STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JAN SZKODOŃ W CZASIE CENTRALNEGO NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO: POTRZEBUJEMY POKORY, KTÓRA POMOŻE NAM ZNAJDOWAĆ TO, CO NAS ŁĄCZY

Bp Jan Szkodoń w czasie centralnego nabożeństwa ekumenicznego: Potrzebujemy pokory, która pomoże nam znajdować to, co nas łączy

- Do pojednania, zbliżenia, wspólnego działania na rzecz jedności potrzebna jest pokora. Pokora, która otwiera nas na Boże słowo, Boże działanie, na krzyż, zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego. Pokora, która pomaga nam szukać tego, co łączy – mówił bp Jan Szkodoń podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które zostało odprawione w niedzielę w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Bp Jan Szkodoń w czasie centralnego nabożeństwa ekumenicznego: Potrzebujemy pokory, która pomoże nam znajdować to, co nas łączy

Ks. dr Roman Pracki stwierdził, że Ewangelia i sakramenty to narzędzia łaski. Wspominał swoją podróż na Maltę z grudnia 2003 roku, gdy odwiedził rzymskokatolicki kościół w Moście. Św. Paweł podróżując na Maltę nie ustawał w głoszeniu Ewangelii, nawet gdy łódź którą podróżował napotkała sztorm. Zastępca przewodniczącego krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej zwrócił uwagę, że łódź to symbol Kościoła, który prowadzi do zbawienia. Przypomniał, że Malta stała się aresztem dla statków ratujących uchodźców. Kościół ewangelicki zakupił statek, aby ratować uchodźców – w ten sposób odwołuje się do starej tradycji mówiącej, że Kościół to miejsce schronienia. – Tak niewiele potrzeba, abyśmy byli życzliwi. To jest dzisiejsza Ewangelia, to są narzędzia, które mamy. I obyśmy nie musieli doświadczać burzy, niepokoju, wojny, byśmy mogli cieszyć się wspólnotą, radością i pojednaniem – zakończył.

Bp Jan Szkodoń zachęcił do podjęcia postanowienia, by modlić się o jedność chrześcijan i powrócić do refleksji, które na temat ekumenizmu przekazywał św. Jan Paweł II. Stwierdził, że należy prosić Boga, by chronił ojczyznę i świat od potężnych fal, które w nie uderzają. Przypomniał, że podczas sztormu św. Paweł podnosił podróżujących na duchu, wnosząc nadzieję i pokój. Biskup wskazał, że w trudnych chwilach należy powtarzać: “Jezu, ufam Tobie” i “Totus tuus”. Przypominał wystąpienie Jana Pawła II, gdy papież mówił, że jedność jest darem Boga i obowiązkiem oraz zadaniem. Warunkiem budowania jedności jest nawrócenie do Boga i bliźnich. Tolerancja nie wystarcza, potrzebna jest akceptacja drugiego człowieka. Jan Paweł II podkreślał, że ważne jest świadectwo wspólnej modlitwy, działania na rzecz jedności i potrzebujących. – Z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu – stwierdzał papież. Ojciec Święty zauważał, że do pełnego pojednania jest potrzebna pokora. – Do pojednania, zbliżenia, wspólnego działania na rzecz jedności potrzebna jest pokora. Ileż pięknych dzieł niszczy pycha, szatan jest ojcem kłamstwa i pychy. Pycha niszczy małżeństwa, rodziny, społeczeństwo, serce człowieka. Pokora, która otwiera nas na Boże słowo, Boże działanie, na krzyż, zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego. Pokora, która pomaga nam szukać tego, co łączy – powiedział bp Jan Szkodoń. Zachęcił zebranych do przeczytania zdania z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, które jest zapisane pod numerem 1717.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa „Życzliwymi bądźmy” zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. Modlitwy i refleksje podczas tegorocznych obchodów koncentrują się na gościnności okazanej rozbitkom przez mieszkańców Malty. Stąd w Sanktuarium św. Jana Pawła II w czasie centralnego nabożeństwa ekumenicznego w Krakowie pojawił się ponton, a podczas modlitwy wiernych zostały użyte wiosła z hasłami: pojednanie, oświecenie, nadzieja, zaufanie, pokrzepienie, gościnność, nawrócenie i hojność. Podczas nabożeństwa zebrano też kolektę przeznaczoną dla szkoły w Libanie, w której, niezależnie od wyznawanej konfesji, kształcą się i mieszkają dzieci osierocone lub ze skrajnie ubogich rodzin.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, a następuje po nim Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Program wydarzeń Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Krakowie dostępny jest stronie Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE