STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JAN ZAJĄC DO KAPŁANÓW: KAŻDY POTRZEBUJE NAWRÓCENIA

Bp Jan Zając do kapłanów: Każdy potrzebuje nawrócenia

– Każdy potrzebuje nawrócenia do Boga, powrotu do Jego wyciągniętych, poranionych ramion – mówił bp Jan Zając w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, które było jednym z pięciu miejsc w Archidiecezji Krakowskiej, gdzie w sobotę kapłani wzięli udział w modlitwie pokutnej.
Odwołując się do ewangelicznej przypowieści o faryzeuszu i celniku bp Jan Zając zwrócił uwagę, że Jezus skierował ją do niektórych, którzy ufali, że są sprawiedliwymi, a innymi gardzili. – Musimy patrzeć na siebie oczami Boga. Tylko tak dojdziemy do prawdziwej oceny naszej moralności, naszej sprawiedliwości – mówił biskup. Zaznaczył, że w postawie faryzeusza jest samouwielbienie, a w postawie celnika pokora grzesznika. – Ile w każdej z tych postaci jest mojego ducha, mojej postawy? – pytał biskup.

– Trzeba nam błagać Pana, aby ulitował się nad nami i nie pozwolił nam na nowo popaść w stan pychy. Abyśmy prostowali drogi naszych czynów, abyśmy troszczyli się o to, aby naszą ofiarą był duch skruszony, wszak pokornym i skruszonym sercem Bóg nie gardzi – mówił bp Zając.

Biskup zachęcał do wielkopostnego udziału w sakramencie pokuty. – Trzeba nam podjąć ten trud, bo on prowadzi do naszych nawróceń, do odwrócenia się od grzechu, aby odbudować prawdę i miłość w sercu człowieka. Trzeba nam otwierać się w stronę przebaczenia i odpuszczania grzechów, bo może nastąpić nawrócenie Piotrowe i Pawłowe – mówił bp Zając zwracając uwagę, że po wyznaniu grzechów i nawróceniu Piotr i Paweł otrzymują zadania apostolskie.

Nasz powrót do życia w łasce, do życia w jedności z Bogiem może dokonać się także na wzór św. Tomasza – ku głębszej wierze i wyznania „Pan mój i Bóg mój”; na wzór Zacheusza, który porzuca dotychczasowe życia i zaprasza do niego Jezusa; na wzór Marty i Marii, które weszły na drogę życia całkowitego oddania Bogu i bliźnim.

– Każdy potrzebuje nawrócenia do Boga, powrotu do Jego wyciągniętych, poranionych ramion. Ale jest to również czas głębokiej refleksji, żeby ostrzec swoje sumienie przed postawą Judasza, który zdradził i w tym grzechu pozostał – mówił bp Zając, a zwracając się do kapłanów modlił się o pomoc Jezusa w wypełnianiu kapłańskiego powołania, odnalezieniu drogi powrotnej do „gorącej miłości, do wytrwałej wiary, do żarliwej pracowitości w swojej posłudze duszpasterskiej”.

W sobotę 13 marca odbywa się tradycyjna pokutna modlitwa kapłanów Archidiecezji Krakowskiej za Kościół przez przyczynę Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz o rychłą jego beatyfikację. W tym roku ma miejsce w pięciu wyznaczonych dla poszczególnych rejonów Archidiecezji sanktuariach. W czasie dnia skupienia przeprowadzona została wśród kapłanów zbiórka jałmużny wielkopostnej na cele hospicjów dziecięcych: im. ks. Tischnera oraz Alma Spei, a także hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

IMG_8531

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

Bp Jan Zając do kapłanów: Każdy potrzebuje nawrócenia

Bp Jan Zając do kapłanów: Każdy potrzebuje nawrócenia

ZOBACZ TAKŻE