zniszczenie i śmierć – opisywał krakowski biskup pomocniczy.

– Czy taki bezmiar cierpienia w ogóle da się ukoić? Czy te rodziny, już na zawsze okaleczone, odnajdą kiedyś spokój i poczucie bezpieczeństwa? Czy potrafimy otrzeć ich łzy, przywrócić nadzieję? Czy umiemy ochronić zwłaszcza najbardziej bezbronnych: dzieci, osoby starsze, chore czy niepełnosprawne? – pytał. Jak stwierdził, dziś przyszedł czas odpowiedzi „życiem na wyzwanie, jakie rzuca śmierć, dobrem na prowokację zła, solidarnością na próby podziału”. – Odpowiadamy jak potrafimy, udzielając schronienia, pomagając w odnalezieniu się w nowej, trudnej do zaakceptowania rzeczywistości – dodał.

Duchowny zauważył, że wielki udział w dziele ratowania ludzkich istnień przed grozą wojny mają polskie rodziny, które „otworzyły swoje domy i serca dla uciekinierów”. – Miłości nie da się zatrzymać dla siebie. Jeśli w rodzinnej wspólnocie panuje pokój, szacunek i wzajemna troska, to w naturalny sposób promieniuje tym na zewnątrz, dzieli się wszystkim, co ma, nie tylko w sensie materialnym – przekonywał, dziękując za „misję dobra” pełnioną przez polskie rodziny wobec rodzin ukraińskich. – Nie jest ona łatwa, bo wiąże się z odpowiedzialnością za los drugiego człowieka, właściwie nieznanego, ale jest też szkołą braterstwa i miłości – zaznaczył.

Hierarcha zaapelował, by wraz z dobrymi czynami szła modlitwa, która „w chwilach trwogi i niepewności wlewa w serca pokój”. – Może tu, przed ikoną Najświętszej Rodziny, warto pomyśleć o duchowej adopcji rodzin ukraińskich, otoczeniu ich ochronnym płaszczem? – mówił.

Jak dodał, modlitwa ma potężną wartość. – Gdy jedna rodzina modli się za drugą, wprawdzie nie przywróci życia tym, którzy odeszli, ale może stać się źródłem siły potrzebnej do przetrwania i tlącej się w sercu nadziei dla tych, którzy muszą żyć dalej, odbudować swoje domy i zobaczyć perspektywę bezpiecznej, spokojnej przyszłości – podkreślał kaznodzieja.

Bp Muskus stwierdził ponadto, że agresja Rosji budzi nie tylko odruchy solidarności, ale i obawy o nasze bezpieczeństwo i pokój. – Dlatego proszę was, umacniajcie miłość, dbajcie o siebie nawzajem, naprawiajcie to, co między Wami niedoskonałe i ułomne, bądźcie dla siebie dobrzy – zachęcał. – Niech do waszych progów nie zakradnie się lęk, bo on nie łączy, ale rozbija, nie wprowadza pokoju w sercu, ale go odbiera – mówił, prosząc rodziny, by koncentrowały się na Jezusie i Jego słuchały, bo „świat bardzo potrzebuje dziś ludzi pokoju i miłości”.

– Dobrze wiemy, że zwykli ludzie są tylko pionkami w rękach wielkiej polityki i nie mają na nią wpływu. Ale wiemy też, że nad naszym losem czuwa kochający Bóg, Pan miłosierny. Jemu powierzamy trwogę i płacz niewinnych ofiar tej wojny. Wiemy, że każdy, nawet najmniejszy okruch dobra okazywanego cierpiącym składa się na potężną siłę, która w końcu pokona zło i nieszczęście – podsumował hierarcha.

Materiały Archidiecezji Krakowskiej z peregrynacji ikony Świętej Rodziny można znaleźć tutaj.

Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w Ryczowie

Źródło: KAI
ZOBACZ TAKŻE